FISKocr

Piperacillin/Tazobactam


UPUTSTVO ZA LEK


Piperacillin/Tazobactam, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 2g + 0.25g Pakovanje: boca staklena, 1 x 2.25g

boca staklena, 10 x 2.25g

Piperacillin/Tazobactam, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 4g + 0.5g Pakovanje: boca staklena, 1 x 4.5g

boca staklena, 10 x 4.5gProizvodjac:

Labesfal-Laboratorios Almiro S.A


Adresa: Zona Industrial do Lagedo, 3465-157 Santiago de Besterios, Portugalija


Podnosilac

zahteva: Peyton Medical d.o.o

Adresa: Vojvode Stepe 52, Beograd


Piperacillin/Tazobactam, prašak za rastvor za injekciju / infuziju INN piperacilin, tazobaktam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego sto počnete da korisite ovaj lek:U ovom uputstvu pročitacete:


 1. Šta je lek Piperacillin/Tazobactam i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Piperacillin/Tazobactam

 3. Kako se upotrebljava lek Piperacillin/Tazobactam

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Piperacillin/Tazobactam

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Piperacillin/Tazobactam - I ČEMU JE NAMENJEN


  Piperacillin pripada grupi penicilinskih antibiotika širokog spektra dejstva koji može da eliminiše mnoge vrste bakterija. Tazobaktam sprečava razvoj rezistencije bakterija na piperacilin. To znači da kada piperacilin i tazobaktam deluju zajedno eliminišu više vrsta bakterija.


  Piperacillin/Tazobactam se koristi kod odraslih za lečenje plućnih bakterijskih infekcija, infekcija urinarnog trakta (bubrezi i mokraćna bešika), abdomena (organa u trbuhu) i kože.


  Piperacillin/Tazobactam se koristi kod dece uzrasta od 2-12 godina za lečenje teških bakterijskih infekcija kada imaju smanjeni broj belih krvnih zrnaca (što zanči smanjenu otpornost na infekcije).

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Piperacillin/Tazobactam Lek Piperacillin/Tazobactam ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Piperacillin/Tazobactam


  Daje se u obliku spore infuzije ( -30min ).

  Doziranje zavisi od telesne težine, mesta infekcije, starosti i bubrežne funkcije. Odrasli i adoilescenti stari 12 godina ili više

  Uobičajena doza je 4/0,5 gr Piperacilin / tazobaktam svekih 6 do 8 sati I daje se intravenski

  Deca 2-12 godina starosti


  Uobičajena doza za decu koja imaju infekciju u abdomenu (stomaku) je 100mg g piperacilin/12.5 mg/ tazobaktama po kg telesne težine na svakih 8 sati. Vaš lekar može prilagoditi dozu u zavisnosti od ozbiljnosti infekcije I telesne težine deteta .ali dnevna doza ne sme premašiti 4g/0,5g piperacilin / tazobaktam

  Uobičajena doza kod dece sa niskim brojem belih krvnih zrnaca je 80mg/10mg/ na kg telesne težine piperacilin / tazobaktam savakih 6 sati.


  Piperacillin/Tazobactam se koristi dok se simptomi infekcije potpuno ne povuku, a nakon toga još 48 sati da bi bili sigurni da je infekcija potpuno izlečena. ( 5-14 dana)


  Deca uzrasta do 2 godine:

  Ne preporučuje se za upotrebu kod dece ispod 2 godine zbog nedovoljnih podataka o bezbednosti.


  Oslabljena bubrežna funkcija

  Lekar može smanjiti dozu Piperacillin/Tazobactam ili povećati vremenski interval doziranja. Vaš lekar može tražiti analize krvi da bi se na osnovu dobijenih rezultata uverio da li je doza u primenjenoj terapiji dobra posebno ako se terapija traje duže vreme.


  Ako ste uzeli više leka Piperacillin/Tazobactam nego sto je trebalo

  Kako Vam lekar ili medicinsko osoblje daju lek, trebalo bi da primate odgovarajuću dozu.

  Međutim, ako uočite neke neželjene efekte ili mislite da ste uzeli previše leka odmah o tome obavestite Vašeg lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Piperacillin/Tazobactam


  Ako mislite da su propustili da Vam daju Vašu dozu leka Piperacillin/Tazobactam obratite se odmah Vašem lekaru.


