FISKocr

Yanida plus


UPUTSTVO ZA LEK


Yanida® plus, (80 mg+12,5 mg), film tablete

Pakovanje: blister; 2 x 14 film tableta


Yanida® plus, (160 mg+12,5 mg), film tablete

Pakovanje: blister; 2 x 14 film tableta


Yanida® plus, (160 mg+25 mg), film tablete

Pakovanje: blister; 2 x 14 film tableta


Yanida® plus, (320 mg+12,5 mg), film tablete

Pakovanje: blister; 2 x 14 film tableta


Yanida® plus, (320 mg+25 mg), film tablete

Pakovanje: blister; 2 x 14 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Yanida® plus, 80 mg+12,5 mg, film tablete Yanida® plus, 160 mg+12,5 mg, film tablete Yanida® plus, 160 mg+25 mg, film tablete Yanida® plus, 320 mg+12,5 mg, film tablete Yanida® plus, 320 mg+25 mg, film tablete INN: valsartan, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Yanida plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Yanida plus

 3. Kako se upotrebljava lek Yanida plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Yanida plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK YANIDA PLUS I ČEMU JE NAMENJEN


  Yanida plus film tablete sadrže dve aktivne supstance, valsartan i hidrohlortiazid. Obe ove supstance pomažu u snižavanju povišenog krvnog pritiska (hipertenzije).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK YANIDA PLUS


  Lek Yanida plus ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK YANIDA PLUS


  Lek Yanida plus uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Osobe koje imaju povišeni krvni pritisak često nemaju nikakve tegobe i dobro se osećaju. To je razlog više da redovno idete na preglede kod lekara čak i ukoliko se osećate dobro.


  Lekar će Vam reći koliko tačno tableta treba da pijete. U zavisnosti od toga kako budete reagovali na terapiju, doktor će Vam možda smanjiti ili povećati dozu leka koji pijete.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Yanida plus, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva se mogu javiti sa učestalošću definisanom na sledeći način:

 5. KAKO ČUVATI LEK YANIDA PLUS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  Yanida plus, 80 mg+12,5 mg, film tablete

  5 godina.


  Yanida plus, 160 mg+12,5 mg, film tablete

  5 godine.


  Yanida plus, 160 mg+25 mg, film tablete

  5 godine.


  Yanida plus, 320 mg+12,5 mg, film tablete

  4 godine.


  Yanida plus, 320 m+/25 mg, film tablete

  4 godine.


  Nemojte koristiti lek Yanida plus posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 30°C. Čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Yanida plus


Yanida plus, 80 mg+12,5 mg, film tablete


Aktivne supstance su: 1 film tableta sadrži: valsartan 80mg hidrohlortiazid 12,5mg


Ostali sastojci su:

Jezgro: Celaktoza (Laktoza, monohidrat; Celuloza, prašak); Hipromeloza; Kroskarmeloza natrijum; Silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.

Film: Opadry pink (Hipromeloza; Makrogol; Titan-dioksid; Talk; Gvožđe oksid, crveno).


Yanida plus, 160 mg+12,5 mg, film tablete


Aktivne supstance su:


 1. film tableta sadrži: valsartan 160mg hidrohlortiazid 12,5mg


  Ostali sastojci su:

  Jezgro: Celaktoza (Laktoza, monohidrat; Celuloza, prašak); Hipromeloza; Kroskarmeloza natrijum; Silicijum-

  dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.

  Film: Opadry brown (Hipromeloza; Makrogol; Talk; Gvožđe oksid, crveno; Gvožđe oksid, crno; Gvožđe oksid, žuto)


  Yanida plus, 160 mg+25 mg, film tablete


  Aktivne supstance su: 1 film tableta sadrži: valsartan 160mg hidrohlortiazid 25mg


  Ostali sastojci su:

  Jezgro: Celaktoza (Laktoza, monohidrat; Celuloza, prašak); Hipromeloza; Kroskarmeloza natrijum; Silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.

  Film: Opadry orange (Hipromeloza; Makrogol; Titan-dioksid; Talk; Gvožđe oksid, žuto; Gvožđe oksid, crveno; Gvožđe oksid, crno)


  Yanida plus, 320 mg+12,5 mg, film tablete


  Aktivne supstance su: 1 film tableta sadrži: valsartan 320mg hidrohlortiazid 12,5mg


  Ostali sastojci su:

  Jezgro: Celaktoza (Laktoza, monohidrat; Celuloza, prašak); Hipromeloza; Kroskarmeloza natrijum; Silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.

  Film: Opadry pink (Hipromeloza; Makrogol; Titan-dioksid; Talk; Gvožđe oksid, žuto; Gvožđe oksid, crveno; Gvožđe oksid, crno)


  Yanida plus, 320 mg+25 mg, film tablete


  Aktivne supstance su: 1 film tableta sadrži: valsartan 320mg hidrohlortiazid 25mg


  Ostali sastojci su:


  Jezgro: Celaktoza (Laktoza, monohidrat; Celuloza, prašak); Hipromeloza; Kroskarmeloza natrijum; Silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.

  Film: Opadry yellow (Hipromeloza; Makrogol; Titan-dioksid; Talk; Gvožđe oksid, žuto)


  Kako izgleda lek Yanida plus i sadržaj pakovanja


  Yanida plus, 80 mg+12,5 mg, film tablete

  Ružičaste, izdužene, bikonveksne film tablete.

 2. blistera od PVC/PVDC aluminijumske folije sa 14 film tableta.


Yanida plus, 160 mg+12,5 mg, film tablete

Crvenkastosmeđe boje, izdužene, bikonveksne film tablete.

2 blistera od PVC/PVDC aluminijumske folije sa 14 film tableta.


Yanida plus, 160 mg+25 mg, film tablete

Narandžaste, izdužene, bikonvenksne film tablete.

2 blistera od PVC/PVDC aluminijumske folije sa 14 film tableta.


Yanida plus, 320 mg+12,5 mg, film tablete

Svetlo ružičaste boje, izdužene, bikonveksne film tablete.

2 blistera od PVC/PVDC aluminijumske folije sa 14 film tableta.


Yanida plus, 320 mg+25 mg, film tablete

Žute, izdužene, bikonveksne film tablete.

2 blistera od PVC/PVDC aluminijumske folije sa 14 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Yanida® plus, 80 mg+12,5 mg, film tablete:515-01-4546-11-001 od 29.10.2013.

Yanida® plus, 160 mg+12,5 mg, film tablete: 515-01-4547-11-001 od 29.10.2013. Yanida® plus, 160 mg+25 mg, film tablete: 515-01-4548-11-001 od 29.10.2013. Yanida® plus, 320 mg+12,5 mg, film tablete: 515-01-4549-11-001 od 29.10.2013. Yanida® plus, 320 mg+25 mg, film tablete: 515-01-4550-11-001 od 29.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z