FISKocr

Perigard Plus


UPUTSTVO ZA LEK


Perigard® Plus, tablete, 4 mg + 1,25 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Perigard® Plus, tablete, 4 mg + 1,25 mg, perindopril, indapamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Perigard Plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Perigard Plus

 3. Kako se upotrebljava lek Perigard Plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Perigard Plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PERIGARD PLUS I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Perigard Plus je kombinacija dve aktivne supstance, perindoprila i indapamida. Ovaj lek se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije):

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PERIGARD PLUS


  Lek Perigard Plus ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PERIGARD PLUS


  Uvek uzimajte lek Perigard Plus onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Popite lek sa čašom vode, poželjno ujutru, pre obroka.


  Odrasli

  Uobičajena doza je jedna tableta jednom dnevno.


  U slučaju oštećenja bubrega lekar može odlučiti da prilagodi režim doziranja.


  Ako ste uzeli više leka Perigard Plus nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa lekarom ili se obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Najčešći simptom u slučaju predoziranja je nizak krvni pritisak. Ako dođe do izrazitog pada krvnog pritiska (simptomi mogu biti vrtoglavica ili nesvestica) lezite i podignite noge.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Perigard Plus

  Važno je da uzimate lek svakog dana, jer je redovna terapija efikasnija. Ipak, ukoliko zaboravite da uzmete jednu ili više doza, uzmite sledeću dozu kada se setite, i nastavite onako kako vam je lekar propisao.

  Ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Perigard Plus

  Posavetujte se sa lekarom ukoliko želite da prestanete da uzimate ovaj lek. Čak i ako se osećate bolje, može biti

  potrebno da nastavite sa terapijom.


  Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Perigard Plus može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Ako vam se jave sledeće neželjene reakcije, prekinite sa uzimanjem leka i odmah se obratite lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK PERIGARD PLUS


  Rok upotrebe


  2 godine

  Nemojte koristiti lek Perigard Plus posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Perigard Plus

Aktivne supstance: perindopril terc-butilamin, indapamid.

Jedna tableta sadrži 4 mg perindopril-terc-butilamina i 1,25 mg indapamida.


Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristralna; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Perigard Plus i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik i sadržaj

Tableta.

Duguljaste tablete bele boje, sa utisnutom oznakom “PI“ na jednoj strani.

Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Perigard Plus, tablete, 30 x (4mg+1,25mg): 3 PVC-PVDC/Alu blistera sa po 10 tableta koji se nalaze u trostruko laminiranoj Alu kesici sa kesicom desikanta. Kesica se nalazi u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Perigard Plus, tablete, 30 x (4mg+1,25mg): 515-01-0489-11-001 od 06.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z