  Za sva dodatna pitanja vezana za upotrebu ovog leka obratite se Vasem lekaru ili nekom od zdravstvenih radnika


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Piperacillin/Tazobactam moze dovesti do nezeljenih dejstav, Naravno to ne mora da se dogodi svakom ko prima lek..

  Ako se nešto od neželjenih dejstava dogodi, prestanite sa uzimanjem Piperacillin/Tazobactam i obratite se

  Vašem lekaru:


  Retka neželjena dejstva (dobije ih manje od 1 pacijenta na 1000)

  Poremećaje u zgrušavanju krvi, sklonost ka krvarenju

  Teška alergijska reakcija na koži u smislu epidermalne nekrolize ( ljuštenja kože ) i stvaranja afti na svim sluzokožama( u usnoj duplji i na genitalijama .( Stevens-Johnson syndrom)

  Snižen nivo belančevina u krvi

  Povišen nivo uree u krvi

  Vaš lekar tokom terapije može testovima meriti sve promene. Ukoliko se neki od neželjenih efekata učini ozbiljnim, ili ako neki od neželjenih efekata nisu na uputstvu za pacijenta obratite se Vašem lekaru.


 5. KAKO ČUVATI LEK Piperacillin/Tazobactam

  Čuvati van domašaja dece!


  Ne upotrebljavati Piperacillin/Tazobactam nakon isteka roka upotrebe označenog na originalnom pakovanju i na bočici sa EXP. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Prašak:

  Rok upotrebe 24 meseca i čuvati na temperaturi do 25°C, boce čuvati u spoljašnjoj kutiji. Rok upotrebe nakon otvaranja i rekonstitucije:

  Rekonstituisani rastvor upotrebiti odmah.

  Hemijska I fizička stabilnost je potvrđena na temperaturi od 2°C -8°C u toku 24 sata I 2 sata na sobnoj temperaturi (25°C), ako je gotov proizvod Piperacillin/Tazobactam 2g/0,25g i Piperacillin/Tazobactam 4g/0.5g rekonstituisan sa 0.9% natrijum-hloridom.


  Rok upotrebe nakon rekonstitucije i razblaženja: Rekonstituisani i razblaženi rastvor upotrebiti odmah..


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Piperacillin/Tazobactam

Jedna bočica praška sadrži 2 g piperacilina u obliku piperacilin-natrijuma i 0.25 g tazobaktama u obliku

tazobaktam-natrijuma

Jedna bočica praška sadrži 4g piperacilina u obliku piperacilin-natrijuma i 0.5 g tazobaktama u obliku tazobaktam-natrijuma


Jedna bočica praška za rastvor za injekciju / infuziju sadrži 4.7 mmol ( 108 mg) natrijuma. Jedna bočica praška za rastvor za injekciju / infuziju sadrži 9.4 mmol ( 216 mg) natrijuma.


Kako izgleda lek Piperacillin/Tazobactam i sadržaj pakovanja Piperacillin/Tazobactam 2g/0.25g i 4 g/0.5 g je beli, do skoro beli higroskopan prašak.

Piperacillin/Tazobactam 2g/0.25g je pakovan u boce od 50 ml od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip II sa čepom od hlorobutil gume tip I sa flip-off aluminijum-polipropilen flip-off zatvaračem.

Veličina pakovanja:

U kartonskoj kutiji se nalazi 1 boca.

U kartonskoj kutiji se nalazi 10 boca.


Piperacillin/Tazobactam 4g/0.5g je pakovan u boce od 50 ml od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip II sa čepom od hlorobutil gume tip I sa flip-off aluminijum-polipropilen flip-off zatvaračem.

Veličina pakovanja:

U kartonskoj kutiji se nalazi 1 boca. U kartonskoj kutiji se nalazi 10 boca.


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: Peyton medical d.o.o

Vojvode Stepe 52

11 000 Beograd


Proizvođač i mesto puštanja serije u promet:


LABESFAL-Laboratorios Almiro S.A

 1. Santiago de Besteiros, Zona Indusrtial do Lagedo PORTUGALIJA


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Juli 2011.

  Rezim izdavanja leka:


  Lek se moze upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravsvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:

  Piperacillin/Tazobactam, 1 x (2g + 0.25g): 515-01-4234-10-001 od 10.10.2011.

