FISKocr

Suxinutin


UPUTSTVO ZA LEK


Suxinutin® 250mg/5ml sirup


Pakovanje: ukupno 200 ml; bočica staklena, 1x200 ml


Proizvođač: Famar Orleans


Adresa: 5 Avenue de Concyr, Orleans, Francuska


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd


Adresa: Neznanog junaka 5, 11 000 Beograd, Srbija


Suxinutin® 250mg/5ml sirup INN: etosuksimid


Pažljivo pročitajte ovo Uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Suxinutin® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Suxinutin®

 3. Kako se upotrebljava lek Suxinutin®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Suxinutin®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Suxinutin® I ČEMU JE NAMENJEN


  Suxinutin® spada u grupu antiepileptika; ovi lekovi se koriste za lečenje epilepsije.


  Suxinutin® se primenjuje za lečenje “petit mal” epilepsije i kratkotrajnih gubitaka svesti (apsans). Suxinutin® se može primenjivati sa drugim antiepilepticima (fenitoin, fenobarbital) kada su drugi konvulzivni poremećaji prisutni istovremeno sa apsans epilepsijom.


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ukoliko niste sigurni zašto Vam je propisan lek Suxinutin®.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Suxinutin®


  Lek Suxinutin® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Suxinutin®


  Pre upotrebe snažno promućkajte bočicu. Za odmeravanje doze uvek koristite graduisanu mericu sa skalom od 2,5 ml; 5 ml; 10 ml i 15 ml, koja se nalazi uz lek.

  Najbolje je da uzimate lek Suxinutin® svakog dana u isto vreme.

  Uvek uzimajte lek Suxinutin® tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko i dalje niste sigurni, molimo Vas konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Odrasli i deca starija od 6 godina

  Količina leka Suxinutin® koja je potrebna razlikuje se od osobe do osobe. Većina odraslih i dece starije od 6 godina obično započinje sa 10 ml (500 mg) dnevno i povećava na 20 do 30 ml (1000 mg do 1500 mg) dnevno.

  Ponekad su potrebne više doze, do 40 ml (2000 mg) dnevno.


  Deca uzrasta od 3 do 6 godina


  Deca uzrasta od 3 do 6 godina obično započinju terapiju sa 5 ml (250 mg) dnevno, a zatim se doza povećava do one koja kontroliše njihove simptome.


  Deca mlađa od 3 godine

  Bezbednost i efikasnost primene leka Suxinutin® u ovom uzrastu nije dokazana.


  Ako ste uzeli više leka Suxinutin® nego što je trebalo


  Ukoliko slučajno uzmete previše leka Suxinutin® odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili idite do najbližeg


  odeljenja hitne pomoći. Uvek ponesite obeleženo pakovanje leka sa sobom, nezavisno od toga da li je u njemu ostalo leka ili ne.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Suxinutin®


  Ukoliko zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se setite, izuzev ukoliko je vreme za Vašu narednu dozu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Suxinutin®


  Nikada ne treba da prestanete sami da uzimate Suxinutin®, bez prethodne konsultacije sa lekarom! Možete dobiti napad ukoliko iznenada prestanete da uzimate ovaj lek. Prekid terapije lekom Suxinutin® treba da bude postepen i o tome će Vas posavetovati Vaš lekar.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Poput svih lekova, lek Suxinutin® može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svakoga.


  Odmah recite Vašem lekaru ukoliko osetite neki od ovih simptoma nakon što ste uzeli ovaj lek. Iako su veoma retki, ovi simptomi mogu biti ozbiljni.


 5. KAKO ČUVATI LEK Suxinutin® Rok upotrebe

  3 godine.


  Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 30 dana na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u zaštiti životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Suxinutin®


Aktivna supstanca je etosuksimid. 5ml sirupa sadrži 250 mg etosuksimida.

Pomoćne supstance: saharin-natrijum; saharoza; glicerol; natrijum-citrat; natrijum-benzoat (E211); limunska kiselina, monohidrat; aroma maline; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Suxinutin® i sadržaj pakovanja


Bistar, slabo žućkast do slabo ružičast rastvor karakterističnog mirisa.


Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla (tip III) zatvorena polietilenskim zatvaračem sa aluminijumskom ili HDPE kapicom, koja sadrži 200 ml sirupa. Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija u kojoj se nalazi polietilenska graduisana merica za doziranje (15 ml) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd, Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija Proizvođač: Famar Orleans, 5 Avenue de Concyr, Orleans, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


▲Suxinutin®250mg/5ml,sirup, ukupno 200 ml, bočica staklena,1 x 200 ml: 515-01-6365-10-001 od 07.09.2011

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z