Moozeeck

Enterofuryl


UPUTSTVO ZA LEK


Enterofuryl® 200 mg/5 ml, oralna suspenzija

Pakovanje: bočica, 90 ml


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61b, Beograd, Srbija


Enterofuryl® 200 mg/5 ml oralna suspenzija Nifuroksazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Enterofuryl i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enterofuryl

 3. Kako se upotrebljava lek Enterofuryl

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Enterofuryl

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Enterofuryl I ČEMU JE NAMENJEN


  Ovaj lek je intestinalni antiinfektiv.


  Enterofuryl 200 mg/5 ml oralna suspenzija primenjuje se u dece starije od 2 godine i odraslih u lečenju akutnog proliva infektivnog porekla.


  Tretman ne izuzima dijetetske mere i rehidrataciju ukoliko se ukaže potreba za istom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Enterofuryl


  Lek Enterofuryl ne smete koristiti:  Mere opreza

  Obavezno se pridržavajte načina primene kao i načina otapanja rastvora za oralnu rehidrataciju kojeg će Vaš

  lekar možda propisati, te sledite njegove savete u vezi sa ishranom.


  O izbegavanju mleka i mlečnih proizvoda se treba konsultovati sa lekarom.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Ne preporučuje se istovremena primena leka Enterofuryl 200 mg/5 ml oralna suspenzija s lekovima koji mogu prouzrokovati disulfiramsku reakciju ili sa depresorima CNS-a.


  Uzimanje leka Enterofuryl sa hranom ili pićima


  Pridržavajte se saveta za uzimanje hrane tokom trajanja proliva (videti Mere opreza).


  Primena leka Enterofuryl u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ovaj lek se ne bi trebao primenjivati u trudnoći.

  Dojenje je moguće u slučaju kratkotrajnog tretmana ovim lekom.


  Uticaj leka Enterofuryl na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Enterofuryl


  Ovaj lek sadrži saharozu. U slučaju netolerancije (nepodnošenja) na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  U sastavu leka je metilparahidroksibenzoat (E218) koji može izazvati alergijske reakcije, čak i odložene, a izuzetno i bronhospazam (suženje disajnih puteva).


  Ovaj lek sadrži alkohol. Procenat alkohola u suspenziji je 1% (w/v) ili 40,4 mg alkohola po mernoj kašičici.

  Zbog prisustva alkohola u leku, upozorite Vašeg lekara ukoliko bolujete od neke bolesti jetre, epilepsije ili ako ste trudni.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Enterofuryl


  Lek Enterofuryl uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene

  Enterofuryl 200 mg/5 ml oralna suspenzija je namenjena za oralnu primenu. Pre primene, bočicu sa suspenzijom treba dobro promućkati.


  Doziranje

  Lek se primenjuje u dece starije od 2 godine i odraslih.


  Deca starija od 2 godine:

  1. puta na dan po 5 ml.


   Odrasli:

  2. puta na dan po 5 ml.


  Trajanje lečenja

  Trajanje lečenja je ograničeno na 7 dana.


  Ako ste uzeli više leka Enterofuryl nego što je trebalo


  Ako ste primenili veću količinu leka od propisane, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu! Nisu opisani slučajevi trovanja ovim lekom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Enterofuryl


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako ste zaboravili primeniti lek, ne primenjujte dvostruku količinu leka naknadno, već nastavite primenu leka prema uobičajenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Enterofuryl


  Pri naglom prestanku uzimanja ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. U svakom slučaju, preporučujemo da se pridržavate terapijskog režima, a o obustavi terapije, bude li potrebno, posavetujte se sa svojim lekarom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Enterofuryl, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Mogućnost alergijskih reakcija poput kutane erupcije (kožne infekcije), urtikarije (koprivnjače), Quinkeovog edema (iznenadna otečenost dela tela koja se najčešće javlja na licu, jeziku ili vratu) ili anafilaktičkog šoka (alergijski šok koji bi mogao biti generalizovani (opšti)).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Enterofuryl


  Čuvati van domašaja dece!

  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Enterofuryl posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30ºC. Ne zamrzavati.

  Upotrebiti u roku od 14 dana nakon prvog otvaranja bočice. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Enterofuryl


Aktivna supstanca je: nifuroksazid.

5 ml Enterofuryl oralne suspenzije sadrži: nifuroksazida 200,00 mg. Ostali sastojci su:


saharoza; etanol 96%; karbomer; aroma banane; metilparahidroksibenzoat; natrijum-hidroksid; limunska kiselina, bezvodna; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Enterofuryl i sadržaj pakovanja


Enterofuryl 200 mg/5 ml oralna suspenzija je gusta suspenzija, žute boje s mirisom banane.

Smeđa staklena bočica (staklo hidrolitičke otpornosti III) od 125 mL sa 90 mL oralne suspenzije zatvorena aluminijumskim Plifer-Proof zatvaračem ili sigurnosnim zatvaračem sa navojem CRC/TE PP28 i prozirna, bezbojna kašičica za doziranje od polipropilena graduisana na 2,5 mL i 5mL.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4272-12-001 od 30.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z