  Piperacillin/Tazobactam, 10 x (2g + 0.25g): 515-01-4235-10-001 od 10.10.2011.

  Piperacillin/Tazobactam, 1 x (4g + 0.5g): 515-01-4236-10-001 od 10.10.2011.

  Piperacillin/Tazobactam, 10 x (4g + 0.5g): 515-01-4237-10-001 od 10.10.2011.


  Sledeće informacije su namenjene za zdravstvene radnike


  Terapijske indikacije

  Piperacillin/Tazobactam je indikovan za lecenje sledecih infekcija kod odraslih i dece preko 2 godine

  starosti – (videti odeljke Doziranje i način primene i Farmakodinamski podaci) :


  Odrasli i adolescentiPotrebno je pridržavati se zvaničnih uputstva o pravilnoj upotrebi antibakterijskih lekova.


Doziranje i način primene


Doziranje

Doza i dozni interval zavise od tezine i lokalizacije infekcije i očekivanog patogena.


Odrasli i adolescent

Uobičajeno doziranje je 4g piperacilina/0.5g tazobaktama na svakih 8 sati.


U terapiji nozokomijalne pneumonije i bakterijskih infekcija kod pacijenata sa neutropenijom preporučuje se primena 4g piperacilina/ 0.5g tazobaktama svakih 6 sati. Ovaj režim se može primeniti u slučaju ostalih, posebno teških, indikovanih infekcija.

Na sledećoj tabeli su sumarno dati dozni režimi i preporučene doze kod odraslih i adolescenata , prema indikacijama ili uslovima:


Dozni interval

Piperacillin 4g/ 0.5g tazobaktam

Svakih 6 sati

Teška pneumonija

Terapija kod odraslih bolesnika sa neutropenijom i groznicom za koju se sumnja da je posledica bakterijske infekcije

Svakih 8 sati

Komplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući pijelonefritis)

Komplikovane intra-abdominalne infekcije


Renalna oštećenja


Kod svakog pacijenta treba pažljivo pratiti znake toksičnosti leka i dozu i dozni interval treba prilagoditi stepenu oštećenja bubrega na sledeći način:


Klirens kreatinina ( ml/min)

Preporučena doza piperacilin/tazobaktama

> 40

Nije potrebno podešavanje doze

20-40

Maksimalna preporučena doza 4g/0.5g svakih 8 sati

< 20

Maksimalna preporučena doza 4g/0.5g svakih 12 sati


Za pacijente na hemodijalizi, treba primeniti još jednu dozu piperacilin/tazobaktam 2g/0.25g nakon svake dijalize, jer se u toku hemodijalize, za 4 sata, eliminiše 30%-50% piperacilina


Oštećenje jetre

Podešavanje doze nije potrebno ( videti poglavlje Farmakokinetički podaci)


Doziranje kod starijih pacijenata

Nije potrebno podešavanje doze kod starijih pacijenata sa normalnom renalnom funkcijom ili vrednostima

kreatinina iznad 40 ml/min.


Pedijatrijska populacija (2-12 godina)


Infekcije

Na sledećoj tabeli su sumarno prikazani dozni intervali I preporučene doze prema telesnoj težini kod dece uzrasta 2-12 godina, prema indikacijama ili uslovima:


Doza prema telesnoj težini I dozni interval

Indikacija/ uslovi

80mg Piperacillin/ 10 mg Tazobactam / kg/ svakih 6 sati

Deca sa neutropenijom I groznicom za koju se sumnja da je posledica bakterijske infekcije*

100mg Piperacillin/ 12.5 mg Tazobactam / kg/ svakih 8 sati

Komplikovane intra-abdominalne infekcije*

* tako da ne prelazi maksimum od 4g/0.5g po dozi preko 30 minuta Renalna oštećenja

Kod svakog pacijenta treba pažljivo pratiti znake toksičnosti leka I dozu I dozni interval treba prilagoditi stepenu oštećenja bubrega na sledeći način.


Klirens kreatinina ( ml/min)

Preporučena doza piperacilin/tazobaktama

>50

Nije potrebno podešavanje doze

< 50

70 mg piperacilina/ 8.75 mg tazobaktama/ kg svakih 8 sati


Kod dece na hemodijalizi, treba primeniti još jednu dozu 40 mg piperacilin/ 5 mg tazobactam /kg nakon svake dijalize.


Primena kod dece uzrasta ispod 2 godine

Bezbednost I efikasnost piperacilin/tazobaktama kod dece uzrasta 0-2 godine nije dokazana. Nisu dostupni podaci iz kontrolisanih kliničkih studija.


Dužina terapije

Uobičajena dužina lečenja za većinu indikacija je rasponu od 5-14 dana. Međutim, trajanje terapije treba da se rukovodi težinom infekcije, vrstom uzročnika I kliničkog I bakteriološkog napretka pacijenta.


Put primene

Piperacilin/tazobaktam 2g/ 0.25g se primenjuje putem intravenske infuzije (preko 30 minuta) Piperacilin/tazobaktam 4g/ 0.5g se primenjuje putem intravenske infuzije (preko 30 minuta)


Za uputstvo za rekonstituisanje videti poglavlje Inkompatibilnost ,Rok upotrebe, i Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka ,


Kontraindikacije


Preosetljivost na piperacilin ili bilo koji drugi beta-laktamski antibiotik, tazobaktam ili bilo koji drugi inhibitor beta-laktamaze


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Upozorenja


Teške ili ponekad fatalne reakcije preosetljivosti (anafilaktički šok) opisane su kod lečenja pacijenata penicilinima uključujući Piperacillin/Tazobactam. Ove reakcije se uglavnom javljaju kod bolesnika sa anamnezom preosetljivosti na brojne alergene.


Postoje slučajevi bolesnika sa preosetljivošću na peniciline koji su reagovali ozbiljnim reakcijama preosetljivosti kasnije, kada su lečeni cefaslosporinima.


Ako se za vreme lečenja pojavi alergijska reakcija na Piperacillin/Tazobactam potrebno je prekinuti lečenja antibiotikom.

Teške reakcije preosetljivosti mogu zahtevati primenu adrenalina ili druge hitne mere.

Pre početka terapije Piperacillin/Tazobactam potrebno je ispitati postojeće reakcije preosetljivosti na

peniciline, cefalosporine i druge alergene.


Kod teških, dugotrajnih dijareja treba uzeti u obzir mogućnost nastanka pseudomembranoznog kolitisa uzrokovanog antibiotskom terapijom koji može biti opasan po život. Početak pseudomembranoznog kolitisa može se javiti za vreme ili nakon prestanka lečenja antibiotikom.. U tom slučaju, odmah treba prekinuti sa uzimanjem Piperacillin/Tazobactam i početi sa drugom odgovarajućom terapijom (peroralno metronidazol ili peroralno vankomicin). Kontraindikovana je primena lekova koji inhibišu peristaltiku creva.


Mere opreza


Kod dugotrajne primene može doći do leukopenije i neutropenije, zato su potrebne redovne kontrole krvine slike. Takođe kod dugotrajne primene preporučljiva je kontrola funkcija jetre i bubrega.


Kod nekih pacijenata koji su uzimali beta-laktamske antibiotike zapažena je povećana sklonost ka krvarenju.Te reakcije su praćene poremećajem testova koagulacije kao što su vreme zgrušavanja, agregacija trombocita i protrombinsko vreme i češće su kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. Čim se pojavi krvarenje, potrebno je prekinuti odmah sa uzimanjem antibiotika i započeti odgovarajuću terapiju.


Kod dugotrajne terapije treba uzeti u obzir mogućnost rezistencije na antibiotike, koja može dovesti do superinfekcije. Mikrobiološko praćenje može pomoći da se otkriju sve važne superinfekcije.


Ako pacijent primi intravenski veće doze od preporučenih može doći do neuromuskularne razdražljivosti i konvulzija.


Piperacillin/Tazobactam 2 g/ 0.25 g prašak za rastvor za injekciju ili infuziju sadrži 4.7 mmol (108 mg) natrijuma.

Piperacillin/Tazobactam 4 g/ 0.5 g prašak za rastvor za injekciju ili infuziju sadrži 9.4 mmol (216 mg)

natrijuma.

Treba voditi računa o ovome kod pacijenata sa kontrolisanim unosom natrijuma.

Hipokalijemija je moguća kod pacijenata sa smanjenom rezervom kalijuma ili koji uzimaju lekove koji

snižavaju nivo kalijuma i kod takvih pacijenata trebalo bi raditi redovnu kontrolu elektrolita. Može se javiti blagi porast funcionih proba jetre.

