FISKocr

Starcitin


UPUTSTVO ZA LEK


∆ Starcitin® film tablete, 20 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: Pliva Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol paragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


∆ Starcitin® 20 mg

Citalopram


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Starcitin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Starcitin

 3. Kako se upotrebljava lek Starcitin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Starcitin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK STARCITIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Starcitin sadrži aktivnu supstancu citalopram iz grupe selektivnih inhibitora preuzimanja serotonina (SSRI), a koji pripadaju antidepresivima. Ovi lekovi pomažu u korigovanju određenih hemijskih poremećaja u mozgu koji izazivaju simptome Vaše bolesti.povećavaju koncentraciju serotonina.


  Za šta se koristi lek Starcitin?


  Lek Starcitin sadrži citalopram i koristi se za lečenje simptoma depresije, a nakon poboljšanja simptoma i za prevenciju ponovne pojave simptoma. Takođe se koristi u dugotrajnoj terapiji u cilju prevencije pojave novih epizoda depresije ukoliko imate rekurentnu depresiju.

  Lek Starcitin se takođe koristi za olakšavanje simptoma kod pacijenata sklonih napadima panike.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STARCITIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Starcitin ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STARCITIN


  Ukoliko mislite da lek Starcitin suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu. (Uvek koristite lek Starcitin tačno onako kako Vam je lekar propisao. Možete proveriti način primene sa lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni. )


  Odrasli


  Depresija

  Uobičajena doza je 20 mg na dan. Vaš lekar Vam može povećati dozu do maksimalnih 40 mg na dan. Panični poremećaji


  Početna doza je 10 mg na dan tokom prve nedelje terapije, pre povećanja doze od 20-30 mg na dan. Vaš lekar Vam može povećati dozu do maksimalnih 40 mg na dan.


  Stariji pacijenti (preko 65 godina)

  Početnu dozu treba smanjiti na polovinu preporučene doze, npr. 10-20 mg na dan. Stariji pacijenti ne bi trebali da uzimaju više od 20 mg na dan.


  Deca i adolescenti (< 18 godina)

  Lek Starcitin ne treba davati deci i adolescentima. Za više informacija, pogledajte odeljak 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Starcitin.


  Pacijenti pod posebnim razikom

  Pacijenti sa poremećajima jetre ne treba da uzimaju više od 20 mg na dan.


  Kako i kada uzimati lek Starcitin?


  Lek Starcitin se uzima svaki dan kao pojedinačna doza. Može se uzeti u bilo koje doba dana, sa ili bez hrane. Tablete se gutaju sa malo vode. Nemojte da žvaćete tabletu.


  Dužina trajanja terapije


  Može da prođe više dana ili nekoliko sedmica pre nego što osetite bilo kakvo poboljšanje. To je normalno za ovaj tip lekova. Prema tome, treba nastaviti uzimanje leka čak i ako je potrebno da prođe neko vreme pre nego što osetite bilo kakvo poboljšanje Vašeg stanja.


  Dužina terapije je individualna, obično traje 6 meseci. Nastavite sa uzimanjem tableta onoliko dugo koliko Vam lekar to preporuči. Nikada ne prekidajte terapiju lekom bez prethodne konsultacije sa lekarom. Ako prerano prekinete terapiju, Vaši simptomi se mogu vratiti.


  Pacijenti koji imaju rekurentnu depresiju mogu imati korist od kontinuiranog lečenja, nekada tokom nekoliko godina, u cilju prevencije pojave novih depresivnih epizoda.


  Nikada ne menjajte dozu leka pre nego što se konsultujete sa svojim lekarom.


  Ako ste uzeli više leka Starcitin nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Starcitin nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom ili idite u najbližu bolnicu! Učinite ovo čak i ukoliko nemate znake nelagodnosti ili trovanja. Kutiju leka Starcitin ponesite sa sobom.

  Neki simptomi predoziranja mogu biti životno ugrožavajući.

  Mogući simptomi predoziranja:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Starcitin film tablete mogu da izazovu neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Neka od dole navedenih neželjenih dejstava mogu biti simptomi Vaše bolesti i mogu nestati, kako se Vaše stanje poboljšava.


  Ozbiljni neželjeni efekti

  Prestanite sa uzimanjem leka Starcitin i odmah se javite Vašem lekaru ako se javi neka od navedenih alergijskih reakcija:

 5. KAKO ČUVATI LEK STARCITIN


  Držati lek Starcitin van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine (36 meseci)


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Starcitin


Aktivna supstanca leka Starcitin je citalopram-hidrobromid.


Svaka Starcitin tableta sadrži 20 mg, citaloprama u obliku citalopram-hidrobromida. Pomoćne supstance:

Jezgro:


Skrob kukuruzni; Laktoza, monohidrat; Kroskarmeloza-natrijum; Glicerol;

Kopovidon; Magnezijum-stearat;

Celuloza, mikrokristalna; Film obloga:

Hipromeloza E5; Makrogol 400; Titan-dioksid E171.


Kako izgleda lek Starcitin i sadržaj pakovanja


Starcitin tablete 20 mg su ovalne, bikonveksne film tablete, bele boje; sa jedne strane je utisnuta podeona crta, a sa druge oznaka “CI20”.


Kartonska kutija sa 2 PVC-Aluinijumska blistera sa po 14 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole

TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


2930/2009/12 od 01.06.2009.


515-01-07411-13-002

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z