FISKocr

PHYSIONEAL 40


UPUTSTVO ZA LEK


PHYSIONEAL 40, glukoza 1.36% m/v / 13.6 mg/ml, rastvor za peritonealnu dijalizu, (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 0,184 g/l +0,051 g/l + 2,10 g/l + 1,68 g/l, plastična kesa (dvostruka kesa-twin bag ):

1x 2000 ml

PHYSIONEAL 40, glukoza 1.36% m/v / 13.6 mg/ml, rastvor za peritonealnu dijalizu, (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 0,184 g/l +0,051 g/l + 2,10 g/l + 1,68 g/l, plastična kesa (dvostruka kesa-twin

bag ):

1x 2500 ml

PHYSIONEAL 40, glukoza 1.36% m/v / 13.6 mg/ml, rastvor za peritonealnu dijalizu, (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 0,184 g/l +0,051 g/l + 2,10 g/l + 1,68 g/l, plastična kesa (jednostruka kesa- single bag):

1x 2500 ml


Proizvođač: Baxter Healthcare S.A.


Adresa: Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irska


Podnosilac zahteva: DiaCell D.o.o.


Adresa: Ilije Garašanina 23, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

PHYSIONEAL 40, glukoza 1.36% m/v / 13.6 mg/ml, (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 0,184 g/l +0,051 g/l + 2,10 g/l + 1,68 g/l, rastvor za peritonealnu dijalizu

PHYSIONEAL 40, glukoza 1.36% m/v / 13.6 mg/ml, rastvor za peritonealnu dijalizu, (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 0,184 g/l +0,051 g/l + 2,10 g/l + 1,68 g/l, plastična kesa (dvostruka kesa-twin

bag ):

1x 2500 ml

PHYSIONEAL 40, glukoza 1.36% m/v / 13.6 mg/ml, rastvor za peritonealnu dijalizu, (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 0,184 g/l +0,051 g/l + 2,10 g/l + 1,68 g/l, plastična kesa (jednostruka kesa- single bag):

1x 2500 ml

Za lekove koji se izdaju samo na lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek PHYSIONEAL 40 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PHYSIONEAL 40

 3. Kako se upotrebljava lek PHYSIONEAL 40

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PHYSIONEAL 40

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PHYSIONEAL 40 I ČEMU JE NAMENJEN


  PHYSIONEAL 40 je rastvor za peritonealnu dijalizu. Odstranjuje vodu i toksične produkte iz krvi. Koriguje prisutne poremećene vrednosti različitih krvnih komponenti. PHYSIONEAL 40 je rastvor sa različitim koncentracijama glukoze (1.36%, 2.27% ili 3.86%). Što je veća koncentracija glukoze u rastvoru, veća će količina vode biti uklonjena iz krvi.


  PHYSIONEAL 40 je indikovan kod:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PHYSIONEAL 40


  Vaš lekar mora da Vas kontroliše kada prvi put koristite ovaj rastvor.


  Lek PHYSIONEAL 40 ne smete koristiti:

  Obratite pažnju:

  povraćanje. Ovo retko može da bude fatalno.


  Kada uzimate lek PHYSIONEAL 40, posebno vodite računa:

  Lekar Vam može propisati druge lekove koji se mogu dodati direktno u kesu PHYSIONEAL 40. U toj situaciji, dodavanje lekova se obavlja na dnu kese gde se nalazi otvor. Koristite rastvor odmah po dodavanju propisanog leka. Proverite kod svog lekara ako niste sigurni.


  Primena drugih lekova


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PHYSIONEAL 40


  Lek se koristi isključivo uz medicinski nadzor.


  PHYSIONEAL 40 se primenjuje intraperitonealno, putem katetera koji je plasiran u Vaš abdomen (stomak). Nije za intravensku upotrebu. Uvek upotrebljavajte PHYSIONEAL 40 tačno po uputstvu koje ste dobili od medicinskog tima, centra za peritonealnu dijalizu. Proverite sa njima ako niste sigurni. Ako je oštećena kesa morate da je odbacite.


  Vaš lekar će odrediti koliko i koliko često će Vam propisati odgovarajuću koncentraciju glukoze i broj


  kesa koji ćete koristiti svaki dan.


  PHYSIONEAL 40 treba da se primenjuje u vašoj peritoneumskoj šupljini. Ova šupljina je u vašem abdomenu (stomaku) između vaše kože i peritoneuma. Peritoneum je membrana koja obavija unutrašnje organe kao što su creva i jetra.


  Nije za intravensku upotrebu.


  Uvek upotrebljavajte PHYSIONEAL 40 tačno po uputstvu koje ste dobili od medicinskog tima, centra za peritonealnu dijalizu. Proverite sa njima ako niste sigurni.


  Ako je oštećena kesa morate da je odbacite.


  Vaš lekar će odrediti koliko i koliko često će Vam propisati odgovarajuću koncentraciju glukoze i broj kesa koji ćete koristiti svaki dan.


  Uputstvo za upotrebu


  Pre upotrebe:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao što je slučaj i sa svim drugim lekovima/preparatima, tako i primena rastvora PHYSIONEAL 40, može izazvati neželjena dejstva, mada ne moraju da se jave kod svih pacijenata.

  Ako imate bilo koje neželjeno dejstvo koje je navedeno u tekstu uputstva ili primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno obratite se odmah Vašem lekaru ili centru za peritonealnu

  dijalizu.


 5. KAKO ČUVATI LEK PHYSIONEAL 40

  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorenog proizvoda:

  2 godine.


  Rok upotrebe nakon mešanja :

  Ovaj rastvor, nakon otvaranja i mešanja treba iskoristiti u roku od 24 sata.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Ovo uputstvo ne sadrži sve informacije o leku. Ako imate bilo kakva pitanja ili niste sigurni pitajte

svog lekara.

Šta sadrži lek PHYSIONEAL 40


Aktivne supstance u 1000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu nakon mešanja

1.36% 2.27% 3.86%

glukoza monohidrat (g/l)

15.0

25.0

42.5

(glukoza, bezvodna (g/l))

13.6

22.7

38.6

natrijum-hlorid (g/l)

5.38

kalcijum-hlorid, dihidrat (g/l)

0.184

magnezijum-hlorid, heksahidrat (g/l)

0.051

natrijum-hidrogenkarbonat (g/l)

2.10

natrijum (S)-laktat, rastvor (g/l)

1.68

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoćne supstance: voda za injekcije

Sastav rastvora nakon mešanja u mmol/l

1.36% 2.27% 3.86%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

glukoza, bezvodna (mmol/l)

75.5

126

214

natrijum (mmol/l)

132

kalcijum (mmol/l)

1.25

magnezijum (mmol/l)

0.25

hlorid (mmol/l)

95

hidrogenkarbonat (mmol/l)

25

laktat (mmol/l)

15Doziranje i način primene

Lek se koristi isključivo uz medicinski nadzor.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z