Kod bolesnika sa cističnom fibrozom lečenje piperacilinom je povezano sa povećanom učestalosti groznice i osipa.

Pošto nema dovoljno podataka, Piperacillin/Tazobactam se ne sme koristiti kod dece, osim kod one koja boluju od neutropenije.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Interakcije sa probenecidom

Istovremena primena probenecida i Piperacillin/Tazobactam dovodi do povećanja poluvremena života i

smanjenja klirensa oba leka. Međutim maksimalne koncentracije u plazmi kod oba leka ostaju nepromenjene.


Interakcije sa antibioticima

Nisu zabeležene klinički značajne farmakokinetičke interakcije sa tobramicinom ili vankomicinom kod

zdravih odraslih osoba sa normalnom bubrežnom funkcijom. Kod pacijenata sa teškim bubrežnim poremećajima koji su uzimali Piperacillin/Tazobactam klirens tobramicina i gentamicina je bio povišen. Kod tih bolesnika je isključeno mešanje Piperacillin/Tazobactam sa tobramicinom i gentamicinom.

Za dodatne informacije o primeni Piperacillin/Tazobactam sa aminoglikozidima, vidi poglavlje Inkompatibilnost.


Interakcije sa antikoagulansima

Za vreme istovremene primene heparina, oralnih antikoagulanasa I drugih lekova koji mogu uticati na

koagulaciju krvi, uključujući I funkciju trombocita potrebno je češće vršiti odgovarajuće testove koagulacije I monitoring pacijenta.


Interakcije sa vekuronijumom

Kada je piperacilin primenjen zajedno sa vekuronijumom dovodi produženja neuromuskularne blokade koja

nastaje delovanjem vekuronijuma. Zbog sličnog mehanizma delovanja pretpostavlja se da neuromuskularna blokada nastala delovanjem bilo kod nedepolarizirajućeg miorelaksansa u prisustvu piperacilina može biti produžena. To treba uzeti u obzir kada se Piperacillin/Tazobactam koristi perioperativno.


Interakcije sa metotreksatom

Piperacilin može smanjiti izlučivanje metotreksata. Kod pacijenata koji su na terapiji metotreksatom treba pratiti nivo metotreksata u serumu.


Interakcije sa rezultatima laboratorijskih analiza

Primena Piperacillin/Tazobactam može pokazati lažno pozitivnu reakciju na glukozu u urinu, pri

korišćenju metode redukcije bakra. Preporučuje se upotreba testova glukoze koji se zasnivaju na enzimskoj reakciji glukoza-oksidaze.

Zabeleženi su lažno pozitivni rezultati u Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testovima kod

bolesnika koji primaju Piperacillin/Tazobactam injekcije , a za koje je naknadno dokazano da ne boluju od Aspergillus infekcije. Takođe su zapažene ukrštene reakcije sa ne-Aspergillus polisaharidima i polifuranozama u Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testovima. Zbog toga pozitivne rezultate testova kod bolesnika koji primaju Piperacillin/Tazobactam treba pažljivo interpretirati i potvrditi drugim dijagnostičkim metodama.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Ne postoje adekvatna i dobro kontrolisana ispitivanja sa kombinacijom Piperacillin/Tazobactam ili samo sa piperacilinom, odnosno tazobaktamom kod trudnica.

Studije na životinjama pokazuju reproduktivnu toksičnost (videti poglavlje Pretklinički podaci o bezbednosti leka).

Piperacilin i tazobaktam prolaze kroz placentu.

Piperacillin/Tazobactam se sme koristiti u trudnoći samo ako je jasno indikovan.


Piperacilin se izlučuje u niskim koncentracijama u majčinom mleku. Ne postoje studije o koncentraciji tazobaktama u majčinom mleku.

Uticaj na decu koja sisaju je nepoznat, pa je lečenje dojilja odobreno ukoliko je korist veća od potencijalnog rizika za majku i dete.

Kod dece koja sisaju mogu se javiti dijareja, gljivične infekcije sluznice kao i senzibilizacija.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Ne postoje studije o štetnom delovanju na sposobnost upravljanja motornim vozilima i radu na mašinama. Međutim, mogu se pojaviti neželjeni efekti (vidi poglavlje Neželjena dejstva), koji mogu štetno uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima i radu na mašinama.


