FISKocr

Strepsils pomorandža sa vitaminom C


UPUTSTVO ZA LEK


Strepsils® pomorandža sa vitaminom C, lozenga, 0,6 mg + 1,2 mg + 33,5 mg + 74,9 mg Pakovanje: ukupno 24 kom, blister, 2x 12 kom


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.


Adresa: Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Strepsils® pomorandža sa vitaminom C, 0,6 mg + 1,2 mg + 33,5 mg + 74,9 mg, lozenga INN: amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol, askorbinska kiselina, natrijum-askorbat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Strepsils® pomorandža sa vitaminom C, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Strepsils® pomorandža sa vitaminom C i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils® pomorandža sa vitaminom C

 3. Kako se upotrebljava lek Strepsils® pomorandža sa vitaminom C

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Strepsils® pomorandža sa vitaminom C

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK STREPSILS® POMORANDŽA SA VITAMINOM C I ČEMU JE NAMENJEN


  Jedna lozenga Strepsils® pomorandža sa vitaminom C sadrži aktivne supstance: Amilmetakrezol ............................... 0,6 mg

  2,4 – dihlorbenzil alkohol ................ 1,2 mg Vitamin C ………………………….. 100,0 mg

  (kao askorbinska kiselina i natrijum-askorbat)


  Pomoćne supstance: levomentol; sunset žuta (E 110); ponceau 4R (E 124); propilenglikol; flav P Bloodorange 78300-34 Giv; glukoza, tečna; vinska kiselina; saharoza, tečna.


  Svaka lozenga sadrži saharozu, tečnu (1,44 g).


  Strepsils® pomorandža sa vitaminom C su okrugle lozenge narandžaste boje, karakterističnog ukusa na pomorandžu i mentol, sa utisnutim "Strepsils" zaštitnim znakom sa obe strane lozenge.

  Kutija sadrži 2 blistera sa po 12 lozengi.


  Lek je namenjen za ublažavanje simptoma zapaljenja sluzokože usne duplje i ždrela. Vitamin C može imati povoljno dejstvo tokom infekcija, kada se smatra da je nivo vitamina C u organizmu smanjen.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STREPSILS® POMORANDŽA SA VITAMINOM C


  Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, bolujete od hronične bolesti, imate poremećaj metabolizma ili ste preosetljivi na lekove.


  Lek Strepsils® pomorandža sa vitaminom C ne smete koristiti:


  U slučaju poznate preosetljivosti na neki od sastojaka lozenge.


  Kada uzimate lek Strepsils® pomorandža sa vitaminom C, posebno vodite računa:


  Ukoliko simptomi infekcije usne šupljine i ždrela i dalje traju, obavezno se obratite lekaru.


  Strepsils® pomorandža sa vitaminom C lozenge sadrže glukozu i saharozu. Ne treba da ih uzimaju osobe sa nedostatkom enzima saharoza-izomaltaza, poremećajem apsorpcije glukoze/galaktoze ili naslednom nepodnošljivošću fruktoze.


  Strepsils® pomorandža sa vitaminom C ne treba da upotrebljavaju deca mlađa od 6 godina.


  Primena drugih lekova


  Nisu poznate klinički značajne interakcije.


  Uzimanje leka Strepsils® pomorandža sa vitaminom C sa hranom ili pićima


  Nije poznato.


  Primena leka Strepsils® pomorandža sa vitaminom C u periodu trudnoće i dojenja


  Pre primene bilo kog leka tokom perioda trudnoće i dojenja posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Iako bezbednost upotrebe Strepsils® pomorandža sa vitaminom C lozengi kod trudnica i dojilja nije utvrđena, smatra se da primena u ovim periodima neće izazvati štetne efekte.


  Uticaj leka Strepsils® pomorandža sa vitaminom C na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije poznato.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Strepsils® pomorandža sa vitaminom C

  Strepsils® pomorandža sa vitaminom C lozenge sadrže glukozu i saharozu. Ne treba da ih uzimaju osobe sa nedostatkom enzima saharoza-izomaltaza, poremećajem apsorpcije glukoze/galaktoze ili naslednom nepodnošljivošću fruktoze.

  Strepsils® pomorandža sa vitaminom C lozenge sadrže boju Ponceau 4R (E 124) i boju Sunset žuto (E 110), koje mogu da izazovu alergijsku reakciju.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STREPSILS® POMORANDŽA SA VITAMINOM C


  Strepsils® pomorandža sa vitaminom C lozenge su namenjene za oromukozalnu upotrebu. Odrasli i deca starija od 6 godina:

  Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi tokom 24 časa.


  Nemojte prekoračiti navedenu dozu.

  Lozenge zbog svoje veličine nisu pogodne za decu malđu od 6 godina!


  Starije osobe: Nije neophodno smanjenje doza.

  Ukoliko smatrate da lek suviše slabo ili snažno deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Strepsils® pomorandža sa vitaminom C nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uzimanje veće doze može izazvati želudačno-crevne tegobe. Lečenje je simptomatsko.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils® pomorandža sa vitaminom C


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Strepsils® pomorandža sa vitaminom C


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad se mogu javiti reakcije preosetljivosti i povećana osetljivost jezika na dodir.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo leka koje nije pomenuto u uputstvu, obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK STREPSILS® POMORANDŽA SA VITAMINOM C


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C (za pakovni materijal: PVC (250 μm) /40 gsm PVDC/Al (20 μm) blister). Čuvati na temperaturi do 30°C (za pakovni materijal: PVC (250 μm) /90 gsm PVDC/Al (20 μm) blister).


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Strepsils® pomorandža sa vitaminom C


Pomoćne supstance: levomentol; sunset žuta (E 110); ponceau 4R (E 124); propilenglikol; flav P Bloodorange 78300-34 Giv; glukoza, tečna; vinska kiselina; saharoza, tečna.


Kako izgleda lek Strepsils® pomorandža sa vitaminom C i sadržaj pakovanja

Strepsils® pomorandža sa vitaminom C su okrugle lozenge narandžaste boje, karakterističnog ukusa na pomorandžu i mentol, sa utisnutim "Strepsils" zaštitnim znakom sa obe strane lozenge.

Kutija sadrži 2 blistera sa po 12 lozengi. Lozenge su pakovane u blistere:

PVC (250 μm) /40 gsm PVDC/Al (20 μm) blister, ili


PVC (250 μm) /90 gsm PVDC/Al (20 μm) blister.


Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o, Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd


Proizvođač


Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Strepsils® pomorandža sa vitaminom C, lozenge, 24 x (0,6mg + 1,2mg + 33,5mg + 74,9mg):


515-01-6820-10-001 od 27.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z