Moozeeck

Enalapril HCT


UPUTSTVO ZA LEK


Enalapril HCT, tablete, 20 mg + 6 mg Pakovanje: ukupno 20 kom,blister, 2 x 10 kom Pakovanje: ukupno 30 kom,blister, 3x 10 kom Enalapril HCT, tablete, 20 mg + 12.5 mg Pakovanje: ukupno 20 kom,blister, 2 x 10 kom Pakovanje: ukupno 30 kom,blister, 3x 10 kom


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Enalapril HCT, 20 mg + 6 mg, tablete i Enalapril HCT, 20 mg + 12.5 mg, tablete


INN

enalapril/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Enalapril HCT i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enalapril HCT

 3. Kako se upotrebljava lek Enalapril HCT

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Enalapril HCT

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ENALAPRIL HCT I ČEMU JE NAMENJEN

  Enalapril HCT sadrži enalapril maleat i hidrohlortiazid:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ENALAPRIL HCT


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Enalapril HCT ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ENALAPRIL HCT

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Enalapril HCT, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma je važno da odmah prestanete da uzimate lek Enalapril HCT i potražite hitnu medicinsku pomoć ako počnete da osećate sledeće simptome:

 5. KAKO ČUVATI LEK ENALAPRIL HCT


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 2 (dve) godine.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Enalapril HCT

Aktivne supstance:

Jedna tableta sadrži 20 mg enalapril maleata i 6 mg hidrohlortiazida. Jedna tableta sadrži 20 mg enalapril maleata i 12.5 mg hidrohlortiazida.


Pomoćne supstance:

Enalapril HCT 20 mg + 6 mg Kroskarmeloza-natrijum; Laktoza, monohidrat; Magnezijum-stearat; Preželatinizirani skrob; Natrijum-hidrogenkarbonat;

Pigment Blend PB 20948 Blue: Laktoza, monohidrat; Indigo Carmine Lake E132


Enalapril HCT 20 mg + 12.5 mg

Kroskarmeloza-natrijum; Laktoza, monohidrat;

Magnezijum-stearat; Preželatinizirani skrob; Natrijum-hidrogenkarbonat;

Pigment Blend PB 22811 Yellow: Laktoza, monohidrat; Gvožđe-oksid, žuti E172; Gvožđe-oksid, crveni E172


Kako izgleda lek Enalapril HCT i sadržaj pakovanja


Enalapril HCT 20+6mg: okrugle, bikonveksne tablete svetlo plave boje prečnika 9 mm.


Enalapril HCT 20+12.5mg: okrugle, bikonveksne tablete svetlo narandžaste boje prečnika 9 mm sa podeonom crtom na obe strane i podeonim crtama sa bočnih strana tablete.


Pakovanje:


Unutrašnje pakovanje: Alu/Alu blister sa po 10 tableta u blisteru.


Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 2 ili 3 blistera sa po 10 tableta i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE AD, Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj dozvole za stavljanje u promet leka Enalapril HCT tableta, 30 x (20mg + 6mg): 515-01-5784-11-001 od 03.09.2012.

Broj dozvole za stavljanje u promet leka Enalapril HCT tableta, 30 x (20mg + 12,5mg): 515-01-5785-11-001 od 03.09.2012.

Broj obnove dozvole za stavljanje u promet leka Enalapril HCT tableta, 20 x (20mg + 6mg): 515-01-9054-11-001 od 03.09.2012.

Broj obnove dozvole za stavljanje u promet leka Enalapril HCT tableta, 20 x (20mg + 12,5mg):

515-01-9055-11-001 od 03.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z