teva Apoteke Apoteke

Regaine


UPUTSTVO ZA LEK


Regaine®, pena za kožu, 1 x 60g (50mg/g)

Pakovanje: ukupno 1 kom, kontejner pod pritiskom sa ventilom za raspršivanje, 1 x 60g


Proizvođač: Janssen Cilag


Adresa: Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Francuska

Podnosilac

zahteva: Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Regaine®, 50 mg/g, pena za kožu


INN

minoksidil


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas. Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite Regaine, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom Uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je Regaine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete Regaine 50 mg/g penu za kožu

 3. Kako se upotrebljava Regaine 50 mg/g pena za kožu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati Regaine 50 mg/g penu za kožu

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE REGAINE PENA ZA KOŽU I ČEMU JE NAMENJEN


  Regaine pena za kožu sadrži minoksidil. Minoksidil oživljava koren (folikul) dlake i tako podstiče novi rast kose, zaustavlja gubitak kose kod muškaraca kojima kosa opada na čeonom delu glave (rub kose iznad čela se

  „povlači“) i u području temena.


  Lek je namenjen za lečenje muškaraca s naslednim gubitkom kose (androgena alopecija) i primjenjuje se isključivo na vlasištu glave.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE REGAINE PENU ZA KOŽU


  Regaine penu za kožu ne smete koristiti: 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA REGAINE PENA ZA KOŽU

Regaine, 50 mg/g, penu za kožu uvek upotrebljavajte prema uputstvu datom u Uputstvu za lek, ili kako Vam je preporučio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste u nešto sigurni obratite se lekaru ili farmaceutu.


Regaine, 50 mg/g, penu za kožu koristite dva puta dnevno u svrhu postizanja i održavanja željenog učinka na rast kose.

Ovaj lek je namenjen samo za upotrebu na koži vlasišta glave. NEMOJTE ga primjenjivati na drugim delovima tela.


Pazite da Regaine , 50 mg/g, pena za kožu bude primenjena direktno na kožu vlasišta glave.

Pazite da ne dođe u kontakt sa očima. Ukoliko pena dođe u oko, odmah ga isperite s puno hladne vode.


Pre korišćenja Regaine pene za kožu:

Kosa i vlasište moraju biti temeljno osušeni pre korišćenja pene.


Kako primeniti Regaine penu za kožu:

Primenite dozu od 1 g pene dva puta dnevno na područje na kojem gubite kosu (odgovara volumenu poklopca

kontejnera do pola napunjenog penom).


 1. Da bi otvorili kontejner spojite strelicu na kontejneru s istom takvom strelicom na poklopcu. Skinite poklopac (slika 1).


 2. Pena može da počne da se topi u dodiru s toplom kožom. Ako su vaši prsti topli, prvo ih operite u hladnoj vodi. Budite sigurni da ste ih osušili pre rukovanja s penom.


 3. Držeći kontejner naopako, pritisnite potisnik na vrhu kontejnera leka i ispustite malo pene na vrhove prsti

  (slika2)


  Ukupna količina primenjene pene ne bi trebala biti veća od 1g (odgovara volumenu poklopca kontejnera o do pola napunjenog penom).


 4. Koristeći vrhove prstiju, penu lagano utrljajte u područja vlasišta zahvaćenim gubitkom kose (slika 3).

  Operite ruke odmah nakon nanošenja pene.


 5. Zatvorite kontejner s lekom nakon svake upotrebe vraćajući poklopac uz zvuk škljocanja natrag na kontejneru.


slika 1 slika 2 slika 3


Trajanje korišćenja Regaine pene za kožu:

Treba vremena da kosa ponovo poraste. Učinak terapije može biti vidljiv nakon 2 meseca uz primenu leka dva puta dnevno. Neki muškarci će možda morati koristiti ovaj lek najmanje 4 meseca pre nego što delovanje leka postane vidljivo.


Šta očekivati tokom korišćenja Regaine pene za kožu:


U prvih nekoliko meseci lečenja neki pacijentii koji prvi put primjenjuju Regaine, 50 mg/g, penu za kožu mogu doživeti pojačano opadanje kose. To može biti znak da lek deluje. To privremeno pojačano opadanje kose obično se javlja između 2. i 6. nedelje nakon početka lečenja, a zatim se smanji.

Ako se pojačano opadanje kose nastavi i posle 6 nedelja primene, obratite se lekaru.


