Moozeeck

Byol plus


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Byol® plus film tablete 5/12,5 mg Byol® plus film tablete 10/25 mg Pakovanje: 30 film tableta


Proizvođač: Salutas Pharma GmbH

Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Byol® plus 5/12,5 mg film tablete Byol® plus 10/25 mg film tablete


INN: bisoprolol, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Kao posledica hipokalemije mogu se javiti sledeći simptomi: poremećaj osećaja u rukama i nogama (parestezija), oduzetost (paraliza) ili delimična oduzetost (pareza), apatija, zamor, iscrpljenost, mišićna slabost, preterano nakupljanje gasova u digestivnom traktu (meteorizam), otežano pražnjenje creva (konstipacija) ili poremećaj srčanog ritma. Izraziti pad vrednosti kalijuma u krvi može dovesti do prekida u pasaži creva (paralitički ileus), i u ekstremnim slučajevima do poremećaja svesti i kome.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Byol plus


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  5 godina.


  Nemojte koristiti lek Byol plus posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Byol plus

Aktivne supstance su: bisoprolol i hidrohlortiazid. Byol plus 5/12,5 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 5 mg bisoprolol-hemifumarata i 12,5 mg hidrohlortiazida. Byol ® plus 10/25 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 10 mg bisoprolol-hemifumarata i 25 mg hidrohlortiazida.


Ostali sastojci su: Celuloza, mikrokristalna Skrob, preželatinizovan

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Magnezijum-stearat

Krospovidon

Kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni Laktoza, monohidrat

Titan-dioksid (E171) Hidroksipropilmetilceluloza Polietilenglikol 4000


Kako izgleda lek Byol plus i sadržaj pakovanja


Byol plus 5/12,5 mg film tablet e

Bele, okrugle film tablete sa podeonom crtom sa jedne strane.

Podeona crta služi samo za olakšanje gutanja, a ne za podelu na jednake doze. Byol plus 10/25 mg film tablete

Bele, okrugle film tablete sa podeonom crtom sa jedne strane.

Podeona crta služi samo za olakšanje gutanja, a ne za podelu na jednake doze. U kartonskoj kutiji se nalazi 3 PVC/Aclar®/Alu blistera sa po 10 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH


Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Byol® plus film tablete 5/12,5 mg: 515-01-697-10-001 od 30.06.2011. Byol® plus film tablete 10/25 mg: 194/2011/12 od 13.01.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z