FISKocr

Influrex


UPUTSTVO ZA LEK


Influrex®; prašak za oralni rastvor; (10 mg / 750 mg / 60 mg) Pakovanje: kutija sa 5 kesica praška


Proizvođač: Ivančić i sinovi d.o.o.


Adresa: Braće Trninić 31, Stari Banovci, Srbija


Podnosilac


zahteva: Ivančić i sinovi d.o.o.


Adresa: Palmotićeva 13, Beograd, Srbija


Influrex®, 10 mg/750 mg/60 mg, prašak za oralni rastvor


fenilefrin paracetamol askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Influrex, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Influrex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Influrex

 3. Kako se upotrebljava lek Influrex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Influrex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK INFLUREX I ČEMU JE NAMENJEN


  Influrex prašak za oralni rastvor koristi se za kratkotrajno olakšavanje simptoma jake prehlade i gripa, uključujući groznicu, drhtavicu, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, zapušenost nosa, bol zbog zapaljenja grla, sinuzitis udružen sa bolom, kao i akutni katar nosa.


  Influrex sadrži tri aktivne supstance. Paracetamol deluje kao analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (snižava povišenu telesnu temperaturu). Fenilefrin je simpatomimetik koji smanjuje zapušenost nosa i sinusa i olakšava disanje. Askorbinska kiselina (vitamin C) je uobičajeni sastojak preparata protiv gripa i prehlade. Njegova uloga je da nadoknadi smanjenu količinu ovog vitamina do koje može doći u početnim stadijumima gripa i prehlade.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK INFLUREX

  Lek Influrex ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK INFLUREX


  Za oralnu upotrebu.


  Isprazniti sadržaj jedne kesice u šolju. Dodati vruću vodu (otprilike 125 mL). Promešati dobro dok se ne rastvori. Dodati hladnu vodu, kao i šećer, po želji.


  Jednu kesicu uzimati na svakih četiri do šest sati, kada je potrebno. Ne sme se primenjivati u intervalu kraćem od 4 sata.

  Ne uzimati više od pet kesica tokom 24 časa. Preporučena doza se ne sme prekoračiti.


  Ne preporučuje se za decu uzrasta ispod 12 godina starosti.


  Ne primenjivati duže od 7 dana u kontinuitetu bez nadzora lekara.

  Ako ste uzeli više leka Influrex nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Influrex nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  U slučaju predoziranja, neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se osećate dobro, jer postoji rizik za nastanak odloženog ozbiljnog oštećenja jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Influrex


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu leka.


  Influrex prašak se koristi za kratkotrajno olakšavanje simptoma, samim tim, nije neophodno uzimati ga u tačno određeno vreme, već u zavisnosti od intenziteta simptoma.


  Ako imate još neka pitanja vezana za upotrebu ovog proizvoda, pitajte lekara ili farmaceuta.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Influrex


  Nema značaja, lek Influrex se primenjuje prema potrebi.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Influrex, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Prestanite sa uzimanjem leka i odmah se javite lekaru ukoliko se eventualno javi neko od ovih neželjenih

  dejstava:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK INFLUREX


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe: 2 godine.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Influrex


Lek Influrex je prašak za oralni rastvor. Jedna kesica praška sadrži jednu dozu leka. Svaka kesica sadrži:

Aktivne supstance

Fenilefrin-hidrohlorid 10 mg

Paracetamol 750 mg

Askorbinska kiselina 60 mg


Pomoćne supstance Glukoza, monohidrat

Limunska kiselina, monohidrat Saharin-natrijum

Aroma limuna


Boja: tartrazin (E102)


Kako izgleda lek Influrex i sadržaj pakovanja

Influrex je prašak za oralni rastvor.

Prašak je slabo žutonarandžast prašak sa ukusom limuna, pakovan u kesice.

Gotov proizvod se pakuje u unutrašnje pakovanje koje je Alu kesica-Alu folija sa PE slojem sa unutrašnje strane i slojem beljene celuloze sa štampom sa spoljnje strane.


U spoljašnjem pakovanju, kartonskoj kutiji sa štampom, nalazi se 5 kesica praška i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole

Ivančić i sinovi d.o.o., Palmotićeva 13, Beograd


Proizvođač

Ivančić i sinovi d.o.o., Braće Trninić 31, Stari Banovci


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart 2014.


Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole


515-01-06398-13-001 od 09.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z