FISKocr

Oldon


UPUTSTVO ZA LEK


OLDON, tableta, 300mg / 200mg / 50mg Pakovanje: blister, 2x10 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik OLDON, 300mg / 200mg / 50mg, tableta

INN acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Oldon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oldon

 3. Kako se upotrebljava lek Oldon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Oldon

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OLDON I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Oldon sadrži tri aktivne supstance (acetilsalicilna kiselina, paracetamol i kofein).

  Acetilsalicilna kiselina i paracetamol deluju tako što uklanjaju osećaj bola i smanjuju povišenu telesnu temperaturu. Acetilsalicina kiselina pripada grupi lekova koji se zovu nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) i ima antiinflamatorna svojstva. Pored toga, ovaj lek sadrži kofein, koji pojačava efekat otklanjanja bolova.

  Lek Oldon je namenjen za terapiju bolova blage do umerene jačine uključujući glavobolju, migrenu, neuralgije (oštar bol u predelu nerva), zubobolju, zapaljenje grla, bolove koji prate menstruacioni ciklus, simptomatsko olakšanje bolova od uganuća, istegnuća ili reumatskih bolova, bolova u donjem delu leđa i u nogama (išijas),

  kod lumbaga, hroničnih bolova u mišićima, ponekad praćenih zamorom i osetljivošću kože (fibrozitis), zatezanja

  i bolova u mišićima, otoka ili ukrućenosti zglobova, sniženje povišene telesne temperature kod gripa i prehlada.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OLDON

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

  Postoji moguća veza između Reye-vog sindroma i primene aspirina kod dece. Reye-ov sindrom je retko oboljenje mozga i jetre koje može imati fatalne posledice. Iz tog razloga aspirin se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 16 godina, osim po savetu lekara.


  Lek Oldon ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OLDON

  Ukoliko mislite da lek Oldon suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Za oralnu upotrebu. Za kratkotrajnu terapiju.

  Uvek uzimajte lek Oldon tačno prema ovom uputstvu.

  Doza: odrasli, starije osobe i mlađe osobe starije od 16 godina: Potrebno je koristiti najmanju efikasnu dozu u što kraćem periodu. Uzmite 2 tablete, po potrebi, najviše do 4 puta na dan.

  Tablete uzmite sa vodom.

  Uzmite samo onoliko koliko Vam je potrebno da bi ste oslobodili bola, ali je potrebno da proteknu bar 4 sata između dve doze leka.

  Nemojte uzimati više od 8 tableta tokom 24 sata.

  Ne primenjuje se kod dece ispod 16 godina osim u specifičnim indikacijama (npr. Kawasaki bolest, kada se primenjuje isključivo po savetu lekara).

  Nemojte uzimati sa drugim proizvodima koji sadrže paracetamol. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.

  Ukoliko simptomi traju duže od tri dana ili se pogoršavaju potrebna je konsultacija sa lekarom.


  Ako ste uzeli više leka Oldon nego što je trebalo


  Simptomi predoziranja su: mučnina, povraćanje, proliv, bol u stomaku, znojenje, drhtanje i trzanje mišića, konfuzija, nepravilnost u srčanom radu. Toksičnost je izraženija u prisustvu alkohola.

  Javite se lekaru u slučaju predoziranja čak i ako se osećate dobro zbog rizika od ozbiljnog oštećenja jetre koje se može javiti odloženo. Ponesite kutiju leka sa sobom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Oldon može uzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih. Ukoliko primenjujete najmanju efikasnu dozu smanjuje se mogućnost ispoljavanja neželjenih dejstava. Neželjena dejstva mogu biti ozbiljnija kod starijih pacijenata.

  Ukoliko primetite neki od sledećih simptoma, PRESTANITE sa uzimanjem leka i odmah se javite vašem lekaru ili farmaceutu:


 5. KAKO ČUVATI LEK OLDON


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 18 meseci.

  Ne upotrebljavati nakon isteka roka trajanja.

  Rok trajanja ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!


  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Oldon


Jedna tableta sadrži: 300 mg acetilsalicilne kiseline, 200 mg paracetamola i 50 mg kofeina.


Pomoćne supstance: skrob, kukuruzni; povidon K-30; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; stearinska kiselina.


Kako izgleda lek Oldon i sadržaj pakovanja

Oldon tablete su okrugle, bele ravne tablete sa utisnutom podeonom crtom sa jedne strane.


Unutrašnje pakovanje: 2 Alu/PVC/PVDC blistera sa po 10 tableta. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-9053-11-001 od 15.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org