ucb Apoteke Apoteke

Rasetron

film tableta; 1mg; ukupno 10 kom, blister, 2 x 5 kom
CENA: 3.225,99 din.

film tableta; 2mg; ukupno 5 kom, blister, 1 x 5 kom
CENA: 3.630,83 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Rasetron®, film tableta, 1 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 2 x 5 kom

Rasetron®, film tableta, 2 mg

Pakovanje: ukupno 5 kom, blister, 1 x 5 kom


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D. Leskovac


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D. Leskovac

Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik: Rasetron®, 1 mg, film tableta

Rasetron®, 2 mg, film tableta INN granisetron


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rasetron i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rasetron

 3. Kako se upotrebljava lek Rasetron

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rasetron

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RASETRON I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Rasetron spada u grupu lekova koja se zove „antagonisti 5-HT3 receptora“ odnosno „antiemetici“. Tablete leka Rasetron su namenjene samo za odrasle.


  Lek Rasetron se koristi za sprečavanje ili lečenje mučnine i povraćanja uzrokovanih određenim tretmanima, kao što su hemioterapija ili radioterapija tumora.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RASETRON


  Lek Rasetron ne smete koristiti:


  -ako ste alergični (preosetljivi) na granisetron ili bilo koji drugi sastojak leka Rasetron (videti odeljak

  „Važne informacije o nekim sastojcima leka Rasetron“).


  Ako niste sigurni, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovih tableta.


  Kada uzimate lek Rasetron, posebno vodite računa:


  Pre nego što počnete da uzimate lek Rasetron posavetujte se sa lekarom:


  Uzimanje leka Rasetron sa hranom ili pićima


  Nema posebnih upozorenja.


  Primena leka Rasetron u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Nemojte koristiti ovaj lek ako ste trudni, pokušavate da zatrudnite ili dojite, osim ako Vam lekar tako ne preporuči.


  Uticaj leka Rasetron na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Rasetron nema ili ima neznatan uticaj na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Rasetron


  Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RASETRON

  Lek Rasetron uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Doza leka se razlikuje kod svakog pacijenta ponaosob. Doza zavisi od Vaših godina, telesne mase i toga da li lek uzimate u cilju prevencije ili lečenja mučnine ili povraćanja. Lekar će odrediti koliku dozu leka ćete dobijati.


  Prevencija mučnine ili povraćanja

  Prvu dozu leka ćete obično dobiti 1 sat pre radio-ili hemioterapije. Doza će biti jedna ili dve tablete od 1 mg ili jedna tableta od 2 mg jednom dnevno, do nedelju dana nakon radio- ili hemioterapije.


  Terapija mučnine ili povraćanja

  Doza će biti jedna ili dve tablete od 1 mg ili jedna tableta od 2 mg jednom dnevno, ali lekar može odlučiti da poveća dozu do devet tableta od 1 mg dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Rasetron nego što je trebalo


  Ako mislite da ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah se obratite svom lekaru. Jedan od simptoma predoziranja je blaga glavobolja. Dobićete terapiju u zavisnosti od simptoma koje imate.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rasetron

  Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, obratite se lekaru.

  Nikada nemojte uzimati duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Rasetron

  Nemojte prekidati sa uzimanjem leka pre završetka terapije. Ako prestanete da uzimate lek, simptomi se mogu ponovo javiti.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Rasetron, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ako primetite neke od navedenih simptoma odmah se obratite lekaru:  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom


  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RASETRON


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe 3 (tri) godine.


  Nemojte koristiti lek Rasetron posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rasetron

Aktivna supstanca:


Rasetron®, 1 mg, film tableta:

Jedna film tableta sadrži granisetron 1 mg (u obliku granisetron-hidrohlorida).


Rasetron®, 2 mg, film tableta:

Jedna film tableta sadrži granisetron 2 mg (u obliku granisetron-hidrohlorida). Pomoćne supstance:

Sastav jezgra tablete:


Laktoza, bezvodna; Celuloza, mikrokristalna; Hipromeloza;

Natrijum-skrobglikolat (tip A); Magnezijum-stearat.


Sastav obloge tablete:


Opadry II 85F18378 beli:


Titan-dioksid (E171); Makrogol 3350; Polivinil -alkohol; Talk.


Kako izgleda lek Rasetron i sadržaj pakovanja


Rasetron® film tablete od 1 mg su trougaone, bikonveksne film tablete bele boje, sa jedne strane je utisnuta oznaka “G1”.

Rasetron® film tablete od 2 mg su trougaone, bikonveksne film tablete bele boje, sa jedne strane je utisnuta

oznaka “G2”.


Unutrašnje pakovanje:


Rasetron film tableta, 1 mg: 2 bela PVC/Alu blistera sa po 5 film tableta. Rasetron film tableta, 2mg: beli PVC/Alu blister sa 5 film tableta.


Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


„ZDRAVLJE“ A.D. Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Rasetron film tableta, 1 mg x 10 film tableta: 515-01-03021-13-001 od 12.12.2013. Rasetron film tableta, 2mg x 5 film tableta: 515-01-03024-13-001 od 12.12.2013.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines