FISKocr

MONURAL


UPUTSTVO ZA LEK


MONURAL®

granule za oralni rastvor; 3 g; kesica, 1x8 g


Proizvođač: ZAMBON SWITZERLAND Ltd Adresa: Via Industria 13 - Cadempino – Switzerland

Podnosilac zahteva: Bonifar d.o.o

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 87/1, 11070 Novi Beograd


MONURAL® 3g, granule za oralni rastvor

INN: fosfomicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek MONURAL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MONURAL

 3. Kako se upotrebljava lek MONURAL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MONURAL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MONURAL I ČEMU JE NAMENJEN


  MONURAL je antibiotik širokog antibakterijskog spektra dejstva, namenjen lečenju infekcija urinarnog trakta.

  Koristi se za lečenje akutnih nekomplikovanih infekcija donjih mokraćnih kanala prouzrokovanih

  mikroorganizmima osetljivim na fosfomicin kod žena starijih od 12 godina.

  Koristi se za prevenciju urinarnih infekcija pri transuretralnim hirurškim i dijagnostičkim zahvatima donjeg urinarnog trakta kod odraslih osoba oba pola.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MONURAL


  Lek MONURAL ne smete koristiti i recite svom lekaru ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MONURAL


  Uvek uzmite lek onako kako Vam je to propisao Vaš lekar.

  Ukoliko mislite da lek MONURAL suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Odrasli


  Za lečenje nekomplikovanih urinarnih infekcija žena starijih od 12 godina godina starosti preporučuje se jedna doza od 3 g fosfomicina.


  Za profilaksu pri transuretralnim hirurškim i dijagnostičkim zahvatima kod odraslih osoba oba pola, preporučuju se dve doze od 3 g fosfomicina. Prva doza primenjuje se 3 časa pre operacije (ili dijagnostičke procedure), a druga doza 24 časa posle operacije (ili dijagnostičke procedure).


  Način upotrebe


  Sadržaj kesice rastvoriti u čaši vode i tako pripremljen rastvor odmah popiti.

  Fosfomicin se uzima na prazan želudac (2 do 3 časa posle obroka), pred odlazak na spavanje, posle pražnjenja mokraćne bešike.


  Ako ste uzeli više leka MONURAL nego što je trebalo


  Pakovanje preparata MONURAL sadrži jednu dozu leka od 3 g. Zbog toga je mogućnost predoziranja zanemarljiva. Ako dođe do predoziranja ovim lekom, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek MONURAL


  Ako imate dodatna pitanja vezana za upotrebu ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek MONURAL može imati neželjena dejstva mada se ona ne moraju javiti kod svih. Neželjena dejstva su navedena prema sledećim učestalostima pojavljivanja.


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može utvrditi na osnovu raspoloživih podataka)


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Glavobolja, vrtoglavica, zapaljenje sluznice ženskih polnih organa, dijareja (proliv), mučnina, problemi sa varenjem.


  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): Malaksalost, osip po koži, svrab, koprivnjača (urtikarija), osećaj trnjenja ili bockanja, bol u trbuhu, povraćanje.


  Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): ubrzan rad srca (tahikardija).


  Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može utvrditi na osnovu raspoloživih podataka): Anafilaktički šok, alergijske reakcije, astma, angioedem (oticanje usana, lica ili jezika), pseudomembranozni kolitis (zapaljenje creva), snižen krvni pritisak.


  Ako se bilo koje navedeno neželjeno dejstvo pogorša ili postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu. Može da bude od koristi ako zabeležite šta se desilo, kada je počelo i koliko dugo je trajalo.


 5. KAKO ČUVATI LEK MONURAL


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Ovaj datum se odnosi na proizvod u neoštećenom pakovanju i adekvatno čuvan.


  Pripremljen rastvor upotrebiti odmah posle rastvaranja!


  Čuvanje


  ČUVATI LEK VAN DOMAŠAJA DECE!

  Lek MONURAL čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MONURAL


Jedna kesica sadrži 3 g fosfomicina (u obliku fosfomicin-trometamola). Pomoćnesupstance: Aroma mandarine, aroma pomorandže, saharin, saharoza.


Kako izgleda lek MONURAL i sadržaj pakovanja


Granule za oralni rastvor.

Beli, granulirani prašak, mirisa na mandarinu.

1 kutija leka sadrži 1 kesicu leka MONURAL 3g. Jedna kesica sadrži: 8 g granulata.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Bonifar d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 87/1 11070 Novi Beograd


Proizvođač:


ZAMBON SWITZERLAND Ltd

Via Industria 13 - Cadempino - Switzerland


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-9103-11-001 od 27.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z