Apoteke Apoteke
biogen
Apoteke

Tizanidin PharmaS


UPUTSTVO ZA LEK


Tizanidin PharmaS, tableta, 2mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Tizanidin PharmaS, tableta, 4mg

Pakovanje: 3 x 10 tableta


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Industrijska zona Bagljaš bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Tizanidin PharmaS, 2mg, tableta Tizanidin PharmaS, 4mg, tableta


tizanidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tizanidin PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tizanidin PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Tizanidin PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tizanidin PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TIZANIDIN PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivni sastojak je tizanidin-hidrohlorid, koji spada u grupu lekova koji se zovu mišićni relaksansi.

  Tizanidin PharmaS se koristi za opuštanje mišića koji su postali ukočeni usled multiple skleroze ili drugih oboljenja koja utiču na kičmenu moždinu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TIZANIDIN PHARMAS


  Lek Tizanidin PharmaS ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TIZANIDIN PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Lekar će obično otpočeti terapiju jednom tabletom od 2 mg jednom dnevno, ali Vas može uputiti da postepeno povećavate broj tableta koje uzimate i rasporediti ih tokom dana. Tačna doza će zavisti od Vašeg odgovora na ovaj lek.


  Ukupna doza ne sme da pređe 36 mg.


  Kod pacijenata sa oboljenjem bubrega doza će se možda sporije povećavati i možda će Vam biti potrebna analiza krvi da bi se proverio rad bubrega.


  Ako ste uzeli više leka Tizanidin PharmaS nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli više leka Tizanidin PharmaS nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj bolničkoj hitnoj službi. Ponesite pakovanje leka i ovo uputstvo kako bi lekar znao šta ste uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tizanidin PharmaS


  Ako ste zaboravili da uzmete svoju dozu ujutro, uzmite je čim se setite, osim ako uskoro nije vreme za sledeću dozu. Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadomestili propuštenu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi i lek Tizanidin PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Odmah razgovarajte sa lekarom ako primetite znakove oštećenja jetre kao što su tamna mokraća ili promena boje beonjača i kože u žuto ili znakove alergijske reakcije kao što su oticanje lica, usana ili jezika, iznenadno šištanje, svrab ili koprivnjaču.


  Druga neželjena dejstva uključuju:


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 od 10 pacijenata)


  Sledeća neželjena dejstva su takođe bila prijavljena prilikom korišćenja leka tizanidin, ali je nepoznata njihova učestalost: halucinacije, konfuzija, vertigo (osećaj vrtoglavice ili nesvestice), gubitak svesti, zapaljenje jetre, osećaj slabosti i zamućen vid.


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tizanidin PharmaS


  Sledeća neželjena dejstva su bila primećena kod pacijenata koji su naglo prestali da uzimaju lek Tizanidin PharmaS nakon dužeg perioda, naročito kod pacijenata na visokim dozama leka Tizanidin PharmaS ili kod pacijenata koji su lek Tizanidin PharmaS uzimali sa lekovima koji se koriste za snižavanje krvnog pritiska: visok krvni pritisak, ubrzan rad srca (što može da dovede do glavobolje, zamućenog vida). Razgovarajte sa lekarom pre nego što prekinete terapiju lekom Tizanidin PharmaS.


 5. KAKO ČUVATI LEK TIZANIDIN PHARMAS

  Rok upotrebe


  4 godine.


  Tizanidin PharmaS tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece!

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tizanidin PharmaS

Aktivna supstanca Tizanidin PharmaS tableta je tizanidin-hidrohlorid.

Tizanidin PharmaS tablete od 2mg sadrže: 2mg tizanidina (u obliku tizanidin-hidrohlorida). Tizanidin PharmaS tablete od 4mg sadrže: 4mg tizanidina (u obliku tizanidin-hidrohlorida).


Tizanidin PharmaS tablete 2mg ili 4mg sadrže sledeće pomoćne supstance: laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni i stearinska kiselina.


Kako izgleda lek Tizanidin PharmaS i sadržaj pakovanja

TizanidinPharmaS tablete od 2mg su bele, okrugle tablete, sa utisnutim oznakama “N” i “62” na jednoj strani i bez oznaka na drugoj strani.


Tizanidin PharmaS tablete od 4mg su bele, okrugle tablete, sa utisnutim oznakama “N” i “63” na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani.

Tabletu Tizanidin PharmaS od 4mg možete podeliti na jednake delove.


Pakovanje:

30 (3x10) tableta po 2mg u PVC/PVdC-Al blisteru, bele boje, neprozirnom, u kutiji. 30 (3x10) tableta po 4mg u PVC/PVdC-Al blisteru, bele boje, neprozirnom, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o. Beograd

Industrijska zona Bagljaš bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Tizanidin PharmaS; tableta; 2mg; blister, 3x10 tableta: 515-01-7184-11-001 od 03.09.2013. Tizanidin PharmaS; tableta; 4mg; blister, 3x10 tableta: 515-01-7186-11-001 od 03.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines