Moozeeck

Olynth, kapi za nos, rastvor


UPUTSTVO ZA LEK


Olynth®; kapi za nos, rastvor, 0.05% Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 10mL Olynth®; kapi za nos, rastvor, 0.1% Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 10mL


Proizvođač: Famar Orleans


Adresa: 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans Cedex 2, Francuska


Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson S.E. INC.-Predstavništvo


Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd


Olynth®; 0.05%; kapi za nos, rastvor Olynth®; 0.1%; kapi za nos, rastvor


ksilometazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta.. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Olynth kapi za nos, rastvor, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Olynth, kapi za nos, rastvor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Olynth, kapi za nos, rastvor

 3. Kako se upotrebljava lek Olynth, kapi za nos, rastvor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Olynth, kapi za nos, rastvor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OLYNTH kapi za nos, rastvor I ČEMU JE NAMENJEN?


  Preparat Olynth kapi za nos, rastvor sadrži aktivnu supstancu ksilometazolin, koja sužava krvne sudove, te time postiže smanjenje otoka sluzokože nosa.


  Primenjuje se za:

  Olakšanje simptoma kod kongestije nazalne sluznice, hroničnog i alergijskog rinitisa (uključujući polensku groznicu) i sinuzitisa.


  Olynth 0.05% kapi za nos, rastvor je namenjen deci uzrasta od 6 do 12 godina. Olynth 0.1% kapi za nos, rastvor je namenjen odraslima i deci starijoj od 12 godina.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OLYNTH kapi za nos, rastvor


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek OLYNTH kapi za nos, rastvor, ne smete koristiti kod:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Olynthkapi za nos, rastvor


  Ukoliko mislite da lek Olynth kapi za nos, rastvor suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Naredno uputstvo za doziranje primenjuje se ako Vam lekar nije drugačije propisao Olynth kapi za nos, rastvor. Molimo, pridržavajte se uputstva za primenu, pošto u suprotnom Olynth kapi za nos, rastvor kod kijavice ne može ispravno da deluje.

  Nemojte prekoračiti preporučeno doziranje i dužinu primene! KolikoOlynth0.05%kapizanos,rastvora treba da koristiteikoliko često?

  Lekjenamenjenzanazalnu upotrebu.

  Ako lekar nije drugačije propisao, deci uzrasta od 6 do 12 godina prema potrebi ukapava se do 2 puta dnevo po jedna do dve kapi Olynth 0.05% kapi za nos, rastvora u svaku nozdrvu, maksimalno trajanje terapije 5 dana.


  KolikoOlynth0.1%kapizanos,rastvora trebadakoristiteikolikočesto? Lekjenamenjenzanazalnu upotrebu.

  Ako lekar nije drugačije propisao, odrasli i deca starija od 12 godina prema potrebi ukapavaju do 3 puta dnevo po dve do tri kapi Olynth 0.1% kapi za nos, rastvora u svaku nozdrvu, maksimalno trajanje terapije 7 dana.


  Kakotreba dakoristiteOlynthkapizanos,rastvor? Način primene:

  Glavu blago nagnuti unazad radi aplikacije. Da se ne bi uvukao sekret iz nosa, gumeni aplikator pustiti tek kada se pipeta izvuce iz nosa. Pipeta se briše posle svake primene.


  Kolikodugotreba da koristiteOlynthkapizanos,rastvor? Dužina primene:

  Olynth0.05%kapizanos,rastvor ne treba da se koristi duže od 5 dana, osim ako to lekar ne propiše.

  Olynth0.1%kapizanos,rastvor ne treba da se koristi duže od 7 dana, osim ako to lekar ne propiše. Ponovna primena trebalo bi da usledi tek nakon pauze od nekoliko dana.

  Oko dužine primene kod dece načelno se treba posavetovati sa lekarom.


  Primena u slučaju hronične kijavice treba da se vrši isključivo pod lekarskim nadzorom, zbog opasnosti od atrofije sluzokože nosa.


  Ukoliko ste uzeli više leka Olynthkapi za nos, rastvor nego što je trebalo:


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Olynth kapi za nos, rastvor nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Štatrebauraditi,akoseOlynthkapizanos,rastvor primeniuprevelikimkoličinama(namernoili slučajno predoziranje)?


  Usled predoziranja ili slučajnog peroralnog uzimanja mogu nastupiti sledeći efekti: proširenje zenica (midrijaza), mučnina, povraćanje, modrilo usana (cijanoza), temperatura, grčevi,

  poremećaji srca i krvotoka (tahikardija, kardijalna aritmija, kolaps, srčani zastoj, hipertenzija), poremećaji funkcije pluća (edem pluća, poremećaji disanja), psihičke smetnje.


  Pored toga, može doći i do pospanosti, sniženja telesne temperature, usporavanja srčanog rada, sniženja krvnog pritiska slično šoku, prestanka disanja i kome.


  Terapija je davanje medicinskog uglja, ispiranje želuca ili davanje kiseonika. Prema potrebi, treba tretirati visok krvni pritisak, temperaturu i grčeve.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Olynth kapi za nos, rastvor


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Sledeći put nemojte uzimati dvostruku količinu, već nastavite sa primenom, kako je opisano u uputstvu za doziranje.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Olynthkapi za nos, rastvor


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi Olynth kapi za nos, rastvor može da ima neželjena dejstva koja ne moraju da se pojave kod svakog pacijenta.


  Podaci o učestalosti neželjenih efekata mogu se podeliti u sledeće kategorije:


  Veoma česta

  češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  Česta

  kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  Povremena

  kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Retka

  kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Vrlo retko

  ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nepoznato

  Ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Disajni putevi

  Olynth kapi za nos, rastvor može pre svega kod osetljivih pacijenata da izazove privremene lake nadražaje (pečenje ili suvoća nosne sluzokože).


  Često, nakon smanjivanja dejstva može da dođe do pojačanog otoka sluzokože (reaktivna hiperemija).


  Povremeno: krvarenje iz nosa, kijanje.


  Dugotrajna ili česta upotreba, kao i veće doze Olynth kapi za nos, rastvora mogu dovesti do nadražaja (pečenje ili suvoća nosne sluzokože) i pojačanog otoka sluznice, koji se usled povećane upotrebe leka pogoršavaju (rhinitis medicamentosa), ili medikamentozni rinitis. Ovaj efekt može nastupiti već i posle petodnevnog tretmana, te nakon produžavanja primene može da izazove trajno oštećenje sluzokože sa formiranjem krasta (rhinitis sicca).


  Nervni sistem

  Retki su glavobolja, nesanica ili umor.

  Vrlo retko: halucinacije (pre svega kod dece).


  Srce i krvotok

  Povremeno dolazi do uticaja na srce i krvotok, kao npr. lupanje srca, ubrzani puls, povišenje krvnog

  pritiska.

  Vrlo retko: poremećaji srčanog ritma.


  Koštano-mišićni sistem:

  Vrlo retko: grčevi (pre svega kod dece).


  Imuni sistem:

  Povremeno: reakcije preosetljivosti (kožna ospa, svrab, otoci kože i sluzokože).


  Ako kod sebe primetite neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK OLYNTHkapi za nos, rastvor Držati lek OLYNTH kapi za nos, rastvor van domašaja dece! Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 nedelja.


  Olynth kapi za nos, rastvor ne treba da se koristi posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju leka.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25oC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek OLYNTH kapi za nos, rastvor

1 mL leka Olynth (0.05%) kapi za nos, rastvora sadrži 0.5 mg ksilometazolin-hidrohlorida


1 mL leka Olynth (0.1%) kapi za nos, rastvora sadrži 1 mg ksilometazolin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance: benzalkonijum hlorid, rastvor; dinatrijum edetat; dinatrijum difosfat, dihidrat; natrijum dihidrogenfosfat, dihidrat; natrijum hlorid; sorbitol 70% (nekristališući); voda, prečišćena.


Kako izgleda lek OLYNTH kapi za nos, rastvor i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan rastvor bez mirisa ili sa slabim karakterističnim mirisom.


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 staklena bočica od 10 mL (0.05%) Olynth kapi za nos, rastvora sa kapaljkom i uputstvo za lek.


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 staklena bočica x 10 mL (0.1%) Olynth kapi za nos, rastvora sa kapaljkom i uputstvo za lek.

Nosilac dozvole za lek i Proizvođač: Nosilac dozvole za lek

Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo Omladinskih brigada 88b

Beograd


Proizvođač

Famar Orleans

5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole za lek


Olynth® kapi za nos, rastvor (0.05%) 515-01-5639-12-001 od 12.02.2013.

Olynth® kapi za nos, rastvor (0.1%) 515-01-5640-12-001 od 12.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z