FISKocr

Co-Diovan


UPUTSTVO ZA LEK


Co-Diovan® film tableta, 80/12,5 mg Pakovanje Ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom

Co-Diovan® film tableta,160/12,5 mg

Pakovanje ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom Co-Diovan® film tableta, 160/25 mg

Pakovanje ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


 1. Novartis Farma S.p.A, Italija


  Proizvođač:

 2. Novartis Pharma Stein AG


  1. Via Provinciale Schito 131, Torre Annunziata, Italija


   Adresa:

  2. Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Švajcarska


   Podnosilac zahteva: Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc., Beograd


   Adresa: Omladinskih Brigada 90 A, Beograd-Novi Beograd, 11070 Srbija


   Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

   Co-Diovan®, 80/12,5mg, film tableta

   Co-Diovan® , 160/12,5mg, film tableta Co-Diovan® , 160/25 mg, film tableta INN

   valsartan, hidrohlortiazid


   Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

   • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

   • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

   • Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

   • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Co-Diovan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Co-Diovan

 3. Kako se upotrebljava lek Co-Diovan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Co-Diovan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CO-DIOVAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Co-Diovan, film tablete, sadrži dve aktivne supstance koje se nazivaju valsartan i hidrohlortiazid. Obe ove supstance pomažu u kontroli visokog krvnog pritiska (hipertenzije).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CO-DIOVAN


  Lek Co-Diovan ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CO-DIOVAN


  Veoma je značajno da lek Co-Diovan uvek uzimate tačno onako kako Vam je lekar odredio, da biste dobili najbolje rezultate i smanjili rizik od pojave neželjenih dejstava. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Pacijenti koji imaju visok krvni pritisak često ne primećuju nikakve znake ovog problema, nemaju nikakve tegobe i dobro se osećaju. Utoliko je značajnije da redovno idete na kontrolne preglede čak i ako se osećate dobro.


  Vaš lekar će Vam reći tačno koliko tableta leka Co-Diovan da uzmete.U zavisnosti od toga kako reagujete na lečenje, Vaš lekar može da Vam sugeriše veću ili manju dozu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi Co-Diovan može izazvati neželjene reakcije, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva se mogu javiti sa određenom učestalošću, koja je definisana na sledeći način:

 5. KAKO ČUVATI LEK Co-Diovan


  Rok upotrebe


  Co-Diovan film tableta 28 x 80/12,5 mg: 3 godine. Co-Diovan film tableta 28 x 160/12,5 mg: 3 godine. Co-Diovan film tableta 28 x 160/25 mg: 2 godine.


  Čuvanje


  Držati lek Co-Diovan van domašaja i vidokruga dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Co-Diovan


Svaka film tableta sadrži dve aktivne materije, valsartan (80 mg, 160 mg ) i hidrohlortiazid (12,5 mg ili 25 mg).


Jedna film tableta leka Co-Diovan 80/12,5 mg sadrži 80 mg valsartana i 12,5 mg hidrohlortiazida. Jedna film tableta leka Co-Diovan 160/12,5 mg sadrži 160 mg valsartana i 12,5 mg hidrohlortiazida. Jedna film tableta leka Co-Diovan 160/25 mg sadrži 160 mg valsartana i 25 mg hidrohlortiazida.


Lista pomoćnih supstanci: Co-Diovan 80/12,5 mg


Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni krospovidon

magnezijum-stearat


Omotač: hipromeloza; makrogol 8000; talk;

gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172). titan-dioksid (E171);


Co-Diovan 160/12,5 mg Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna;

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; krospovidon;

magnezijum-stearat;


Omotač: hipromeloza; makrogol 8000; talk;

titan-dioksid (E171);

gvožđe(III)-oksid, crveni (E172);


Co-Diovan 160/25 mg Jezgro tablete:Celuloza, mikrokristalna;

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; krospovidon;

magnezijum-stearat;


Omotač: hipromeloza; makrogol 8000; talk;

titan-dioksid (E171);

gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172). gvožđe(III)-oksid, crni (E172).


Kako izgleda lek Co-Diovan i sadržaj pakovanja


Co-Diovan 80/12,5 mg: ovalne, blago bikonveksne, svetlo narandžaste film tablete; na jednoj strani imaju utistnutu oznaku “HGH“, a na drugoj “CG“


Co-Diovan 160/12,5 mg: ovalne, blago bikonveksne, tamno crvene film tablete; na jednoj strani imaju utistnutu oznaku “HHH“, a na drugoj “CG“.


Co-Diovan 160/25 mg: ovalne, blago bikonveksne, narandžasto-smeđe film tablete; na jednoj strani imaju utistnutu oznaku “HXH“, a na drugoj “NVR“.


Pakovanje: ukupno 28 tableta, blister (2x14)


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc., Beograd Omladinskih Brigada 90 A, Beograd-Novi Beograd, 11070 Srbija


Novartis Farma S.p.A, Italija

Via Provinciale Schito 131, Torre Annunziata, Italija


Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-06270-13-001 od 12.05.2014. Co-Diovan, film tableta, 28 x (80mg+12.5mg)

515-01-06271-13-001 od 12.05.2014. Co-Diovan, film tableta, 28 x (160mg+12.5mg)

515-01-06272-13-001 od 12.05.2014. Co-Diovan, film tableta, 28 x (160mg+25mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z