Kosa je u početku obično mekana, paperjasta i bezbojna. Nakon daljnjeg korišćenja, nova kosa treba biti iste boje i debljine kao i ostale vlasi na glavi. Budući da kosa raste polako, Regaine, 50 mg/g, pena za kožu, treba vremena za delovanje.

Rezultati se mogu videti nakon 2-4 meseca korišćenja leka, uz primenu dva puta dnevno.

Ako novi rast kose izostane nakon 4 meseca primene, prestanite koristiti Regaine, 50 mg/g, penu za kožu. Količina nove izrasle kose je različita kod svake osobe. Ovaj lek neće delovati kod svih muškaraca.


Ako ste primenili Regaine pene za kožu više nego što je trebalo


Pročitajte Uputstvo za lek. Nemojte primeniti više od 2 g pene dnevno (odgovara volumenu poklopca kontejnera do vrha napunjenog penom) i nemojte lek primjenjivati češće od dva puta dnevno. Vaša kosa neće brže ponovo porasti niti će učinak biti bolji ako ovaj lek koristite češće, ili u količinama većim od propisane.

Ako dete proguta bilo koju količinu Regaine 50 mg/g pene za kožu odmah ga odvedite u bolnicu. (ako je moguće,

ponesite sa sobom i pakovanje leka, jer će lekar moći da proceni koliko leka je dete progutalo).


Ako ste zaboravili primeniti Regaine penu za kožu


Nemojte brinuti ako ste jednom ili dvaput propustili sa nanošenjem leka, nastavite ga koristiti kao da niste propustili nijednu dozu. Nemojte na kožu glave nanositi duplu količinu leka ako ste zaboravili primeniti lek.


Ako naglo prestanete koristiti Regaine penu za kožu


Ako prestanete koristiti ovaj lek iznova narasla kosa može otpasti, a Vaše vlasište će se u roku od 3-4 meseca verovatno vratiti u prethodno stanje.


U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Regaine, 50 mg/g, pene za kožu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Regaine 50 mg/g pena za kožu, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju

  ispoljiti kod svih osoba.


  Ako dođe do pojave bilo kojih od sledećih neželjenih dejstava (PREKINITE s korišćenjem Regaine pene za kožu i ODMAH (što pre možete) potražite savet lekara:

 2. KAKO ČUVATI REGAINE PENU ZA KOŽU

  Čuvati van pogleda i domašaja dece!


  OPREZ ! Izuzetno zapaljivo! Kontejner je pod pritiskom. Zaštititi od sunčeve svetlosti i ne izlagati temperaturi iznad 50°C. Ne bušiti ili spaljivati, čak ni posle upotrebe. Ne prskati prema otvorenom plamenu ili užarenom materijalu. Držati podalje od mogućeg izvora zapaljenja - Zabranjeno pušenje. Ne koristiti u blizini polirane ili obojene površine ili kontejner stavljati na njih.


  Prilikom odlaganja treba izbegavati izlaganje kontejnera i njegovog sadržaja otvorenom plamenu.


  Lekovi se ne smeju odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte Vašeg farmaceuta kako se odlažu lekovi koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u očuvanju okoline.


  Rok upotrebe

  Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na dnu aluminijskog kontejnera i na kutiji posle natpisa: “Važi do”.

  Rok upotrebe je do posljednjeg dana navedenog meseca.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži Regaine pena za kožu:

Aktivna supstanca je minoksidil. 1 gram pene za kožu sadrži 50 mg minoksidila (5%w/w)

Pomoćne supstance: etanol, bezvodni; voda, prečišćena; butilhidroksitoluen (E321); mlečna kiselina; limunska kiselina, bezvodna; glicerol; cetilalkohol; stearilalkohol; polisorbat 60 i potisni gas: propan/butan/izobutan.


Kako izgleda Regaine 50 mg/g pena za kožu i sadržaj pakovanja:


Regaine 50 mg/g pena za kožu dolazi na tržište u aluminijskom kontejneru pod pritiskom. Pena je bele do beličaste boje , a aerosolni kontejner sadrži 60 g (odgovara 73 ml ) leka što je dovoljno za jedan mesec terapije. Pakovanje sadrži 1 do 3 kontejnera.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Proizvođač: Janssen Cilag

Domaine de Maigremont

27100, Val de Reuil Francuska


Nosilac dozvole:


Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo Omladinskih brigada 88b

11070 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta (BR). Broj i datum dozvole:

515-01-00837-13-001 od 13.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines