csl Apoteke Apoteke

Rapidol

film tabl.; 400mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 203,68 din.

oralna suspenzija; 100mg/5mL; ukupno 1 kom, boca plastična, 1 x 100 mL
CENA: 240,64 din.

oralna suspenzija; 200mg/5mL; ukupno 1 kom, boca plastična, 1 x 100 mL
CENA: 274,43 din.

film tabl.; 600mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 293,96 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Rapidol®, film tablete, 200 mg

Pakovanje: blister, 3x20 film tableta


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Rapidol®

film tablete, 200 mg ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se možete nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Rapidol, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rapidol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rapidol

 3. Kako se upotrebljava lek Rapidol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rapidol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RAPIDOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Rapidol sadrži aktivnu supstancu ibuprofen, koja pripada grupi lekova poznatih pod nazivom nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL).

  Rapidol se koristi kod povreda mekih tkiva kao što su uganuća i istegnuća. Takođe se koristi za ublažavanje, otklanjanje i terapiju blagog do umerenog bola kod menstruacije, reumatskog i mišićnog bola, neuralgija, zubobolje i postoperativnog bola, glavobolje, migrene, grčeva u mišićima, bolova u leđima.

  Koristi se i za snižavanje povišene telesne temperature kao i za otklanjanje simptoma prehlade i gripa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RAPIDOL

Lek Rapidol ne smete koristiti:


Lek Rapidol može maskirati simptome ili znakove infekcije (visoka temperatura, bol, otok).


Rapidol treba pažljivo davati kod pacijenata sa anamnezom ulceroznog kolitisa ili Crohn-ove bolesti, jer može doći do pogoršanja stanja.


Potreban je oprez prilikom započinjanja terapije lekom Rapidol kod pacijenata sa značajnom dehidratacijom (gubitak velike količine vode i elektrolita iz organizma).


Rapidol, kao i drugi NSAIL, može da remeti agregaciju trombocita, i dokazano je da produžava vreme krvarenja kod zdravih ispitanika.


Primena drugih lekova


Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


Neki lekovi kao što su antikoagulansi (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi, npr. acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklopidin), neki lekovi za snižavanje visokog krvnog pritiska (ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta- blokatori, kao što je atenolol, blokatori angiotenzin II receptora, kao što je losartan) i drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili ibuprofen može da utiče na njihovo dejstvo.

Uvek se posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ibuprofen sa nekim drugim lekom.


Obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta ako, pored gore navedenih, uzimate neke od sledećih lekova:


Uzimanje leka Rapidol sa hranom ili pićima


Uvek uzimajte lek kako vam je rekao lekar.


Rapidol popiti sa čašom vode uz jelo ili posle jela. Film tablete treba progutati cele, neoštećene i nezgnječene, bez žvakanja i sisanja kako bi se izbegla iritacija i osećaj neprijatnosti u grlu.


Primena leka Rapidol u periodu trudnoće i dojenja


Treba izbegavati upotrebu leka Rapidol tokom trudnoće i dojenja.

Trudnice u prvih 6 meseci trudnoće moraju obavezno da se posavetuju sa svojim lekarom pre nego što počnu

da uzimaju lek Rapidol. Ovaj lek se ne sme primenjivati u poslednjem trimestru trudnoće.


Pre primene bilo kog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


Uticaj leka Rapidol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Nakon uzimanja leka Rapidol mogu se javiti vrtoglavica ili pospanost. U slučaju njihovog ispoljavanja, ne treba upravljati motornim vozilima, rukovati mašinama, niti obavljati neku drugu aktivnost koja zahteva povećanu budnost.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Rapidol


Lek ne sadrži pomoćne supstance sa potvrđenim dejstvom.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RAPIDOL


  Uvek uzimajte lek Rapidol onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Doziranje

  Odrasli i deca starija od 12 godina:

  Početna doza iznosi 400 mg i ona se po potrebi može ponoviti u dozama od 200 do 400 mg u intervalima od četiri sata, do maksimalno 1200 mg u toku 24 časa.


