Moozeeck

Linex


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Linex® kapsule tvrde 1,2 x 10exp8 CFU/g

Pakovanje: 16 kapsula, tvrdih u blisteru ili bočici


Proizvođač: Lek Pharmaceuticals d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd


Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Linex®, kapsule, tvrde, 1,2 x 10exp8 CFU/g


INN: mlečnokiselinske bakterije, žive liofilizovane


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Linex, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Linex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Linex

 3. Kako se upotrebljava lek Linex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Linex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Linex I ČEMU JE NAMENJEN


  Linex je probiotik , što znači da sadrži mlečnokiselinske bakterije koje su u odgovarajućoj količini korisne za zdravlje. Linex sadrži tri vrste živih liofilizovanih mlečnokiselinskih bakterija koje regulišu fiziološku ravnotežu crevne mikroflore, i rezistentne su na određene antibiotike i hemoterapeutike.


  Mlečnokiselinske bakterije su normalno prisutne u tankom i debelom crevu gde održavaju acido-baznu ravnotežu potrebnu za normalnu funkciju digestivnih enzima, imunog sistema i peristaltike creva. Kada količina mlečnokiselinskih bakterija nije odgovarajuća narušena je ravnoteža unutrašnje crevne bakterijske flore, što dovodi do različitih digestivnih oboljenja.


  Mlečnokiselinske bakterije u Linex-u su liofilizovane (tj. sušene na niskoj temperaturi). Ovo omogućava čuvanje leka na sobnoj temperaturi bez efekata na formiranje ili aktivaciju bakterija.


  Linex se koristi kao preventivna i potporna terapija kod dijareje, nadimanja i ostalih digestivnih poremećaja koji su uzrokovani disbalansom mikroflore.

  Ovaj disbalans se može javiti usled:


  Upotreba probiotika ili mlečnokiselinskih bakterija efikasno smanjuje učestalost i jačinu blagih do umerenih digestivnih poremećaja nastalih usled disbalansa crevne mikroflore.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Linex


  Lek Linex ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Linex


  Lek Linex uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle, decu i odojčad.


  Uputstvozapravilnuupotrebu:


  Uobičajenedozeidužinaterapije:

  Odojčad i deca do 2 godine starosti: 1 kapsula tri puta dnevno (npr. ujutro, u podne i uveče) Deca starosti od 2 do 12 godina: 1-2 kapsule tri puta dnevno (npr. ujutro, u podne i uveče) Odrasli i deca starija od 12 godina: 2 kapsule tri puta dnevno (npr. ujutro, u podne i uveče)


  Linex se može uzimati dok ne dođe do poboljšanja simptoma.


  Morate posetiti lekara ako se simptomi ne poboljšaju nakon dva dana od početka uzimanja kapsula Linex-a. Ako sami lečite dijareju, prva i najvažnija mera je nadoknada izgubljene tečnosti i elektrolita.

  Ako ste uzeli više leka Linex nego što je trebalo


  Ako se jave neželjena dejstva, obavestite lekara ili farmaceuta. Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Linex


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

  Uzmite lek kada bude vreme za narednu dozu, a nakon toga nastavite prema utvrđenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Linex


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Linex , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjeni efekti nakon uzimanja mlečnokiselinskih bakterija su veoma retki (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek). Mogu se javiti reakcije preosetljivosti.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Linex


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Ublisterpakovanju: 2 godine


  Ubočici: 2 godine u originalnom pakovanju

  Rok trajanja nakon prvog otvaranja bočice: 4 meseca.


  Nemojte koristiti lek Linex posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati pakovanje čvrsto zatvoreno.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Linex Aktivna supstanca je:

Jedna kapsula, tvrde sadrži najmanje 1,2 x 107 liofilizovanih živih mlečnokiselinskih bakterija:


Ostali sastojci su:

Sadržajkapsule,tvrde:


Laktoza Krompirov skrob

Magnezijum-stearat

Kapsula,tvrda: Želatin

Metil parahidroksibenzoat (E218)

Propil parahidroksibenzoat (E216) Titan-dioksid (E171)


Kako izgleda lek Linex i sadržaj pakovanja

Bele, neprozirne kapsule u kojima se nalazi beli prašak, bez mirisa. U kartonskoj kutiji se nalazi:


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Linex kapsula tvrda, 1,2 x 10exp8 CFU/g blister, 2 x 8 kom:

515-01-0183-11-001 od 26.10.2011.


Broj obnove dozvole za stavljanje u promet leka Linex kapsula tvrda, 1,2 x 10exp8 CFU/g bočica, 1 x 16 kom:

515-01-0186-11-001 od 26.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z