Moozeeck

Estimopram


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


∆ Estimopram®, film tablete, 10 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


∆ Estimopram®, film tablete, 15 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


∆ Estimopram®, film tablete, 20 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o


Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o


Adresa: Batajničku drum 5 A, Beograd, Srbija


∆ Estimopram®, 10 mg, film tableta

∆ Estimopram®, 15 mg, film tableta

∆ Estimopram®, 20 mg, film tableta


INN: escitalopram


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Estimopram i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Estimopram

 3. Kako se upotrebljava lek Estimopram

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Estimopram

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ESTIMOPRAM I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Estimopram pripada grupi antidepresiva koja se zove selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI). Ovi lekovi deluju na serotoninski sistem u mozgu povećavajući vrednosti serotonina. Smatra se da su poremećaji serotoninskog sistema važan faktor u razvoju depresije i srodnih oboljenja.


  Lek Estimopram sadrži escitalopram i koristi se u terapiji depresije (epizoda depresije major) i anksioznih poremećaja (kao što su panični poremećaji sa agorafobijom (strah od otvorenog prostora) ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulsivni poremećaj (prisilne misli koje vas teraju da stalno ponavljate određenu radnju)).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ESTIMOPRAM

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Estimopram ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ESTIMOPRAM

  Lek Estimopram uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli

  Depresija

  Uobičajena preporučena doza leka Estimopram je 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Lekar može da poveća dozu leka do najviše 20 mg dnevno.


  Panični poremećaj

  Početna doza leka Estimopram je 5 mg kao jedna dnevna doza, tokom prve nedelje, a zatim se doza povećava na 10 mg dnevno. Lekar kasnije može da poveća dozu do najviše 20 mg dnevno.


  Socijalni anksiozni poremećaj

  Uobičajena preporučena doza leka Estimopram je 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Lekar može ili da smanji dozu na 5 mg dnevno ili da je poveća do najviše 20 mg dnevno, u zavisnosti od reakcije na lek.


  Generalizovani panični poremećaj

  Uobičajena preporučena doza leka Estimopram je 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Lekar može da poveća dozu leka do najviše 20 mg dnevno.


  Opsesivno-kompulzivni poremećaj

  Uobičajena preporučena doza leka Estimopram je 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Lekar može da poveća dozu do najviše 20 mg dnevno.


  Stariji pacijenti (stariji od 65 godina):

  Uobičajena preporučena početna doza leka Estimopram je 5 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Lekar može da poveća dozu do najviše 10 mg dnevno.


  Deca i adolescenti (mlađi od 18 godina):

  Estimopram se obično ne daje deci i adolescentima (za više informacija videti poglavlje 2.).


  Način primene

  Lek Estimopram možete uzimati nezavisno od obroka. Tabletu progutajte celu sa malo tečnosti, nemojte je žvakati.

  Ukoliko je neophodno, tableta se može podeliti. Ovo možete učini tako što ćete staviti tabletu na ravnu podlogu tako da podeona crta bude sa gornje strane i pritisnuti oba kraja tablete kažiprstom, kao što je prikazano na crtežu.


  Trajanje terapije

  Može da prođe i nekoliko nedelja pre nego što počnete da se osećate bolje. Nastavite da uzimate lek Estimopram čak i ako prođe neko vreme pre nego što osetite bilo kakvo poboljšanje stanja. Nemojte menjati dozu svog leka bez prethodnog dogovora sa lekarom.

  Nastavite da uzimate lek Estimopram onoliko dugo koliko je to lekar preporučio. Ako suviše brzo prekinete terapiju, simptomi se mogu vratiti. Preporučuje se da terapiju treba nastaviti najmanje 6 meseci nakon što ponovo počnete da se osećate dobro.


  Ako ste uzeli više leka Estimopram nego što je trebalo

  Ako ste uzeli više od preporučene doze leka Estimopram, odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj hitnoj službi. Ponesite sa sobom kutiju leka Estimopram

  Uradite to čak i ako nemate znakova nelagodnosti. Neki od znakova predoziranja mogu da budu ošamućenost, tremor, nervoza, konvulzije, koma, mučnina, povraćanje, promene srčanog ritma, snižen krvni pritisak i promena ravnoteže tečnosti/soli u organizmu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Estimopram

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu a setite se pre odlaska na spavanje, odmah je uzmite. Sledećeg dana nastavite po uobičajenom rasporedu. Ako se setite tokom noći ili sledećeg dana, izostavite propuštenu dozu i nastavite po uobičajenom rasporedu.

  Ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Estimopram


  Nemojte da prestajete sa uzimanjem leka Estimopram osim ako vam to ne kaže lekar. Po završetku terapije, savetuje se postepeno smanjenje doze leka Estimopram tokom nekoliko nedelja.


  Kada prestanete da uzimate lek Estimopram, naročito ako to bude naglo, mogu se javiti simptomi apstinencije. Oni su uobičajeni prilikom prekida lečenja. Rizik je veći kada se Estimopram koristi duži vremenski period, kada su doze bile visoke ili kada se doza suviše brzo smanji. Kod većine ljudi simptomi su blagi i nestaju sami

  tokom dve nedelje. Međutim, kod nekih pacijenta mogu biti ozbiljnijeg intenziteta i da traju duže (2–3 meseca ili

  više). Ako vam se jave ozbiljni simptomi apstinencije kada prestanete da uzimate lek Estimopram, obratite se lekaru. Lekar može savetovati da ponovo počnete da uzimate lek i da prekid terapije bude sporiji.


  Simptomi apstinencije obuhvataju: ošamućenost (nestabilnost ili gubitak ravnoteže), osećaj mravinjanja, osećaj peckanja i (ređe) osećaje slični strujnom udaru koji se javljaju i u glavi, poremećaji sna (živopisni snovi,

  noćne more, nesanica), osećanje anksioznosti, glavobolje, mučnine, znojenje (uključujući i noćno znojenje),

  osećanje uznemirenosti ili uzbuđenosti, tremor (drhtavica), zbunjenost ili dezorijentisanost, emotivna osetljivost ili razdražljivost, dijareja (retka stolica), poremećaji vida, nejednako ili jako kucanje srca (palpitacije).


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Estimopram, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Neželjena dejstva obično nestanu nakon nekoliko nedelja terapije. Imajte u vidu da mnoga neželjena dejstva mogu takođe biti i simptomi bolesti i da će se poboljšati kada počnete da se osećate bolje.


  Obratite se lekaru ako primetite neke od sledećih neželjenih dejstava tokom terapije:


  Povremeno (javljaju se kod 1 do 10 od 1000 pacijenata):


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ESTIMOPRAM


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Estimopram posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanje leka. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Estimopram

Aktivna supstanca: escitalopram.

Estimopram, film tablete, 30 x 10mg: Jedna tableta sadrži 10 mg escitaloprama (u obliku escitalopram oksalata). Estimopram, film tablete, 30 x 15mg: Jedna tableta sadrži 15 mg escitaloprama (u obliku escitalopram oksalata). Estimopram, film tablete, 30 x 20mg: Jedna tableta sadrži 20 mg escitaloprama (u obliku escitalopram oksalata).


Pomoćne supstance: mikrokristalna celuloza (Avicel PH101); mikrokristalna celuloza (Avicel PH102); kroskarmeloza natrijum; talk; magnezijum stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; sredstvo za filmovanje Opadry white (OY-S-28849) u čiji sastav ulaze: hipromeloza, makrogol, titan-dioksid.


Kako izgleda lek Estimopram i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Film tablete.

Estimopram, film tablete, 30 x 10mg: duguljaste film tablete bele boje, sa utisnutom oznakom „E9CM“ na jednoj strani, a na drugoj strani tablete je utisnuta podeona crta između oznaka „1“ i „0“.

Estimopram, film tablete, 30 x 15mg: duguljaste film tablete bele boje, sa utisnutom oznakom „E9CM“ na

jednoj strani, a na drugoj strani tablete je utisnuta podeona crta između oznaka „1“ i „5“.

Estimopram, film tablete, 30 x 20mg: duguljaste film tablete bele boje, sa utisnutom oznakom „E9CM“ na jednoj strani, a na drugoj strani tablete je utisnuta podeona crta između oznaka „2“ i „0“.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Estimopram, film tablete, 30 x 10mg: 3 blistera (PVC/PE/PVDC/Alu ili Alu/Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.

Estimopram, film tablete, 30 x 15mg: 3 blistera (PVC/PE/PVDC/Alu ili Alu/Alu) sa po 10 film tableta u


kartonskoj kutiji.

Estimopram, film tablete, 30 x 20mg: 3 blistera (PVC/PE/PVDC/Alu ili Alu/Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Estimopram, film tablete, 30 x 10mg: 515-01-5925-11-001 od 25.09.2013.

Estimopram, film tablete, 30 x 15mg: 515-01-5926-11-001 od 25.09.2013.

Estimopram, film tablete, 30 x 20mg: 515-01-5927-11-001 od 25.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z