FISKocr

Panlax


UPUTSTVOZALEK


PANLAX® supozitorije, 10 mg

Pakovanje: 6 supozitorija


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Panlax®, supozitorije, 10 mg INN: bisakodil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Panlax, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Panlax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panlax

 3. Kako se upotrebljava lek Panlax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panlax

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANLAX I ČEMU JE NAMENJEN?


  Panlax supozitorije sadrže aktivni sastojak bisakodil.

  Pripada grupi lekova zvanih laksativi (lekovi za pražnjenje creva).


  Panlax se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANLAX


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Panlax ne smete koristiti:


  Ako primetite krv u stolici odmah se javite svom lekaru.


  Pacijenti koji su uzimali Panlax ponekad mogu imati vrtoglavice i/ili kratkotrajne gubitke svesti.

  Ovi događaji mogu da budu povezani sa zatvorom (naprezanjem tokom pražnjenja creva, bolom u stomaku), a ne davanjem samog leka.


  Deca ne smeju da uzimaju laksative (lekove za pražnjenje creva) bez saveta lekara.


  Pri primeni supozitorija mogu se javiti bol i iritacije na mestu primene, naročito usled postojanja bolnog rascepa, zapaljenja ili ranica na samom rektumu (analnih fisura i ulceroznog proktitisa).


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Istovremena upotreba diuretika (lekova za izbacivanje viška tečnosti iz organizma) ili kortikosteroida (kao što je prednizolon) može da poveća rizik od poremećaja ravnoteže elektrolita ako se uzmu prekomerne doze leka Panlax. Poremećaj ravnoteže elektrolita može da dovede do povećane osetljivosti na srčane glikozide (grupa lekova koja se koristi u lečenju srčane slabosti i nepravilnog rada srca, npr. digoksin).


  Primena leka PANLAX u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Kao što je to slučaj i sa ostalim lekovima, ukoliko planirate trudnoću, tokom trudnoće i u toku dojenja, Panlax treba koristiti isključivo po savetu lekara.


  Uticaj leka PANLAX na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Nikakve studije uticaja leka Panlax na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama nisu rađene.


  Neke osobe mogu osetiti vrtoglavicu ili nesvesticu dok uzimaju ovaj lek. Ako se Vama ovo desi, nemojte upravljati vozilima i rukovati mašinama dok ovi simptomi ne nestanu.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANLAX


  Panlax se primenjuje kod odraslih i kod dece starije od 10 godina.


  Uvek uzimajte Panlax tačno onako kako je navedeno u tekstu uputstva ili kako Vam je to savetovao Vas farmaceut. Ako niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Panlax ne treba uzimati duže od 5 dana. Ako imate svakodnevnu potrebu za uzimanjem laksativa, ili ako imate bol u stomaku koji ne prolazi, potrebno je da se javite svom lekaru.


  Uobičajena doza je: Protivopstipacije(zatvora)

  Odrasli i deca starija od 10 godina: 1 supozitorija dnevno (10 mg).


  Koristite samo jednu supozitoriju dnevno.


  Deci od 4 do 10 godina lek Panlax treba davati samo pod nadzorom lekara! Lek se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 4 godine!

  Supozitorije su namenjene samo za rektalnu primenu.

  1. Uklonite omot sa supozitorije.

  2. Lezite na stranu i privucite kolena ka grudima. Jednu nogu više savijte od druge.

  3. Kažiprstom ili srednjim prstom ugurajte supozitoriju.

  4. Nežno ugurajte supozitoriju, što dublje možete u rektum, i to suženim delom napred.

  5. Kada ste ubacili supozitoriju do kraja, gurnite je u stranu da dodirne zid creva.

  6. Spustite noge u udobniji položaj vodeći računa da supozitorija ostane na mestu.

  7. Zadržite supozitoriju u rektumu najmanje 30 minuta.


  Ako osetite da supozitorija može da ispadne:Zapripremuzaradiološke,dijagnostičkeihirurškeprocedurekojezahtevajupražnjenjecreva:

Za pripremu za dijagnostičke procedure, u pre i postoperativnoj terapiji i u medicinskim stanjima koja

iziskuju olakšavanje pražnjenja creva, Panlax treba koristiti pod medicinskim nadzorom.


Da bi se postiglo kompletno pražnjenje creva, za odrasle i decu od 10 godina se preporučuje doza od dve do četiri Panlax gastrorezistentne tablete, noć uoči pregleda, a posle toga jedna Panlax supozitorija ujutru, uoči samog pregleda.


Za decu od 4 – 10 godina starosti preporučuje se da se koristi jedna Panlax gastrorezistentna tableta uveče i pedijatrijski laksativ sa trenutnim dejstvom (supozitorija od 5 mg), narednog jutra.


Ako ste uzeli više leka PANLAX nego što je trebalo


Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo, obavestite Vašeg lekara ili pođite odmah u zdravstvenu ustanovu. Ponesite kutiju leka sa sobom, da bi lekar znao šta ste uzeli.


Ako uzmete previsoke doze ovog leka, može doći do pojave tečne stolice, grčeva u stomaku i gubitka tečnosti, kalijuma i drugih elektrolita.


Kao i ostali lekovi za pražnjenje creva, Panlax može, kada se uzima duže vreme u prekomernoj dozi da dovede do hroničnog proliva, bola u stomaku, sniženja vrednosti kalijuma u krvi, sekundarnog hiperaldosteronizma (povišene vrednosti hormona nadbubrega – aldosterona) i razvoja kamena u bubregu.

U vezi sa dugotrajnom, nekontrolisanom upotrebom lekova za pražnjenje creva, opisuje se oštećenje bubrežnih tubula (bubrežnih kanalića), metabolička alkaloza (metabolički poremećaj) i mišićna slabost usled hipokalemije (snižene vrednosti kalijuma u krvi).


Ako ste zaboravili da uzmete lek Panlax


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Panlax može da izazove pojavu neželjenih dejstava, mada se ona ne razvijaju kod svih. Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti prilikom upotrebe ovog leka:

  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  - Grčevi ili bol u stomaku

  Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  - Krv u stolici


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

  - Ozbiljne alergijske reakcije koje mogu da izazovu oticanje lica ili grla i probleme sa disanjem ili

  vrtoglavice. Ako imate ozbiljne alergijske reakcije, prestanite da uzimate ovaj lek i odmah se javite lekaru

 2. KAKO ČUVATI LEK PANLAX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe:


  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek Panlax posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PANLAX


Panlax, supozitorije, 10 mg:


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je bisakodil.

1 supozitorija sadrži 10 mg bisakodila. Pomoćne supstance su:

Kako izgleda lek Panlax i sadržaj pakovanja


Panlax, supozitorije, 10 mg:

Supozitorije su oblika zašiljenog valjka bele boje.

Kartonska kutija sa 6 supozitorija (po 10 mg) u PVC/PE foliji.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar 2012


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-2086-12-001 od 21.11.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z