Moozeeck

Flusetin, film tablete


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Flusetin®, 20 mg, film tableta Pakovanje: blister, 2x10 film tableta


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61b


Δ Flusetin® 20 mg film tablete INN: fluoksetin


OSAM VAŽNIH STVARI KOJE TREBA DA ZNATE O LEKU Flusetin, film tablete


Lek Flusetin film tablete se primenjuje za lečenje depresije i anksioznih poremećaja. Kao i ostali lekovi, može imati neželjena dejstva. Zbog toga je važno da pre nego što počnete sa lečenjem, zajedno sa Vašim lekarom procenite koristi tretmana u odnosu na moguća neželjena dejstva.


Lek Flusetin film tablete nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina. Videti deo 3: „KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Flusetin film tablete“ .


Lek Flusetin film tablete neće delovati odmah. Neki ljudi koji primenjuju antidepresive pre nego što se počnu osećati bolje osećaju se lošije. Vaš lekar treba da zahteva od Vas da dođete na kontrolni lekarski pregled nekoliko nedelja nakon što započnete sa terapijom. Recite Vašem lekaru ukoliko niste počeli da se osećate bolje. Videti deo 3: “KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Flusetin, film tablete“.


Neki ljudi koji pate od depresije ili anksioznosti razmišljaju da se povrede ili da se ubiju. Ukoliko se počnete osećati lošije, ili ako razmišljate da se povredite ili da se ubijete, odmah se javite Vašem lekaru ili pođite do bolnice. Videti deo 2.


Nemojte prestati sa primenom leka Flusetin, film tablete bez konsultacije sa Vašim lekarom. Ukoliko naglo prestanete sa primenom leka Flusetin film tablete ili ukoliko propustite dozu možete imati simptome obustave leka (simptomi koji se javljaju kada prestanete da uzimate lek). Za dalje informacije videti deo 3.


Ukoliko ste uznemireni i ako osećate da ne možete mirno sedeti ili stajati, recite to Vašem lekaru. Povećavanjem doze leka Flusetin film tablete, ovi simptomi se mogu pogoršati. Videti deo 4: “MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA“.


Primena nekih drugih lekova sa lekom Flusetin film tablete može prouzrokovati probleme.

Možda ćete morati razgovarati s Vašim lekarom. Videti deo 2: “Primena drugih lekova“.


Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru. Videti deo 2: “Primena leka Flusetin film tablete u periodu trudnoće i dojenja“.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Flusetin, film tablete i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flusetin, film tablete

 3. Kako se upotrebljava lek Flusetin, film tablete

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Flusetin, film tablete

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Flusetin film tablete I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Flusetin film tablete kao aktivnu komponentu sadrži fluoksetin, koji pripada grupi lekova koji se zovu selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI), i ima antidepresivno dejstvo.

  Ovaj lek se primenjuje za lečenje sledećih stanja: Odrasli:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Flusetin film tablete Lek Flusetin film tablete ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Flusetin film tablete

  Flusetin film tablete uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Film tablete progutajte cele sa čašom vode. Nemojte žvakati film tablete.


  Odrasli:  Kada prestanete da uzimate lek Flusetin film tablete, možete osetiti sledeće efekte: vrtoglavicu, trnci (osećaj poput bodljika i iglica), poremećaje spavanja (intenzivni snovi, noćne more, nesanica); osećaj nemira ili uznemirenosti, neuobičajen umor ili slabost; osećaj teskobe; mučninu/povraćanje; tremor (podrhtavanje mišića); glavobolju.

  Većina ljudi smatra da su svi simptomi prestanka uzimanja leka Flusetin film tablete blagi i nestaju za

  nekoliko nedelja. Ako imate simptome prestanka uzimanja leka, kontaktirajte Vašeg lekara.


  Prilikom prestajanja uzimanja leka Flusetin film tablete, Vaš lekar će Vam pomoći tako što će smanjivati postepeno dozu, tokom jedne do dve nedelje, što će pomoći da se smanji mogućnost razvijanja ovih simptoma.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi leka Flusetin film tablete, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Flusetin film tablete, kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


 5. KAKO ČUVATI LEK Flusetin film tablete


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Flusetin film tablete posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Flusetin film tablete

Jedna film tableta sadrži:

Fluoksetina 20,0 mg (u obliku fluoksetin hidrohlorida)


Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon; magnezijum-stearat; silicijum- dioksid koloidni, bezvodni; hipromeloza; titan-dioksid; makrogol 400.


Kako izgleda lek Flusetin film tablete i sadržaj pakovanja


Lek Flusetin film tablete su glatke, bikonveksne, film tablete bele boje, u obliku kvadrata. 2 PVC-aluminijumska blistera sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6764-12-001 od 04.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z