FISKocr

CAFFETIN sc


UPUTSTVO ZA LEK


CAFFETIN sc®; tablete; 250 mg/210 mg/50 mg

Pakovanje: strip, 1 x 6 tableta

strip, 2 x 6 tabletaProizvođač:


Adresa: Podnosilac

zahteva: Adresa:

ALKALOID AD-Skopje


Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje Republika Makedonija

ALKALOID d.o.o. Beograd


Prahovska 3, 11000 Beograd Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik CAFFETIN sc®; 250 mg/210 mg/50 mg; tablete INN paracetamol, propifenazon, kofein

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek CAFFETIN sc, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CAFFETIN sc i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CAFFETIN sc

 3. Kako se upotrebljava lek CAFFETIN sc

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CAFFETIN sc

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CAFFETIN SC I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek CAFFETIN sc je kombinovani preparat koji se koristi za kratkotrajnu terapiju umerenog bola kao što je glavobolja, zubobolja, migrena, išijas, bol posle operacija i povreda, bol u mišićima, bol usled oštećenja nerva i menstrualni bol. CAFFETIN sc se takođe koristi za simptomatsku terapiju bola i groznice kod prehlade i gripa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CAFFETIN SC


  Lek CAFFETIN sc ne smete koristiti:

  Lek CAFFETIN sc ne treba da uzimaju deca ispod 12 godina.


  KADA UZIMATE LEK CAFFETIN SC POSEBNO VODITE RAČUNA:


  Uzimanje leka CAFFETIN sc sa hranom ili pićima

  Prilikom upotrebe leka CAFFETIN sc ne treba konzumirati napitke koji sadrže alkohol ili kofein (kafa, čaj).


  Primena leka CAFFETIN sc u periodu trudnoće i dojenja

  Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.

  Lek CAFFETIN sc ne treba koristiti za vreme trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka CAFFETIN sc na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Lek CAFFETIN sc primenjen u terapijskim dozama ne utiče na sposobnost upravljanja vozilom ili

  rukovanja mašinama.

  Važne informacije o nekim sastojcima leka CAFFETIN sc

  Nema značajnih informacija o sastojcima leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CAFFETIN sc


  Uvek uzimajte lek CAFFETIN sc po instrukcijama koje su date u uputstvu. Trebalo bi da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Ovaj lek se preporučuje samo za kratkotrajnu terapiju (najduže 5 dana).


  Odrasli i deca iznad 16 godina:

  Jedna tableta 3-4 puta dnevno. Mogu se uzeti i dve tablete odjednom. Maksimalna dnevna doza je 6 tableta.

  Deca od 12-16 godina: ½ (pola) - 1 tableta, sa mogućnošću ponavljanja doze 3 puta dnevno.


  Ako ste uzeli više leka CAFFETIN sc nego što je trebalo

  Ako ste uzeli više od propisane doze, kontaktirajte Vašeg doktora ili farmaceuta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CAFFETIN sc


  Uzmite CAFFETIN sc „ po potrebi“ u zavisnosti od simptoma. Ne uzimajte dve tablete da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek CAFFETIN sc može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Terapijske doze leka CAFFETIN sc se dobro podnose. Mogući neželjeni efekti se mogu javiti veoma retko ili tokom terapije visokim dozama, kao npr. gađenje, povraćanje, gastrointestinalni poremećaji ili nesanica, nervoza, lupanje srca ili ubrzan rad srca, poremećaji funkcije jetre i bubrega.


  Ukoliko se pojavi alergijska reakcija (osip kože, plikovi na koži, teškoće sa gutanjem ili disanjem) ili porast telesne temperature praćeno gušoboljom, ulceracijama i apscesima u ustima i perianalnim apscesima, prekinite upotrebu leka i odmah zatražite lekarsku pomoć. Ovi simptomi mogu biti znaci


  ozbiljnih neželjenih dejstava leka koji su veoma retki.


 5. KAKO ČUVATI LEK CAFFETIN sc


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek CAFFETIN sc posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek CAFFETIN sc

povidon; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-

skrobglikolat (tip A); glicerol-dibehenat; natrijum-laurilsulfat; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek CAFFETIN sc i sadržaj pakovanja


CAFFETIN sc su bele, okrugle, ravne, fasetirane tablete, sa podeonom linijom na jednoj strani i utisnutim logom proizvođača Alkaloid ( ) na drugoj strani tablete.

Tableta se može podeliti na jednake delove.


CAFFETIN sc tablete su pakovane u strip pakovanje (Al/PE štampana folija). Svaki strip sadrži 6 tableta.

Kartonska kutija sadrži 6 tableta (1 strip) ili 12 tableta (2 stripa) i uputstvo za upotrebu.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole


ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj rešenja: 515-01-7538-12-001 od 27.03.2014. (za lek CAFFETIN sc®; tablete; 250 mg/210 mg/50 mg; strip, 1h 6 tableta)

Broj rešenja: 515-01-7539-12-001 od 27.03.2014. (za lek CAFFETIN sc®; tablete; 250mg/210mg/50mg;

strip, 2h 6 tableta)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z