menarini Apoteke Apoteke

Rolpryna SR

tableta sa produženim oslobađanjem; 2mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 952,25 din.

tableta sa produženim oslobađanjem; 4mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 1.699,76 din.

tableta sa produženim oslobađanjem; 8mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 3.044,52 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Rolpryna SR 2 mg tableta sa produženim oslobađanjem (28 tableta sa produženim oslobađanjem)

pakovanje: blister, 4×7 tableta sa produženim oslobađanjem


Δ Rolpryna SR 4 mg tableta sa produženim oslobađanjem (28 tableta sa produženim oslobađanjem)

pakovanje: blister, 4×7 tableta sa produženim oslobađanjem


Δ Rolpryna SR 8 mg tableta sa produženim oslobađanjem (28 tableta sa produženim oslobađanjem)

pakovanje: blister, 4×7 tableta sa produženim oslobađanjem


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Δ Rolpryna SR 2 mg tableta sa produženim oslobađanjem Δ Rolpryna SR 4 mg tableta sa produženim oslobađanjem Δ Rolpryna SR 8 mg tableta sa produženim oslobađanjem ropinirol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rolpryna SR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rolpryna SR

 3. Kako se upotrebljava lek Rolpryna SR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rolpryna SR

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-3347-11-001 od 16.07.2012. za lek Δ Rolp2yna SR 2 mg tableta sa produženim oslobađanjem


 1. ŠTA JE LEK ROLPRYNA SR I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Rolpryna SR je ropinirol, ona spada u grupu lekova koji se zovu agonisti dopamina. Agonisti dopamina utiču na mozak na sličan način kao i prirodna supstanca koja se zove dopamin.

  Rolpryna SR tablete sa produženim oslobađanjem koriste se za lečenje Parkinsonove bolesti. Osobe sa Parkinsonovom bolešću imaju nizak nivo dopamina u nekim delovima mozga.

  Ropinirol ima dejstvo koje je slično prirodnom dopaminu, tako da pomaže u smanjivanju simptoma Parkinsonove bolesti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ROLPRYNA SR


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Rolpryna SR ne smete koristiti:


  Recite lekaru ako mislite da se bilo šta od ovoga odnosi na Vas.


  Kada uzimate lek Rolpryna SR, posebno vodite računa:


  Pre nego što počnete da uzimate lek Rolpryna SR lekar mora da zna:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ROLPRYNA SR


  Lek Rolpryna SR uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.

  Lek Rolpryna SR nemojte davati deci. Rolpryna SR se obično ne propisuje osobama mlađim od 18 godina.


  Možete dobiti samo lek Rolpryna SR za lečenje simptoma Parkinsonove bolesti, ili možete dobiti lek Rolpryna SR zajedno sa lekom koji se zove L-dopa (ili levodopa). Ako uzimate lek L-dopa možete osetiti neko nekontrolisano trzanje kada prvi put počnete da uzimate lek Rolpryna SR. Recite lekaru ako se ovo dogodi, zato što će on možda morati da smanji dozu leka L-dopa koju uzimate.


  Koliko leka Rolpryna SR će te morati da uzimate?

  Pronalaženje doze leka Rolpryna SR koja Vama najviše odgovara može da potraje neko vreme.


  Uobičajena početna doza tableta sa produženim oslobađanje leka Rolpryna SR je 2 mg jednom dnevno tokom prve nedelje. Lekar može da poveća dozu na 4 mg tableta Rolpryna SR sa produženim oslobađanjem, jednom dnevno, od druge nedelje terapije. Ako spadate u grupu veoma starih osoba, lekar može sporije da povećava dozu. Posle toga, lekar će prilagođavati dozu dok ne počnete da uzimate onu koja Vam najviše odgovara. Neke osobe uzimaju i do 24 mg tableta Rolpryna SR sa produženim oslobađanjem svakoga dana.


  Ako na početku terapije osetite neželjena dejstva koja teško možete da podnesete, razgovarajte sa lekarom. On može da Vas savetuje da pređete na manje doze tableta ropinirola sa trenutnim oslobađanjem, koje ćete uzimati tri puta dnevno.


