FISKocr

VAIRA -V


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


▲VAIRA - V, 5 mg, oralna disperzibilna tableta, 28 x 5 mg

▲VAIRA - V, 10 mg, oralna disperzibilna tableta, 28 x 10 mg


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


▲VAIRA® - V 5 mg oralna disperzibilna tableta

▲VAIRA® - V 10 mg oralna disperzibilna tableta


INN: olanzapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VAIRA -V i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VAIRA-V

 3. Kako se upotrebljava lek VAIRA- V

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VAIRA -V

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VAIRA-V I ČEMU JE NAMENJEN

  VAIRA-V oralne disperzibilne tablete spadaju u grupu lekova koji se zovu antipsihotici.


  VAIRA-V se koristi za lečenje bolesti praćenih sledećim simptomima: halucinacijama (osoba čuje, vidi ili oseća stvari koje nisu stvarne), izražava pogrešna uverenja (ili verovanja), neuobičajenu sumnjičavost i povlačenje u sebe. Osobe sa ovom bolešću takođe se mogu osećati potišteno (depresivno), uznemireno (anksiozno) ili napeto.


  VAIRA-V se koristi za lečenje stanja sa simptomima kao što su: osećanje povišenog raspoloženja, viška energije, manjka potrebe za snom, brzim govorom sa mnoštvom ideja i ponekad ozbiljnom razdražljivošću. Takođe je i stabilizator raspoloženja koji sprečava dalju pojavu stanja povišenog i sniženog (potištenog) raspoloženja, koji su povezani sa ovom bolešću i onemogućuju normalne funkcije.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VAIRA-V

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Nemojte uzimati VAIRA-V ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VAIRA-V


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek VAIRA-V. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte lek VAIRA-V tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao.Ukoliko niste sigurni kako da uzimate ovaj lek, neophodno je da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će Vam reći koliko VAIRA-V oralnih disperzibilnih tableta ćete uzeti i koliko dugo ćete ih uzimati.


  Dnevna doza leka VAIRA-V je između 5 i 20 mg. Posavetujte se sa Vašim lekarom ukoliko Vam se simptomi bolesti vrate, ali nemojte da prestanete sa uzimanjem leka VAIRA-V, osim ako Vam to ne preporuči Vaš lekar.


  VAIRA-V oralne disperzibilne tablete su za oralnu primenu.


  Lek VAIRA-V se primenjuju jednom na dan prema savetu Vašeg lekara. Potrudite se da uzmete Vaše tablete svaki dan u isto vreme. Nije važno da li ih uzimate sa ili bez hrane.


  VAIRA-V oralne disperzibilne tablete se lako lome, pa pažljivo postupajte sa njima. Nemojte uzimati tablete mokrim rukama jer se mogu polomiti.


  Pažljivo izvadite tabletu iz blistera i stavite je u usta.


  Tableta će se brzo otopiti i Vi je možete lako progutati. Takođe, tabletu možete otopiti u punoj čaši vode, čaši soka od pomorandže ili jabuke, mleku ili kafi. Moguće je da mešavina u nekim pićima promeni boju i postane mutna. Mešavinu promešajte i popijte odmah.


  Ako ste uzeli više leka VAIRA-V nego što je trebalo

  Bolesnici koji su uzeli više leka nego što je trebalo imali su sledeće simptome: ubrzani rad srca, uznemirenost-agresivnost, otežan govor, neuobičajeni pokreti (naročito lica ili jezika) i različite stepene

  poremećaja svesti. Ostali simptomi mogu biti: akutna konfuzija (delirijum), epileptični napadi, koma, kombinacija povišene telesne temperature, ubrzanog disanja, znojenja, grčeva u mišićima, usporenosti

  ili pospanosti, usporenog disanja, aspiracije sadržaja u disajni trakt, visokog ili niskog krvnog pritiska i poremećaja srčanog ritma.

  Odmah se obratite Vašem lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Sa sobom ponesite kutiju leka VAIRA-V ili Uputstvo za primenu leka, kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek VAIRA-V

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste propustili da uzmete lek VAIRA-V uzmite ga što pre. Nemojte uzeti dve doze u jednom danu.


  Ukoliko imate bilo kavo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek VAIRA-V

  Nemojte sami da prestanete da uzimate lek VAIRA V iako se bolje osećate. Veoma je važno da nastavite da uzimate lek sve dok Vam Vaš lekar ne kaže da prestanete. Ukoliko naglo prestanete sa

  uzimanjem leka VAIRA-V mogu se pojaviti sledeći simptomi: znojenje, nesanica, tremor (drhtanje), uznemirenost (anksioznost), mučnina i povraćanje. Vaš lekar Vam može postepeno smanjivati dozu, do

  potpunog prestanka lečenja.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka VAIRA-V, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek VAIRA-V može imati neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju.


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 ljudi):

 5. KAKO ČUVATI LEK VAIRA-V


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 2 godine.

  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe koji je utisnut na pakovanju! Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VAIRA-V


Aktivna supstanca je olanzapin.

Jedna VAIRA-V 5 mg oralna disperzibilna tableta sadrži 5 mg olanzapina. Jedna VAIRA-V 10 mg oralna disperzibilna tableta sadrži 10 mg olanzapina. Pomoćne supstance:

manitol (E421); krospovidon; aspartam (E951); silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum

stearil fumarat; aroma pomorandže.


Kako izgleda lek VAIRA -V i sadržaj pakovanja


VAIRA-V 5 mg oralna disperzibilna tableta je žuta, okrugla, ravna, sa oznakom 5 na jednoj strani. VAIRA-V 5 mg oralna disperzibilna tableta: 28 (2x14) tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.


VAIRA-V 10 mg oralna disperzibilna tableta je žuta, okrugla, ravna, sa oznakom 10 na jednoj strani.

VAIRA-V 10 mg oralna disperzibilna tableta: 28 (4x7) tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u

kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


VAIRA®-V 5 mg: 515-01-0097-11-003 od 04.01. 2012.


VAIRA®-V 10 mg: 515-01-0100-11-002 od 04.01. 2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z