Neželjena dejstva

Neželjena dejstva su navedena po učestalosti:


Dodatno, promena propustljivosti bakterijske membrane, kao i povećanje isticanja više lekova kroz pumpe, može da izazove ili doprinese bakterijskoj rezistenciji na Piperacilin/Tazobaktam posebno kod G (-) bakterija.


Granične vrednosti


EUCAST kliničke MIC granične vrednosti za Piperacillin/Tazobactam ( 2009-12-02, v 1). Za potrebe

testiranja osetljivosti, koncentracija tazobaktama je fiksna na 4 mg/ml

Patogen

Vrste povezane sa graničnim vrednostima

enterobakterije

8/16

psudomonas

16/16

G (-) i G (+) anaerobne bakterije

8/16

Ne specifične u vezi sa graničnim vrednostima

4/16

Zaključak je da osetljivost Streptococca potiče od osetljivosti ina penicilin.

Zaključak je da osetljivost Staphylococca potiče od osetljivostina oksacilin.


Osetljivost

Prevalencija stečene rezistencije mogu da se razlikuju geografski I sa vremenom za odabrane vrste I poželjne

su lokalne informacije o rezistenciji posebno kod lečenja teških infekcija. Kao neophodne, stručne savete bi trebalo tražiti kada je lokalna prevalence rezistencije takva da je korist od agensa kod nekih vrsta infekcija pod znakom pitanja.


Prevotella spp*


Vrste kod kojih stečena otpornost može biti problem


Gram pozitivni aerobi

Staphylococcus aureus, methicillin-osjetljivi

Staphylococcus epidermis, methicillin-osjetljivi Enterococcus avium ($)

Enterococcus faecium ($) Propionibacterium acnes ($) Viridans streptococci


Gram negativni aerobi Actinobacter spp (+$) Burkholderia cepacia Citrobacter freundii Enterobacter spp. Escherichia coli* Klebsiella spp.

Proteus, indole positive

Pseudomonas aeruginosa* Pseudomonas spp.* Pseudomonas stutzeri ($) Serratia spp.


Gram negativni anaerobi Bacteroides spp.*


Inherentno otporni organizmi


Gram pozitivni aerobi

Corynebacterium jeikeium

Staphylococcus spp. methicillin otporni Gram negativni aerobi

Legionella spp

Stenotrophomonas maltophilia +$

Grupisanje relevantnih vrsta u odnosu na osetljivost na Piperacillin/ Tazobaktam

Uobičajeno osetljive vrste

Aerobni Gram pozitivni mikroorganizmi

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus, methicillin-osetljivi£

Staphylococcus species,coagulase negative, methicillin-osetljivi

Streptococcus pyogenes


Grupa B streptococci

Aerobni Gram negativni mikroorganizmi

Citrobacter koseri

Haemophilus influenza

Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis

Anaerobni Gram pozitivni mikroorganizmi

Clostridium vrste

Eubacterium vrste

Peptostreptococcus vrste

Anaerobni Gram negativni mikroorganizmi

Bacteroides fragilis grupa

Fusobacterium vrste

Porphyromonas vrste

Prevotella vrsta

Vrste kod kojih rezistencija može biti problem

Aerobni Gram pozitivni mikroorganizmi

Enterococcus faecium$+

Streptococcus pneumonie

Streptococcus viridians grupa

Aerobni Gram negativni mikroorganizmi

Acinetobacter baumanni$

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter vrste

Escherichia coli

Klebsiella pneumonia

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providencia ssp.


Psudomonas aeruginosa

Serratia species

Prirodno rezistentni mikroorganizmi

Aerobni Gram pozitivni mikroorganizmi

Corynebacterium jeikeium

Aerobni Gram negativni mikroorganizmi

Legionella vrste

Stenotrophomonas maltophilia+$

Ostali mikro-organizmi

Chlamydophilia pneumonia

Mycoplasma pneumonia

$Vrste koje pokazuju prirodno srednju osetljivost

+ Vrste koje imaju visoku stopu otpornosti ( više od 50%) zabeležene u jednoj ili više oblasti/zemlji/region EU

£Sve meticilin rezistentne Staphylococce otporne na Piperacillin/Tazobaktam


Farmakokinetički podaci


Apsorpcija

Maksimalna koncentracija piperacilina i tazobaktama nakon primene intravenske infuzije 4g/0.5g preko 30 minuta je 298 µg/ml odnosno 34 µg/ml.