  Nemojte uzimati više leka Rolpryna SR nego što vam je lekar preporučio.

  Može proći i nekoliko nedelja pre nego što lek Rolpryna SR počne da deluje na Vas.


  Uzimanje doze leka Rolpryna SR

  Tablete Rolpryna SR uzimajte jednom dnevno, svakog dana u isto vreme.


  Rolpryna SR tablete sa produženim oslobađanjem progutajte cele, sa čašom vode.


  Tablete sa produženim oslobađanjem NEMOJTE lomiti, žvakati ni mrviti. Ako to uradite, postoji opasnost od predoziranja, zato što će lek suviše brzo da se oslobodi u organizmu.


  Ako prelazite sa tableta ropinirola sa trenutnim oslobađanjem

  Lekar će dozu tableta Rolpryna SR sa produženim oslobađanjem odrediti na osnovu doze tableta ropinirol sa

  trenutnim oslobađanjem koje ste uzimali.


  Tablete ropinirola sa trenutnim oslobađanjem normalno uzmite dan pre prelaska. Zatim uzmite tablete Rolpryna SR sa produženim oslobađanjem sledećeg jutra i nemojte više uzimati tablete ropinirola sa trenutnim oslobađanjem.


  Ako ste uzeli više leka Rolpryna SR nego što je trebalo


  Odmah se obratite lekaru ili farmaceutu. Ako je moguće, pokažite im pakovanje leka Rolpryna SR. Ako je neko uzeo preveliku dozu leka Rolpryna SR mogu da se jave neki od ovih simptoma: osećanje mučnine, povraćanje, vrtoglavica (osećaj okretanja), pospanost, mentalni ili fizički zamor, nesvestica,


  halucinacije.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rolpryna SR


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu tabletu.

  Ako ste jedan dan ili više dana propustili da uzmete lek Rolpryna SR, pitajte lekara za savet kako da počnete ponovo da ga uzimate.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Rolpryna SR

  Nemojte prestajati sa uzimanjem leka Rolpryna SR bez znanja lekara.

  Lek Rolpryna SR uzimajte onoliko dugo koliko je lekar preporučio. Nemojte prestajati da ga uzimate, osim ako Vam to nije savetovao lekar.

  Ako iznenada prestanete sa uzimanjem leka Rolpryna SR, simptomi Parkinsonove bolesti mogu veoma brzo da se mnogo pogoršaju.


  Ako morate da prekinete uzimanje leka Rolpryna SR, lekar će postepeno smanjivati dozu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Rolpryna SR može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Neželjena dejstva leka Rolpryna SR češće se mogu javiti kada prvi put počnete da ga uzimate ili neposredno posle povećavanja doze. Ona su obično blaga i mogu da postanu manje neprijatna nakon nekog vremena uzimanja leka. Ako ste zabrinuti zbog neželjenih dejstava, razgovarajte sa svojim lekarom.


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 pacijenta na 10):


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ROLPRYNA SR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  30 meseci.

  Nemojte koristiti lek Rolpryna SR posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe

  poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rolpryna SRKako izgleda lek Rolpryna SR i sadržaj pakovanja


2 mg tablete sa produženim oslobađanjem: ružičaste, bikonveksne, ovalne tablete.

4 mg tablete sa produženim oslobađanjem: svetlobraonkaste, bikonveksne, ovalne tablete. 8 mg tablete sa produženim oslobađanjem: braonkastocrvene, bikonveksne, ovalne tablete.


Na raspolaganju su kutije sa 28 tableta sa produženim oslobađanjem. U kutiji su 4 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 7 tableta sa produženim oslobađanjem.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2012


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

Δ RolprynaSR 2 mg tableta sa produženim oslobađanjem: 515-01-3347-11-001 od 16.07.2012.

Δ RolprynaSR 4 mg tableta sa produženim oslobađanjem: 515-01-3348-11-001 od 16.07.2012. Δ RolprynaSR 8 mg tableta sa produženim oslobađanjem: 515-01-3350-11-001 od 16.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines