FISKocr

Andol 100


UPUTSTVO ZA LEK


Andol® 100, 100 mg, tableta, 2x10 kom


Proizvođač: Pliva Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: Teva Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Andol® 100, 100 mg, tableta INN: acetilsalicilna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo

koristite lek Andol 100, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Andol 100 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Andol 100

 3. Kako se upotrebljava lek Andol 100

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Andol 100

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ANDOL 100 I ČEMU JE NAMENJEN


  Andol® inhibira slepljivanje i nagomilavanje krvnih pločica (trombocita) i na taj način sprečava nastajanje krvnih ugrušaka (tromba) – inhibicija agregacije trombocita.


  Obavezno konsultujte Vašeg lekara pre nego što prvi put primenite ovaj lek.

  Lek Andol 100 se upotrebljava:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ANDOL 100


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Andol 100 ne smete koristiti:


  Ako ste alergični (preosetljivi) na acetilsalicilnu kiselinu, salicilate ili bilo koji drugi sastojak leka Andol 100 (videti deo „Šta sadrži lek Andol 100“),

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ANDOL 100


  Ukoliko mislite da lek Andol 100 suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu

  Lek Andol 100 uzimajte tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni,

  proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Pre prve primene leka u navedenim indikacijama, neophodno je konsultovati lekara.


  Uobičajeno doziranje prilikom dugotrajne upotrebe acetilsalicilne kiseline je 100 do 200 mg jednom dnevno. U nekom slučajevima, pogotovo pri kratkotrajnoj primeni leka, može biti preporučljiva i primena većih doza, do 300 mg dnevno. U tim slučajevima, lek se može izdavati isključivo po preporuci lekara (na recept).


  Uobičajena doza je:

  Za smanjenje rizika smrtnosti kod pacijenata kod kojih se sumnja na iznenadni srčani napad(akutni infarkt miokarda):

  100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svakog drugog dana.

  Prvu tabletu trebalo bi sažvakati kako bi se postigla brža resorpcija.


  Za smanjenje rizika od obolevanja i smrtnosti kod pacijenata koji su ranije imali srčani napad (infarkt miokarda):

  100 do 300 mg dnevno


  Za sekundarno sprečavanje moždanog udara: 100 do 300 mg dnevno


  Za smanjenje rizika od pojave prolaznih ishemijskih napada (TIA-prolaznog smanjenja protoka krvi u mozgu) i moždanog udara kod pacijenata koji pate od TIA:

  100 do 300 mg dnevno


  Za smanjenje rizika od oboljenja i smrti kod pacijenata sa stabilnom i nestabilnom anginom pektoris: 100 do 300 mg dnevno


  Za prevenciju tromboembolije posle operacije krvnih sudova ili hirurške intervencije, npr. PTCA, CABG, karotidne endarterektomije, arteriovenskih šantova kod pacijenata na dijalizi:

  100 do 300 mg dnevno


  Za spečavanje tromboze dubokih vena i plućne embolije posle dugotrajne imobilizacije, npr. posle većeg hiruškog zahvata:

  100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svaki drugi dan


  Za smanjenje rizika od pojave prvog srčanog napada(infarkt miokarda) kod ljudi sa faktorima rizika za oboljevanje od srčanih bolesti i bolesti krvnih sudova, npr. šećerna bolest, hiperlipidemije (povišene masnoće u krvi), hipertenzije (povišenog krvnog pritiska), gojaznosti, pušenja, starosti:

  100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svaki drugi dan


  Lek Andol 100 se ne sme koristiti kod dece. (videti odeljak „2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Andol 100 “).


  Način primene:

  Za oralnu upotrebu. Tablete treba progutati cele uz dosta tečnosti, po mogućstvu uz obrok.


  Ako ste uzeli više leka Andol 100 nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Andol 100 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Toksičnost salicilata (>100 mg/kg dnevno tokom 2 dana može dovesti do toksičnosti) može nastati usled hroničnog, terapijski stečenog trovanja i akutnih trovanja koja mogu biti opasna po život (prekomerne doze).


  Hronično trovanje salicilatima može biti podmuklo, budući da znaci i simptomi nisu specifični. Blago hroničnotrovanje salicilatima, ili salicilizam, obično se dešava tek posle ponovljene upotrebe velikih doza. Simptomi uključuju vrtoglavicu, vertigo, zujanje u ušima, gluvoću, znojenje, mučninu i povraćanje, glavobolju i konfuziju i mogu se kontrolisati smanjenjem doze.


