FISKocr

Postinor-2


UPUTSTVOZA LEK


Postinor®-2,tableta, 0,75 mg

Pakovanje ukupno 2 kom, blister, 1 x 2 kom


Proizvođač: Gedeon Richter Plc.


Adresa: H-1103 Budapest X, Gyömrői út 19-21, Mađarska Podnosilac zahteva: Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt.

Adresa: Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija.


Postinor®-2; 0,75mg; tablete

INN levonorgestrel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Postinor-2, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Postinor-2 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Postinor-2

 3. Kako se upotrebljava lek Postinor-2

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Postinor-2

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK POSTINOR-2 I ČEMU JE NAMENJEN


  Postinor-2 tablete sadrže levonorgestrel, aktivnu supstancu sličnu sintetskom lutealnom hormonu.


  Postinor-2 tablete namenjene su za hitnu kontracepciju kod žena koje imaju povremene nezaštićene seksualne odnose ili kod neuspeha kontraceptivne metode. Ova vrsta sprečavanja trudnoće obično se naziva “pilula za jutro posle”.


  Postinor-2 sprečava približno 85% očekivanih trudnoća ukoliko se prva tableta uzme u prvih 72 sata (3 dana) od nezaštićenog seksualnog odnosa. Postinor-2 neće svaki put da spreči trudnoću, ali tablete su delotvornije ukoliko se uzmu što ranije nakon nezaštićenog seksualnog odnosa (bolje je da uzmete jednu tabletu prvog dana, umesto da odlažete uzimanje leka do trećeg dana). Morate da uzmete drugu tabletu 12 sati (ali ne duže od 16 sati) nakon prve.


  Smatra se da Postinor-2 deluje tako što:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK POSTINOR-2


  Lek Postinor-2 ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK POSTINOR-2


  Uvek uzimajte ovaj lek i tačno onako kako Vam je to rekao lekar ili farmaceut. Obavezno konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta ako niste sigurni.  Pošto ste uzeli lek Postinor-2


  Pošto uzmete tabletu Postinor-2, ako želite da imate polne odnose a ne koristite kontraceptivne pilule, treba da koristite kondom ili dijafragmu u kombinaciji sa spermicidnim sredstvima. Razlog za ovo je što lek Postinor -2 neće delovati ako ponovo imate nezaštićeni polni odnos pre Vaše sledeće menstruacije.


  Pošto uzmete lek Postinor-2 , savetuje se da posetite lekara posle tri nedelje da bi se potvrdilo da je tableta Postinor-2 delovala. Ako Vam menstruacija kasni više od 5 dana ili je neuobičajeno oskudna ili neuobičajeno obilna, treba da se što pre javite svom lekaru. Ako zatrudnite uprkos uzimanju ovog leka, važno je da se javite lekaru.


  Vaš lekar će Vas takođe upoznati sa metodama dugotrajne kontracepcije koje Vas delotvornije štite od trudnoće.


  Ako nastavite da koristite redovnu hormonsku kontracepciju, kao što je kontraceptivna pilula, i ne krvarite tokom perioda kada pilulu ne uzimate, javite se lekaru da biste proverili da niste trudni.

  Ako imate dodatna pitanja o upotrebi ovog leka ,posavetujete se sa lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Postinor-2 tablete, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijentkinja koje uzimaju lek.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu se javiti češće od 1 na 10 žena koje koriste lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK POSTINOR-2


  Držati lek POSTINOR-2 van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Ne upotrebljavati lek nakon isteka roka upotrebe utisnutog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek Postinor-2 ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Postinor-2


Svaka tableta sadrži kao aktivnu supstancu 0,75 mg levonorgestrela.

Ostali sastojci su: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; talk; skrob, kukuruzni; skrob, krompirov; laktoza, monohidrat (71,25 mg).


Kako izgleda lek Postinor-2 i sadržaj pakovanja


Postinor-2 su skoro bele, okrugle, oivičene, ravne tablete sa utisnutim znakom “INOR” na jednoj strani, upakovane u PVC/Al blister.

Jedan blister sadrži 2 tablete i upakovan je u složivu kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt., Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija. Proizvođač:

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapest X., Gyömrői út 19-21, Mađarska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Decembar, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-06122-13-001 od 27.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z