FISKocr

Synopen


UPUTSTVO ZA LEK


Synopen®

mast, 1% Pakovanje: tuba 20 g


Proizvođač: Pliva Hrvatska d.o.o.

Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.

Adresa: Makenzijeva 24, Beograd


Synopen®, 1%, mast Hloropiramin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Synopen mast, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Synopen i čemu je namenjen?

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Synopen?

 3. Kako se upotrebljava lek Synopen ?

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Synopen?

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK SYNOPEN I ČEMU JE NAMENJEN


  Synopen sadrži hloropiramin, antihistaminik jakog dejstva.

  Hloropiramin deluje tako što blokira dejstvo histamina, supstance koja se stvara u našem organizmu i koja učestvuje u nastanku alergijske reakcije. Kada se primeni na kožu deluje tako da ublažava alergijske tegobe.


  Mast smiruje ili otklanja svrab već 5-10 minuta nakon primene.

  Synopen mast se upotrebljava za ubode insekata i svrab, za kratkotrajno ublažavanje lokalizovanog svraba ili simptoma koji nastaju ubodom insekata.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK SYNOPEN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Synopen ne smete koristiti:


  Primena je kontraindikovana ukoliko ste preosetljivi na hloropiramin ili na neku od pomoćnih supstanci leka. Synopen mast ne smete nanositi na kožu koja je inficirana, koja vlaži ili ako imate ekcem.


  Kada uzimate lek Synopen, posebno vodite računa:

  Synopen mast se ne sme primenjivati na velike površine kože i otvorene rane. U slučaju da se javi alergijska reakcija kože kao posledica primene ovog leka, neophodno je prestati sa terapijom.


  Primena drugih lekova


  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.


  Primena leka Synopen u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Synopen u toku trudnoće i dojenja treba da primenjujete samo ukoliko je to neophodno, u malim količinama i što kraćem vremenskom periodu.


  Uticaj leka Synopen na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Synopen mast nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Synopen


  Lek Synopen mast sadrži pomoćne supstance metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat koje mogu izazvati alergijske reakcije, čak i odloženo.


  Ukoliko ste nekad imali alergijske reakcije na neku od ovih materija, ne bi trebalo da koristite Synopen mast.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK SYNOPEN


  Ukoliko mislite da lek Synopen suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Synopen mast se u tankom sloju nanosi i utrljava na oboleli deo kože dva ili tri puta na dan. Nakon nanošenja masti, oprati ruke!


  Ukoliko se simptomi uz upotrebu Synopen masti pogoršavaju ili ukoliko se ne ublaže u toku 3 dana primene leka, potrebno je konsultovati lekara.


  Vaš lekar će Vas posavetovati o trajanju terapije preparatom Synopen.


  Ako ste uzeli više leka Synopen nego što je trebalo Predoziranje prilikom upotrebe Synopen masti nije zabeleženo. Ako ste zaboravili da uzmete lek Synopen

  Ukoliko ste zaboravili da nanesete Synopen mast učinite to čim se setite.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Synopen


  Vaš lekar će odlučiti o prekidu terapije lekom Synopen.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Synopen mast može da ispolji neželjena dejstva.

  Moguć je razvoj fotoosetljivosti (osetljivost kože pri izlaganju sunčevoj svetlosti) zatim reakcije preosetljivosti (alergijske reakcije), naročito kožne (osip).

  Posle primene na velike površine kože, prijavljena su sistemska neželjena dejstva.

  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Synopen mast, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK SYNOPEN

  Rok upotrebe


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  5 godina.

  Čuvanje

  Držati lek Synopen van domašaja dece!


  Čuvati na temperaturi do 25 °C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Neupotrebljeni lek se uništava prema važećim propisima. O tome će Vas bliže informisati Vaš lekar ili farmaceut.


Šta sadrži lek Synopen


Aktivna supstanca je hloropiramin-hidrohlorid.

1 g masti sadrži 10 mg hloropiramin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance: stearinska kiselina 50; glicerol; parafin, čvrsti; vosak, beli; trolamin; etilenglikol monopalmitostearat; stearilalkohol; amonijak, rastvor koncentrovani; natrijum-laurilsulfat; metilparahidroksibenzoat; miris: Chemoderm 839; propilparahidroksibenzoat; oksihinolin-sulfat.


Kako izgleda lek Synopen i sadržaj pakovanja


Homogena mast, bele boje.. Tuba aluminijumska; 20 g.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole

TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7315-12-001 od 04.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z