  U slučaju akutnog trovanja, treba isprati želudac i izazvati povraćanje, održavati ravnotežu tečnosti i elektrolita i primeniti ostale suportivne mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Andol 100


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Andol 100

  Ne prekidajte terapiju lekom Andol 100 bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Andol 100, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Učestalost javljanja je definisana kao:

  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek), Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek), Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek), Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek),

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek).


  Zbog sprečavanja zgrušavanja krvi (dejstvo na krvne pločice), Andol 100, se može povezati sa povećanim rizikom od krvarenja.

  Kao neželjena dejstva mogu se javiti poremećaj želuca i creva (krvarenja), bol u želucu, povraćanje. U retkim slučajevima se mogu javiti reakcije preosetljivosti, kao što je oticanje kože i sluzokože, svrab, koprivnjača, grč disajne muskulature, pogoršanje astme, curenje iz nosa, pad krvnog pritiska, angioedem (postepeno oticanje lica i jezika, ruku, očnih kapaka i teškoće pri disanju). Ukoliko primetite znakove reakcija preosetljivosti, obratite se Vašem lekaru.

  Ukoliko primetite crnu prebojenost stolice, ili povraćanje sa primesama krvi, potrebno je odmah prekinuti terapiju i obratiti se lekaru.

  Takođe se retko može javiti proliv, poremećaj varenja, mučnina i čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu.

  Retko se mogu javiti smanjenje broja krvnih pločica, i crvenih i belih krvnih zrnaca.

  Retko se može javiti poremećaj vida i sluha, vrtoglavica, zujanje u ušima, ubrzano i produbljeno


  disanje (mogu biti znaci prekomerne doze).


  Retko može doći do poremećaja funkcije jetre (porast transaminaza-parametara koji pokazuju funkciju jetre).

  Takođe, prijavljeno je oštećenje bubrežne funkcije i akutna bubrežna insuficijencija.

  Veoma retko može doći do smanjenja koncentracije šećera u krvi i promena u kiselosti krvi (acido- bazna ravnoteža), kao i pojave teških kožnih reakcija.


  Veoma retko se može javiti Rejov sindrom, koji predstavlja po život opasno oboljenje koje zahteva hitno medicinsko lečenje, a karakteriše ga toksično oštećenje jetre i oštećenje mozga i moždanih struktura.


  Takođe, postoje i druge spontane prijave neželjenih dejstava tokom upotrebe leka Andol 100 u svim formulacijama, uključujući kratkotrajnu i dugotrajnu oralnu terapiju. Iz tog razloga prikaz po CIOMS III kategorijama učestalosti ovde nije potpuno adekvatan.


  Hemoliza i hemolitička anemija su prijavljene kod pacijenata sa ozbiljnim nedostatkom glukoza-6- fosfat dehidrogenaze (G6PD).


  Zbog antitrombotičkog efekta, acetilsalicilna kiselina može povećati rizik od krvarenja. Prijavljena su krvarenja poput perioperativnog krvarenja, hematoma (izliv krvi iz krvnog suda unutar tkiva), epistakse (krvarenje iz nosa), urogenitalna krvarenja, gingivalna krvarenja.


  Ozbiljna krvarenja, kao što su gastrointestinalna krvarenja i cerebralna krvarenja, koja mogu u pojedinim slučajevima biti opasna po život, prijavljivana su retko ili veoma retko, i pretežno kod pacijenata čiji krvni pritisak nije kontrolisan i/ili koji su bili istovremeno i na antikoagulantnoj terapiji.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ANDOL 100


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temeperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Andol 100

Aktivna supstanca je acetilsalicilna kiselina. Svaka tableta sadrži 100 mg acetilsalicilne kiseline u puferovanom obliku.


Sadržaj pomoćnih supstanci: magnezijum-oksid, teški; skrob, kukuruzni; želatin; talk; skrob, kukuruzni, preželatinirani; celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Kako izgleda lek Andol 100 i sadržaj pakovanja

Andol 100 tablete su su bele do skoro bele, mramorirane, okrugle tablete, sa podeonom crtom na jednoj i utisnutom oznakom „P“ na drugoj strani tablete.

Kartonska kutija sa dva blistera sa po 10 tableta Primarno pakovanje:PVC/PVDC/Al blister.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole

TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-06560-13-001 od 01.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z