FISKocr

Corviva


UPUTSTVO ZA LEK


Corviva®, film tablete, 10 mg/5 mg

Pakovanje: ukupno 30 film tableta; blister, 3 x 10 film tableta

Corviva®, film tablete, 10 mg/10 mg

Pakovanje: ukupno 30 film tableta; blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Corviva®, 10 mg/5 mg, film tableta Corviva®, 10 mg/10 mg, film tableta


INN atorvastatin, amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Corviva i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Corviva

 3. Kako se upotrebljava lek Corviva

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Corviva

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CORVIVA I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Corviva se koristi za sprečavanje kardiovaskularnih događaja (npr.angine, srčanog udara) kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom koji imaju dodatne kardiovaskularne faktore rizika poput pušenja, prekomerne telesne mase, povišenog holesterola u krvi, srčanih oboljenja u porodičnoj anamnezi ili dijabetesa (šećerne bolesti). Postojanje ovih faktora rizika povezanih sa povišenim krvnim pritiskom dovodi do povećanog rizika od pojave kardiovaskularnih oboljenja.


  Corviva je lek koji sadrži dve aktivne supstance, amlodipin (antagonista kalcijuma) i atorvastatin (statin), i treba ga koristiti onda kada Vaš lekar proceni da je podesno koristiti oba leka. Amlodipin se koristi u lečenju povišenog krvnog pritiska (hipertenzije), a atorvastatin snižava holesterol.


  Visok krvni pritisak (hipertenzija) je stanje kod kojeg je krvni pritisak stalno povišen iznad normalnih vrednosti i jedan je od faktora rizika za pojavu kardiovaskularnih oboljenja (angina, srčani udar, moždani udar).


  Holesterol je supstanca koja se prirodno nalazi u organizmu i koja je neophodna za normalni rast. Međutim, ukoliko se u Vašoj krvi nalazi previše holesterola, on se može nataložiti na zidovima krvnih sudova, time povećavajući rizik od stvaranja krvnih ugrušaka i pojave kardiovaskularnih događaja. Ovo je jedan od najčešćih uzroka srčanih oboljenja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CORVIVA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Corviva ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CORVIVA

  Lek Corviva uvek uzimajte na način kako Vam je propisao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli


  Uobičajena početna doza leka Corviva je jedna tableta od 10mg/5mg jednom dnevno. Ako je potrebno, Vaš lekar može da poveća dozu na 10mg/10mg jednom dnevno. Za ovo doziranje lekar će Vam propisati lek Corviva u dozi od 10mg/10mg.


  Tabletu leka Corviva treba progutati celu sa vodom. Tabletu možete uzeti u bilo koje doba dana, sa hranom ili bez nje. Treba da se trudite da Corviva uzimate u isto vreme svakog dana.


  Tokom terapije lekom Corviva morate nastaviti sa dijetom, koju Vam je savetovao Vaš lekar, posebno dijetom sa smanjenim unosom masnoća, ne treba da pušite i treba da nastavite sa redovnim fizičkim aktivnostima.


  Ukoliko mislite da lek Corviva suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Deca i adolescenti


  Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata.


  Ako ste uzeli više leka Corviva nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veći broj tableta leka Corviva (više od Vaše propisane dnevne doze), odmah pozovite svog lekara ili najbližu bolnicu za savet.

  Ako to ne možete da uradite, idite do najbliže zdravstvene ustanove. Ponesite sve tablete koje su Vam preostale, pakovanje i etiketu, tako da bolničko osoblje može lako da utvrdi koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Corviva


  Ako ste zaboravili da popijete jednu dozu, uzmite je što pre, čim se setite, osim u slučaju da je blizu vreme za uzimanja Vaše sledeće doze. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Corviva

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Corviva . Ne prekidajte tretman bez konsultacije sa Vašim lekarom. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za primenu ovog leka pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i lek Corviva može izazvati neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svih pacijenata koji primenjuju ovaj lek.

  Ukoliko se bilo koje od sledećih neželjenih dejstava javi kod Vas, odmah prekinite primenu leka Corviva i javite se Vašem lekaru:


 5. KAKO ČUVATI LEK CORVIVA


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 2 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u zaštiti životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Corviva


Corviva®, 10 mg/5 mg: 1 film tableta sadrži:

10 mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijuma) i 5 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata).


Corviva®, 10 mg/10 mg: 1 film tableta sadrži:

10 mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijuma) i 10 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata).


Sastav jezgra tablete:


Hidroksipropilceluloza; Kroskarmeloza-natrijum; Celuloza, mikrokristalna; Skrob, preželatinizovan; Kalcijum-karbonat; Polisorbat 80;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.


Sastav film obloge:


Corviva, 10 mg/5 mg: Opadry II white 85F18422:

Polivinilalkohol; Titan-dioksid E171; Makrogol;

Talk.


Corviva, 10 mg/10 mg: Opadry II blue 85F205038:

Polivinilalkohol; Titan-dioksid E171; Makrogol;

Talk;

Indigokarmin aluminijum lak E132.


Kako izgleda lek Corviva i sadržaj pakovanja


Corviva®, 10 mg/5 mg su bele, ovalne, bikonveksne, film tablete, sa utisnutim znakom AA na jednoj strani. Corviva®, 10 mg/10 mg su plave, ovalne, bikonveksne, film tablete, sa utisnutim znakom AA1 na jednoj strani.


Sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje: Al/Al blister (OPA/Al/PVC-aluminijumski blister) sa 10 tableta Ukupno 30 kom., 3 x 10 film tableta

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Corviva®, 10mg/5mg, film tableta 515-01-4208-12-001 od 22.08.2014. Corviva®, 10mg/10mg, film tableta 515-01-4209-12-001 od 22.08.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z