FISKocr

Amlodipin PharmaS


UPUTSTVO ZA LEK


Amlodipin PharmaS, tableta, 5mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Amlodipin PharmaS, tableta, 10mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Amlodipin PharmaS, 5mg, tableta Amlodipin PharmaS, 10mg, tableta


amlodipin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Amlodipin PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amlodipin PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Amlodipin PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Amlodipin PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMLODIPIN PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Amlodipin PharmaS sadrži aktivnu supstancu amlodipin, koji pripada grupi lekova koji se zovu antagonisti kalcijuma.


  Amlodipin PharmaS se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije) ili određene vrste bola u grudima, koji se naziva angina (redak oblik angine i to Prinzmetal-ova ili varijantna angina).


  Kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom lek Amlodipin PharmaS deluje tako što relaksira (širi) krvne sudove, omogućava da krv prolazi kroz njih mnogo lakše, što posledično dovodi do sniženja krvnog pritiska.


  Kod bolesnika sa anginom pektoris, Amlodipin PharmaS deluje tako što poboljšava snabdevanje srčanog mišića krvlju. Na taj način, srčani mišić dobija više kiseonika pa se sprečava nastanak bola u predelu grudi (anginoznog bola). Amlodipin PharmaS nije lek koji omogućava trenutni prestanak bola i olakšanje kod angine pektoris.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMLODIPIN PHARMAS


  Lek Amlodipin PharmaS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMLODIPIN PHARMAS


  Lek Amlodipin PharmaS uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena početna doza leka Amlodipin PharmaS je 5mg jednom dnevno. Doza može biti povećana do 10mg jedanput dnevno.


  Lek može da se koristi pre ili posle obroka i pića. Treba da uzimate lek u isto vreme svakog dana sa čašom vode.

  Ne uzimajte lek Amlodipin PharmaS sa sokom od grejpfruta.


  Deca i adolescenti


  Uobičajena početna doza za decu od 6 do 17 godina je 2,5 mg dnevno. Maksimalna preporučena doza je 5 mg dnevno.


  Primena amlodipina u dozi od 2,5 mg namenjena deci i adolescentima (6-17 godina), nije moguća sa doznim oblikom leka Amlodipin PharmaS 5 i 10 mg, jer ne postoji mogućnost deljenja tablete na dva odnosno četiri dela.


  Važno je da nastavite da uzimate tablete. Ne čekajte da potrošite sve tablete, pre nego što posetite svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka Amlodipin PharmaS nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Amlodipin PharmaS nego što je trebalo, može doći do smanjenja krvnog pritiska čak i do veoma niskih vrednosti opasnih po bolesnika. Može se javiti ošamućenost, omorica, malaksalost ili slabost. Ukoliko su vrednosti krvnog pritiska veoma niske može doći do razvoja šoka, što se manifestuje hladnom i lepljivom kožom i gubitkom svesti.


  Ukoliko ste uzeli više leka Amlodipin PharmaS nego što je trebalo odmah se javite svom lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Amlodipin PharmaS


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete tabletu, potpuno preskočite zaboravljenu dozu i uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Amlodipin PharmaS


  Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek Amlodipin PharmaS. Ukoliko se ne pridržavate saveta lekara, i naglo prestanete da uzimate lek Amlodipin PharmaS, može doći do pogoršanja Vašeg stanja (povišenja krvnog pritiska)


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi ostali lekovi i Amlodipin PharmaS može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Odmah obavestite svog lekara, ukoliko se pojavi neka od sledećih veoma retkih, teških neželjenih reakcije:  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK AMLODIPIN PHARMAS


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Amlodipin PharmaS tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Amlodipin PharmaS


Aktivna supstanca Amlodipin PharmaS tableta je amlodipin.

Jedna tableta sadrži: 5mg ili 10mg amlodipina u obliku (amlodipin-besilata).


Amlodipin PharmaS 5mg ili 10mg tablete sadrže sledeće pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; kalcijum- hidrogenfosfat, bezvodni; natrijum-skrobglikolat (tip A) i magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Amlodipin PharmaS i sadržaj pakovanja


Amlodipin PharmaS 5mg su bele, homogene, okrugle, bikonveksne tablete.

Amlodipin PharmaS 10mg su bele, homogene, okrugle, bikonveksne tablete.


20 (2x10) tableta po 5mg u PVC/PVdC-aluminijumskom blisteru, u kutiji. 20 (2x10) tableta po 10mg u PVC/PVdC-aluminijumskom blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Amlodipin PharmaS, 5mg, 20 tableta: 515-01-8944-11-001 od 25.07.2012. Broj i datum dozvole za lek Amlodipin PharmaS, 10mg, 20 tableta: 515-01-8939-11-001 od 25.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z