FISKocr

Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom


UPUTSTVO ZA LEK


Coldrex® MaxGrip šumsko voće sa mentolom, prašak za oralni rastvor, 1000mg/10mg/70mg, Pakovanje: ukupno 5 kom, kesica, 5 x 7.6g


Proizvođač: SmithKline Beecham S.A.

Adresa: Ctra. de Ajalvir, km.2.500, Alcala de Henares, Madrid 28806, Španija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Coldrex® MaxGrip šumsko voće sa mentolom, 1000mg/10mg/70mg, prašak za oralni rastvor

INN

paracetamol, fenilefrin i askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom

 3. Kako se upotrebljava lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK COLDREX® MaxGrip šumsko voće sa mentolom I ČEMU JE NAMENJEN

  Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom je lek za ublažavanje simptoma prehlade i gripa za odrasle. Kratkotrajno olakšava simptome prehlade i gripa, uključujući glavobolju, groznicu, zapušenost nosa (kongestija), zapaljenje sinusa (sinuzitis), bol u grlu i druge prateće bolove. Sadrži tri aktivna sastojka:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COLDREX MaxGrip šumsko voće sa

  mentolom


  Lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom sadrži paracetamol i dekongestiv.

  Nemojte ga uzimati sa nekim drugim proizvodima koji sadrže paracetamol, ili sa bilo kojim drugim lekom kojim se leče prehlada i grip.


  KADA NE SMETE UZIMATI LEK

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COLDREX MaxGrip šumsko voće sa mentolom


Uobičajena doza za odrasle (uključujući i starije osobe), kao i za decu iznad 12 godina starosti, iznosi jednu kesicu na svakih 4 do 6 sati, ukoliko je neophodno. Nemojte lek uzimati u intervalu kraćem od 4 sata. Nemojte uzeti više od četiri kesice tokom 24 sata.


Nemojte davati lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom deci mlađoj od 12 godina.


Lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom treba uzeti kao topli napitak:

 1. Ispraznite sadržaj kesice u šolju ili čašu, dodajte toplu vodu i dobro promešajte.

 2. Dodajte i hladnu vodu ukoliko je neophodno.

 3. Dodajte šećer ili med ukoliko želite.


Lek ne primenjivati duže od sedam dana u kontinuitetu bez medicinskog nadzora. Ukoliko simptomi koje imate ne nestanu nakon nekoliko dana:

Posetite Vašeg lekara i prestanite sa uzimanjem leka Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom.


Ako ste uzeli više leka COLDREX MaxGrip šumsko voće sa mentolom nego što je trebalo


Kontaktirajte odmah svog lekara i recite tačno koliko ste leka uzeli. Vaš lekar će Vam dati savet šta da radite. Važno je da ovo kažete svom lekaru, čak i ukoliko se osećate dobro. Nakon upotrebe previše paracetamola, postoji rizik od ozbiljnog, naknadnog oštećenja jetre.


Ako ste zaboravili da uzmete lek COLDREX MaxGrip šumsko voće sa mentolom


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


Dozu uzmite kada se setite, ukuoliko se vreme za uzimanje redovne doze nije isuviše približilo.

Nemojte uzimati više od jedne doze na svaka četiri sata.


Ako naglo prestanete da uzimate lek COLDREX MaxGrip šumsko voće sa mentolom


/


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom može imati neželjena dejstva, ali se ona ne javljuju kod svakoga. Neželjena dejstva koja se mogu javiti su: glavobolja, vrtoglavica, nervoza, problem sa spavanjem, povećanje krvnog pritiska, mučnina, povraćanje, proliv.


  Prestanite sa uzimanjem leka i odmah se javite lekaru ukoliko se eventualno javi neko od ovih neželjenih dejstava:  Ako bilo koja od ovih neželjenih dejstava postanu ozbiljna, ili ako primetite neka neželjena dejstva koja ovde nisu navedena, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 2. KAKO ČUVATI LEK COLDREX MaxGrip šumsko voće sa mentolom Čuvanje

  Držati lek COLDREXMaxGrip šumsko voće sa mentolom van domašaja i vidokruga dece!


  Čuvati na temperature do 30 C.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte uzimati lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek COLDREX MaxGrip šumsko voće sa mentolom

Sadržaj aktivnih supstanci: 1000mg paracetamola, 10mg fenilefrin-hidrohlorida, 70mg askorbinske kiseline. Sadržaj pomoćnih supstanci: Saharoza (5 grama u jednoj kesici); natrijum-citrat, bezvodni; vinska kiselina,

aspartam; Sunset Yellow (E110), Carmoisine (E122) i Green S (E142). Sadrži izvor fenilalanina. Sadrži 117 mg

natrijuma.

Kako izgleda lek COLDREX MaxGrip šumsko voće sa mentolom i sadržaj pakovanja


Lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom je ružičast do narandžast prašak, karakterističnog mirisa na voće i mentol. Nalazi se u pakovanju od 5 pojedinačnih doza u kesicama, od kojih svaka sadrži 7,6 g praška.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


SmithKline Beecham S.A.

Ctra. de Ajalvir, km 2.500, Alcala de Henares, Madrid 28806, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta..


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Coldrex®MaxGrip šumsko voće sa mentolom, prašak za oralni rastvor, 5 x 7,6g (10mg+1000mg+70mg) :

515-01-6038-10-001 od 17.04.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z