FISKocr

Cefasin


UPUTSTVO ZA LEK


Cefaleksin, 250 mg, kapsule, tvrde

Pakovanje: blister; 2x8 kapsula


Cefaleksin, 500 mg, kapsule, tvrde

Pakovanje: blister; 2x8 kapsula


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Cefaleksin, 250 mg, kapsule, tvrde Cefaleksin, 500 mg, kapsule, tvrde INN: cefaleksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Cefaleksin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cefaleksin

 3. Kako se upotrebljava lek Cefaleksin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cefaleksin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CEFALEKSIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Cefaleksin je antibiotik koji pripada grupi cefalosporina i kao aktivnu supstancu sadrži cefaleksin. Lek se koristi u terapiji infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima. To su:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CEFALEKSIN


  Lek Cefaleksin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CEFALEKSIN


  Lek Cefaleksin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Veoma je važno da sprovedete lečenje do kraja. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba da uzimate lek.


  Način primene

  Lek Cefaleksin je namenjen za oralnu upotrebu.


  Doziranje kod odraslih

  Uobičajena doza je 1-4 g dnevno u podeljenim dozama. Za većinu infekcija dovoljno je primeniti 500 mg na 8 sati. Za infekcije kože i mekih tkiva, streptokokni faringitis (upala ždrela izazvana streptokokom) i blage, nekomplikovane infekcije mokraćnih puteva, uobičajeno je doziranje od 250 mg na svakih 6 sati ili 500 mg na svakih 12 sati.

  Za teže oblike infekcija ili infekcije uzrokovane manje osetljivim mikroorganizmima mogu biti potrebne i veće doze leka. Ukoliko je potrebno primeniti doze veće od 4 g na dan, potrebno je razmotriti u adekvatnim dozama primenu parenteralnih cefalosporina.


  Doziranje kod starijih osoba i pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega

  Doziranje je isto kao kod odraslih osoba (videti gore). U slučaju da imate ozbiljno oštećenje funkcije bubrega

  lekar će Vam smanjiti dozu leka.


  Doziranje kod dece

  Kod dece se preporučuje upotreba leka Cefaleksin u obliku granula za oralnu suspenziju. Uobičajena dnevna doza kod dece je 25-50 mg/kg u podeljenim dozama.

  Za infekcije kože i mekih tkiva, streptokokni faringitis (upala ždrela izazvana streptokokom) i blage,

  nekomplikovane infekcije mokraćnih puteva, ukupnu dnevnu dozu podeliti na dve doze (na 12 sati). Za većinu infekcija preporučeno je sledeće doziranje:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Cefaleksin, kao i svi drugi lekovi, može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju pojaviti kod svih.


  Odmah obustavite primenu leka i obratite se svom lekaru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava:


  Preosetljivost: ospa po koži, groznica, svrab kože, oticanje usana, očiju, jezika, očnih kapaka, teškoće u disanju ili iznenadna pojava zviždanja u grudima znaci su alergijske reakcije. Odmah obustavite dalju primenu leka. Retko se mogu javiti erythema multiforme (pojava crvenih tačaka na koži koje se mogu pretvoriti u plikove), Stevens-Johnson-ov sindrom (rasprostranjena ospa sa plikovima i guljenjem kože, naročito oko usta, nosa, očiju, genitalija) i toksična epidermalna nekroliza (rasprostranjena ospa sa plikovima i guljenjem kože na većem delu tela). Ove reakcije su se obično povlačile po obustavljanju terapije, iako je u nekim slučajevima bila neophodna pomoćna terapija. Zapažana je i anafilaksa (teška alergijska reakcija). Ukoliko se jave navedeni simptomi i znaci hitno treba prestati sa uzimanjem leka!


  Gastrointestinalna: simptomi pseudomembranoznog kolitisa (zapaljenje debelog creva) mogu da se jave tokom ili nakon primene antibiotika. Retko su prijavljivani mučnina i povraćanje. Najčešći neželjeni efekat je proliv (dijareja). Vrlo retko, dijareja je bila dovoljno teška da zahteva prekid terapije. Javljali su se i dispepsija (loše varenje) i bol u abdomenu (u donjem delu stomaka). Kao i prilikom primene nekih penicilina i nekih drugih cefalosporina, retko su zapažani prolazni hepatitis (zapaljenje jetre) i holestatska žutica (žuta prebojenost kože i beonjača).


  Krv i limfni sistem: Mogu se javiti eozinofilija (porast broja jedne vrste belih krvnih zrnaca-eozinofila), neutropenija (smanjenje broja jedne vrste belih krvnih zrnaca-neutrofila), trombocitopenija (smanjenje boja krvnih pločica, što se može manifestovati pojavom modrica) i hemolitička anemija (kod koje je izražen osećaj umora). Možda će biti neophodno da uradite analizu krvne slike.


  Drugo: Mogu se javiti svrab u predelu genitalnih organa i analnog otvora, genitalna kandidijaza (gljivična infekcija polnih organa), zapaljenje vagine sa pojačanom vaginalnom sekrecijom, vrtoglavica, umor, glavobolja, uznemirenost, konfuzija, halucinacije (kada se vide ili čuju stvari koje ne postoje u realnom životu), bolovi u zglobovima, zapaljenje zglobova i poremećaj funkcije zglobova. Retko je zabeležen i ireverzibilni intersticijski nefritis (prolazno zapaljenje bubrega). Zapažano je i blago povišenje vrednosti enzima jetre AST i ALT (njihovih vrednosti u krvi).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CEFALEKSIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.


  Nemojte koristiti lek Cefaleksin posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Cefaleksin, 250 mg, kapsule, tvrde

  Čuvati na temperaturi do 25 C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Cefaleksin, 500 mg, kapsule, tvrde

  Čuvati na temperaturi do 25 C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cefaleksin Cefaleksin, 250 mg, kapsule, tvrde Aktivne supstance su:

1 kapsula sadrži:

cefaleksin 250 mg

( u obliku cefaleksin monohidrata)


Ostali sastojci su:

Sadržaj kapsule: magnezijum-stearat i celuloza, mikrokristalna.


Sastav kapsule:


Cefaleksin, 500 mg, kapsule, tvrde


Aktivne supstance su:


1 kapsula sadrži:

cefaleksin 500 mg

( u obliku cefaleksin monohidrata)


Ostali sastojci su:

Sadržaj kapsule: magnezijum-stearat i celuloza, mikrokristalna.


Sastav kapsule:


Kako izgleda lek Cefaleksin i sadržaj pakovanja


Cefaleksin, 250 mg, kapsule, tvrde

Beo do žućkast granulirani prašak u tvrdim, neprovidnim, dvodelnim, želatinskim kapsulama, svetlozelene boje.

Kutija sa 2 PVC-aluminijumska blistera sa po 8 kapsula (ukupno 16 kapsula po 250mg).


Cefaleksin, 500 mg, kapsule, tvrde

Beo do žućkast granulirani prašak u tvrdim, neprovidnim, dvodelnim, želatinskim kapsulama tamnozelene kape i smeđežućkastog tela.

Kutija sa 2 PVC-aluminijumska blistera sa po 8 kapsula (ukupno 16 kapsula po 500 mg).


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Cefaleksin, 250 mg, kapsule, tvrde: 515-01-5892-12-001 od 20.05.2013.


Cefaleksin, 500 mg, kapsule, tvrde: 515-01-5895-12-001 od 20.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z