sanofi Apoteke Apoteke

Glucovance


UPUTSTVO ZA LEK


Glucovance ® 1000 mg/ 5 mg, 30 film tableta


 1. Merck Sante s.a.s.

 2. Merck S.L.

 3. Merck KGaA & Co. Werk Spittal


Proizvođač:


 1. 2 rue du Pressoir Vert, 45400 Semoy, Francuska


 2. Poligono Merck, Mollet Del Vallès 08100 Barcelona, Španija


  Adresa:

 3. Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Austrija


  Podnosilac zahteva: Merck d.o.o.


  Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik INN

  Glucovance® 1000 mg/5 mg, film tableta

  metformin, glibenklamid


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glucovance i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Glucovance

 3. Kako se upotrebljava lek Glucovance

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glucovance

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Glucovance I ČEMU JE NAMENJEN

  Glucovance se sastoji od dva antidijabetska leka, koji pripadaju grupi lekovi koji se zovu bigvanidi (metformin-

  hidrohlorid) i sulfonilureja (glibenklamid).


  Insulin je hormon koji omogućava tkivima da preuzimaju glukozu (šećer) iz krvi i da je upotrebe za stvaranje energije ili čuvaju za buduću upotrebu. Kod pacijenata sa tipom 2 diabetes mellitus-a (tj. dijabetes koji nije zavisan od insulina) se ne stvara dovoljno insulina u pankreasu ili njihovo telo ne reaguje ispravno na insulin koji proizvode. Ovo dovodi do povišenog nivoa glukoze u krvi. Glucovance pomaže u redukciji nivoa šećera u krvi na normalan nivo.


  Glucovance se upotrebljava za oralno lečenje (putem usta) dijabetesa tip 2 kod odraslih pacijenata.


  Koristi se kao zamena za dve aktivne supstance (metformin- hidrohlorid i glibenklamid) davane odvojeno pacijentima ranije lečenim ovom kombinacijom, ukoliko je kombinacija bila efikasna u kontroli nivoa glukoze u krvi.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Glucovance


  Lek Glucovance ne smete koristiti:


  Ne uzimajte Glucovance

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Glucovance


  Uvek uzimajte Glucovance tačno kako Vam je naložio Vaš lekar. Trebalo bi da se konsultujete sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

  Ovaj preparat mogu upotrebljavati samo odrasle osobe.

  Vaš lekar će prilagoditi doziranje Vaše terapije zavisno od njenog efekta na Vaše analize krvi. Nastavite da se pridržavate svakog saveta o ishrani koji Vam je dao Vaš lekar. Glucovance ne može zameniti koristi zdravog načina života.

  Pratite redovan plan obroka sa dovoljnim i ujednačenim unosom šećera. Ovo će umanjiti rizik od niskog nivoa šećera u krvi.

  Uobičajena početna doza je ekvivalent pojedinačnim dozama metformin- hidrohlorida i glibenklamida koje ste primali pre lečenja lekom Glucovance. Ukoliko ste već lečeni kombinacijom metformin- hidrohlorida i glibenklamida, jedna tableta leka Glucovance 1000mg/5mg može zameniti dve tablete metformin-hidrohlorid/glibenklamid 500mg/2.5mg. Ukoliko ste starija osoba, uobičajena početna doza je jedna tableta leka Glucovance 500 mg/2.5 mg na dan.


  Najveća preporučena dnevna doza:

  za Glucovance 1000 mg/5 mg: 3 tablete.


  Prilagođavanje doze kod starijih pacijenata


  Potrebne su posebne mere opreza ukoliko ste starija osoba. Doza leka Glucovance će se pažljivo povećavati u zavisnosti od Vašeg nivoa šećera u krvi i funkcije bubrega. Pazite da se redovno konsultujete sa Vašim lekarom.


  Način upotrebe leka


  Uzimajte tablete uz obrok. Progutajte svaku tabletu u celosti uz čašu vode. Ne smete ih drobiti ili žvakati pre gutanja.


  Uzimajte tablete

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, Glucovance može izazvati neželjena dejstva, iako ih nemaju svi pacijenti. Sledeća

  neželjena dejstva su primećena u kliničkim ispitivanjima ili prilikom rutinskih pregleda pacijenata. Poremećajivida: Kada počnete s uzimanjem ovog leka, on može poremetiti Vaš vid zbog nižeg nivoa šećera u Vašoj krvi. Međutim, ova reakcija obično nestaje nakon nekog vremena. Nizaknivošećeraukrvi: Za simptome niskog nivoa šećera u krvi, videti poglavlje 2.


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)


 5. KAKO ČUVATI LEK Glucovance


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Ne upotrebljavati lek Glucovance posle isteka roka upotrebe, koji je naznačen na kutiji. Datum isteka roka trajanja se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne bi trebalo uklanjati otpadnim vodama ili otpadom u domaćinstvu. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lek koji Vam više nije potreban. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Glucovance Šta lek Glucovance sadži

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna, kroskarmeloza-natrijum, povidon K 30, magnezijum- stearat.


Film: Opadry II OY-L-28900 white[laktoza, monohidrat; hipromeloza, titan- dioksid (E 171), makrogol 4000]


Kako izgleda lek Glucovance i sadržaj pakovanja

Glucovance 1000/5mg su film tablete bele do skoro bele boje, ovalnog oblika, bikonveksne, sa utisnutom oznakom „1000“ na jednoj strani i “5” na drugoj strani tablete


Tablete se nalaze u providnim blister pakovanjima koja sadrže 30 film tableta (PVC/Aluminijum). U kutiji se nalaze 2 blistera po 15 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet

Merck d.o.o.

Đorđa Stanojevića 12

11000 Beograd


Proizvođač:

Merck Santé s.a.s, 2 rue du Pressoir Vert F-45400 Semoy, France


Merck S.L.


Poligono Merck, Mollet Del Vallès 08100 Barcelona, Španija


Merck KGaA & Co. Werk Spittal Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Austrija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-1273-12-001 od 29.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines