FISKocr

Cymbalta


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Cymbalta® gastrorezistentne kapsule, tvrde, 28 x 30 mg gastrorezistentne kapsule, tvrde, 28 x 60 mg


Proizvođač: Lilly S.A.

Adresa: Avda de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španija

Podnosilac zahteva: Eli Lilly (Suisse) S.A., predstavništvo Beograd

Adresa: Vladimira Popovića 38, 11070 Beograd, Srbija


Cymbalta®, 30 mg i 60 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde

INN: duloksetin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas. Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Cymbalta, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cymbalta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cymbalta

 3. Kako se upotrebljava lek Cymbalta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cymbalta

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CYMBALTA I ČEMU JE NAMENJEN


  Cymbalta povećava nivo serotonina i noradrenalina u nervnom sistemu. Cymbalta se upotrebljava za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CYMBALTA


  Lek Cymbalta ne smete koristiti: Nemojte uzimati lek Cymbalta ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CYMBALTA


  Uvek uzimajte Cymbalta tačno onako kako Vam je lekar objasnio. Ako niste sigurni proverite sa lekarom ili farmaceutom.


  Dejstvo leka Cymbalta kod većine ljudi sa depresijom ili anksioznim poremećajem započinje do dve nedelje od početka terapije.

  Dejstvo leka Cymbalta kod većine ljudi sa dijabetičnim neuropatskim bolom započinje do nedelju dana od početka terapije.


  Doziranje kod depresije i djiabetičnog neuropatskog bola:

  Uobičajena doza leka Cymbalta je jedna kapsula (60 mg duloksetina) jednom dnevno, ali Vaš lekar će prepisati dozu koja je Vama potrebna.


  Doziranje kod generalizovanog anksioznog poremećaja:

  Uobičajena početna doza leka Cymbalta je 30 mg jednom dnevno posle čega će mnogi pacijenti primati 60 mg jednom dnevno, ali Vaš lekar će prepisati dozu koja je Vama potrebna. Doza može biti prilagođena do 120 mg dnevno na osnovu Vašeg odgovora na lek Cymbalta.


  Lek Cymbalta je namenjen za oralnu primenu. Kapsulu treba progutati celu uz dosta tečnosti.

  Kako biste zapamtili da uzmete lek Cymbalta možda će Vam biti lakše da uzimate lek svaki dan u isto vreme. Posavetujte se sa Vašim lekarom koliko dugo treba da uzimate lek Cymbalta. Nemojte prekidati uzimanje leka

  pre nego što se posavetujete sa lekarom.


  Ukoliko mislite da lek Cymbalta suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu!


  Ako ste uzeli više leka Cymbalta nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Cymbalta nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu! Simptomi predoziranja uključuju pospanost, koma, grčevi, povraćanje, ubrzan rad srca i serotoninski sindrom (opisan ispod u odeljku “Ostala moguća neželjena dejstva”).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cymbalta


  Ukoliko propustite da popijete dozu, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je došlo vreme da uzmete sledeću dozu, u tom slučaju preskočite propuštenu dozu I uzmite samo jednu dozu kao što je uobičajeno. Nemojte uzimati duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da popijete lek. Nemojte uzimati veću dozu leka


  Cymbalta od one koja vam je prepisana kao dnevna doza.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cymbalta


  NEMOJTE prestati sa primenom leka bez saveta lekara čak i ukoliko se osećate bolje. Ukoliko lekar smatra da Vam više nije potreban lek Cymbalta reći će Vam da smanjite dozu tokom 2 nedelje pre nego što u potpunosti prestanete sa terapijom.

  Pojedini pacijenti koji su naglo prestali za uzimanjem leka Cymbalta su imali simptome kao što su:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Cymbalta može da ima neželjene efekte iako se oni ne moraju javiti kod svih osoba koje ga upotrebljavaju. Ovi neželjeni efekti su obično blagi do umereni i prolaze za par nedelja.


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata)

 5. KAKO ČUVATI LEK CYMBALTA


  Držite lek Cymbalta van domašaja dece! Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Cymbalta ako je istekao rok upotrebe naznačen na kutiji i blister foliji.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od vlage. Čuvati na temperaturi do 30°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cymbalta


Aktivna supstanca je duloksetin. Jedna kapsula sadrži 30 mg, odnosno 60 mg duloksetina (u obliku hidrohlorida).


Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule:

hipromeloza, hipromeloza acetat-sukcinat, saharoza, šećerne sfere, talk, titanijum-dioksid (E171),

trietil-citrat


Omotač kapsule:

30 mg kapsule: želatin, natrijum lauril-sulfat, titanijum-dioksid (E171), boja indigo karmin (E132),

jestivo zeleno mastilo. Jestivo zeleno mastilo sadrži: crni gvožde-oksid-sintetski (E172), žuti gvožde- oksid-sintetski (E172), propilen-glikol, šelak.


60 mg kapsule: želatin, natrijum lauril-sulfat, titanijum-dioksid (E171), boja indigo karmin (E132), žuti gvožde-oksid (E172), jestivo belo mastilo. Jestivo belo mastilo sadrži: titanijum-dioksid (E171), propilen-glikol, šelak, povidon.


Kako izgleda lek Cymbalta i sadržaj pakovanja


Lek Cymbalta su kapsule, gastrorezistentne, tvrde. Svaka kapsula sadrži zrnca duloksetin hidrohlorida sa zaštitnim omotačem koji ih štiti od želudačne kiseline.

Lek Cymbalta postoji u dve jačine: 30 mg i 60 mg. Jedna kutija leka ima 28 kapsula


Kapsule od 30 mg su neprovidno belog tela sa odštampanom oznakom “30mg” i neprovidnim belim poklopcem kapsule, na kome je odštampana oznaka '9543'.

Kapsule od 60 mg su neprovidno zelenog tela sa odštampanom oznakom “60mg” i neprovidnim plavim poklopcem kapsule, na kome je odštampana oznaka '9542'.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

Eli Lilly (Suisse) S.A., predstavništvo Beograd, Vladimira Popovića 38, 11070, Beograd, Srbija


Prizvođač:

Lilly S.A., Avda de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španija Ovo uputstvo je poslednji put odbreno: Mart 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Cymbalta 28 x 30 mg Rešenje.br. 515-01-2313-10-001, od 06.04.2011.

Cymbalta 28 x 60 mg Rešenje.br. 515-01-2314-10-001, od 06.04.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z