Distribucija

I piperacilin i tazobaktam se oko 30% vezuju za proteine plazme. Vezivanje piperacilina ili tazobaktama za proteine je nezavisno od prisustva drugih jedinjenja. Vezivanje metabolita tazobaktama za proteine je zanemarljivo.

Piperacilin i tazobaktam dobro prodiru u tkiva i telesne tečnosti uključujući sluznicu creva, žučnu kesu, žuč, pluća i kosti. Koncentracija u tkivima je 50-100% od one u plazmi. Distribucija u cerebrospinalnoj tečnosti je niska kod osoba koje nemaju upaljene meninge, kao i kod drugih penicilina.


Biotransformacija

Piperacilin se metaboliše u mikrobiološki slabo aktivan dezetil metabolit. Tazobaktam se metaboliše u metabolit koji je mikrobiološki inaktivan.


Izlučivanje

Piperacilin i tazobaktam se izlučuju putem bubrega glomerularnom filtracijom i tubularnom sekrecijom.

Oko 68 % primenjene doze piperacilina se brzo izlučuje nepromenjeno u urinu. Tazobaktam i njegov metabolit se izlučuju putem bubrega, pri čemu se 80% nalazi nepromenjeno, a ostatak u obliku metabolita. Piperacilin, tazobaktam i dezetil-piperacilin se takođe izlučuju putem žuči.

Poluvreme eliminacije piperacilina i tazobaktama u plazmi nakon primene pojedinačnih ili ponovljenih doza

kod zdravih osoba je 0.7 do 1.2 sata nezavisno od doze ili trajanja infuzije. Poluvreme eliminacije i piperacilina i tazobaktama povećava se pri smanjenju bubrežnog klirensa.

Nema zabeleženih promena u farmakokinetici piperacilina pri zajedničkoj primeni sa tazobaktamom. Piperacilin smanjuje brzinu izlučivanja tazobaktama iz organizma.


Posebne populacije

Poluvreme eliminacije piperacilina i tazobaktama se produžava za otprilike 25% i 18% kod pacijenata sa hepatičnom cirozom u poređenju sa zdravima.

Poluvreme eliminacije Piperacilin/Tazobaktama se povećava sa smanjenjem klirensa kreatinina. Povećanje poluvremena eliminacije je 2-4 puta za piperacilin i tazobaktam , odnosno klirens kreatinina ispod 20 ml/min u poređenju sa pacijentima sa normalnom renalnom funkcijom.

Hemodijaliza uklanja 30-50% piperacilin/tazobaktama, sa dodatnih 5% doze tazobaktama uklonjenih kao metabolit tazobaktama. Peritonealna dijaliza uklanja otprilike 6-12% doze piperacilin/tazobaktama, odnosno preko 18% doze tazobaktama uklanja se kao metabolit tazobaktama.


Pedijatrijska populacija

U farmakokinetičkoj analizi , procenjeni klirens u populaciji od 9 meseci starosti do 12 godina je poređen sa odraslima, čija je vrednost 5.64 (0.34) ml/min/kg. Klirens piperacilina procenjen je na 80% od te vrednosti za pedijatrijske pacijente 2-9 meseci starosti. Za piperacilin volumen distribucije je 0.243 (0.011) l/kg i ne zavisi od uzrasta.


Stariji pacijenti

Poluvreme eliminacije za piperacilin i tazobaktam je 32% i 55% duže, kod starijih u poređenju sa

mlađima.Ova razlika može biti povezana sa promenom klirensa kreatinina vezanom za godine .


Rase

Uočeno je da nema razlike u farmakokinetici piperacilina i tazobaktama između Azijskih I Kavkazkih zdravih dobrovoljaca koji su primili jednu dozu od 4g/0.5g.


Predklinički podaci o bezbednosti leka


Preklinički podaci pokazuju da nema štetnosti za ljude u uobičajenim studijama ispitivanja toksičnosti i genotoksičnosti. Studije kancerogenosti Piperacillin/Tazobactam nisu sprovedene.


Studije o fertilitetu i opštoj reprodukciji nakon intraperitonealne primene tazobaktama ili kombinacije piperacilin/tazobaktam su pokazale smanjenje legla, povećanje fetusa sa zakasnelim okoštavanjem i promene u rebrima, istovremeno sa toksičnošću majke. Nema promena plodnosti F1 generacije i embrionalnom razvoju F2 generacije.


Studije teratogenosti kod pacova nisu pokazale teratogeno delovanje nakon intravenske primene tazobaktama ili kombinacije piperacilin/tazobaktam. Uticaj na razvoj embriona zapažen je pri dozama toksičnim za

majku.


Istovremena primena toksične doze intraperitonealno kod majke pacova rezultuje oštećenjem u peri/post natalnom razvoju ploda ( smanjena telesna težina fetusa, povećanje mortaliteta pre rođenja, povećanje broja mrtvorođenih).


Inkompatibilnost

Piperacillin/Tazobactam se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa navedenim u poglavlju Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.

Kod istovremene primene Piperacillin/Tazobactam sa drugim antibioticima ( na primer aminoglikozidima), oba leka se moraju primeniti odvojeno. Mešanje Piperacillin/Tazobactam sa aminoglikozidima in vitro može prouzrokovati neaktivnost aminoglikozida.

Piperacillin/Tazobactam se ne sme mešati sa drugim lekovima u špricu niti u infuzionim bocama jer nisu

napravljene studije kompatibilnosti.

Piperacillin/Tazobactam se mora preko infuzionog seta primeniti odvojeno od ostalih lekova osim ukoliko nije dokazana kompatibilnost.

Zbog hemijske nestabilnosti, Piperacillin/Tazobactam se ne sme koristiti u rastvorima koji sarže natrijum- bikarbonat.

Hartmanov rastvor ( Ringer-laktat rastvor za injekcije) nije kompatibilan sa Piperacillin/Tazobactam-om.

Piperacillin/Tazobactam se ne sme dodavati krvnim produktima i hidrolizovanim albuminima.


Rok upotrebe

Prašak za rastvor za injekciju / infuziju: 24 meseca


Rok upotrebe nakon otvaranja i rekonstitucije: Rekonstituisani rastvor upotrebiti odmah.

Hemijska I fizička stabilnost je potvrđena na temperaturi od 2°C -8°C u toku 24 sata I 2 sata na sobnoj temperaturi (25°C), ako je gotov proizvod Piperacillin/Tazobactam 2g/0,25g i Piperacillin/Tazobactam 4g/0.5g rekonstituisan sa 0.9% natrijum-hloridom.


Rok upotrebe nakon rekonstitucije i razblaženja: Rekonstituisani i razblaženi rastvor upotrebiti odmah.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka Uputstvo za rekonstituciju:

Intravenska injekcija:

Sadržaj bočice Piperacillin/Tazobactam2g/0.25g rastvoriti u 10 ml jednog od sledećig rastvarača:

Sadržaj bočice Piperacillin/Tazobactam4g/0.5g rastvoriti u 20 ml jednog od sledećih ratvarača:

-- sterilna voda za injekcije

-- 0.9% natrijum hlorid rastvor za injekciju

Mućkati dok se komponente ne rastvore. Intravensku injekciju treba dati u intervalu od 3-5 minuta.


Intravenska infuzija:

Sadržaj bocice Piperacillin/Tazobactam 2g/25 g treba rastvoriti u 10 ml jednog od iznad navedenih

rasvarača:

Sadržaj bocice Piperacillin/Tazobactam 4g/0.5 g treba rastvoriti u 20 ml jednog od iznad navedenih rasvarača:


Rekonstituisani rastvor treba dalje razblažiti sa 50 ml 0.9% natrijum-hlorid rasvorom za injekciju ili 50 ml 5

% rastvora glukoze.

Za jednokratnu upotrebu.

Intravenska infuzija se daje u trajanju od 20 do 30 minuta. Intravensku infuziju treba ispitati s vremena na vreme. Ukoliko primetite zamućenje, kristalizaciju, promenu boje ili bilo koji znak neke interakcije ili kontaminacije infuziju treba prekinuti.

Odbaciti neiskorišćeni rastvor.


Rekonstitucija/rastvaranje se vrši u aseptičnim uslovima. Lek se uništava u skladu sa važećim zakonskim propisima.

ISTOVREMENA PRIMENA SA AMINOGLIKOZIDIMA

Mešanje beta-laktamskih antibiotika sa aminoglikozidima in vitro može dovesti do fizičke inkopatibilnosti aminoglikozida (vidi odelljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z