  Starije osobe:

  Kod starijih osoba postoji povećan rizik od pojave težih neželjenih dejstava. Ukoliko ste starija osoba posavetujte se sa lekarom.


  Način primene

  Lek Rapidol je namenjen za oralnu primenu. Lek treba uzeti za vreme ili nakon obroka. Namenjen je odraslima i deci starijoj od 12 godina. Namenjen je za kratkotrajnu primenu. Ne sme se prekoračiti doza od 1200 mg u periodu od 24 sata.

  Minimalni interval između pojedinačnih doza je najmanje 4 sata.


  Koliko dugo treba uzimati lek Rapidol


  Ako imate pitanja o tome koliko dugo treba da uzimate lek Rapidol, porazgovarajte sa svojim lekarom.


  Ako ste uzeli više leka Rapidol nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rapidol nego što bi trebalo, odmah se javite lekaru ili se obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rapidol

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rapidol, uzmite zaboravljenu dozu čim se setite, izuzev ako je blizu vreme za sledeću dozu.

  Ne uzimajte dvostruku dozu da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Rapidol

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Rapidol može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Pojava neželjenih dejstava može se smanjiti primenom najniže efektivne doze leka tokom što kraćeg vremenskog perioda potrebnog za lečenje simptoma.


  Ukoliko se tokom terapije ibuprofenom javi bilo koji od sledećih simptoma, prestanite sa uzimanjem leka i odmah potražite medicinsku pomoć:


  U toku primene ibuprofena mogu se javiti mučnina, povraćanje, proliv, nadimanje, zatvor, poremećaj varenja, bol u stomaku, pojava krvi u stolici, povraćanje krvi, ulcerativni stomatitis (zapaljenje sluznice usne šupljine praćeno ćirevima), pogoršanje kolitisa i Chron-ova bolest (zapaljensko oboljenje creva). Takođe se mogu javiti peptički ulkus (čir), perforacija ili krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, ponekad i sa fatalnim ishodom, posebno kod starijih osoba. Ređe se može javiti i gastritis (zapaljenje želuca), retko gastrointestinalna perforacija a veoma retko i pankreatitis (zapaljenje gušterače).


  Sledeće reakcije preosetljivosti su prijavljene nakon primene ibuprofena: a) nespecifične alergijske reakcije i anafilaktička reakcija, b) reakcije respiratornog trakta (astma, pogoršanje astme, bronhospazam ili otežano


  disanje), c) kožne reakcije – sitnozrnasta ospa, svrab, koprivnjača, tačkaste promene na koži, otok potkožnog tkiva i veoma retko eksfolijativne i bulozne promene na koži (uključujući Stevens-Johnson-ov sindrom, toksičnu epidermalnu nekrolizu i erythema multiforme).


  Mogu se javiti i otok, hipertenzija i srčana slabost.


  Epidemiološki podaci govore u prilog tome da primena ibuprofena, posebno u velikim dozama (2400 mg/dan) i u dužem periodu, može povećati rizik za pojavu arterijskih trombotičkih događaja kao su infarkt miokarda (srčani napad) ili moždani udar.


  Ostala neželjena dejstva koja se ređe javljaju i za koja uzročno-posledična veza nije čvrsto ustanovljena uključuju: leukopeniju (smanjenje broja belih krvnih zrnaca), trombocitopeniju (smanjenje broja krvnih pločica), neutropeniju (smanjenje broja određene vrste belih krvnih zrnaca), agranulocitozu (potpuni nestanak jedne vrste krvnih ćelija), aplastička i hemolitička anemija (veliko smanjenje broja crvenih krvnih ćelija i hemoglobina u krvi).

  Mogu se javiti i nesanica, osećaj iracionalnog straha, depresija, konfuzija, halucinacije, optički neuritis (zapaljenje optičkog nerva), glavobolja, trnjenje, vrtoglavica, patološka sanjivost, rinitis (zapaljenje nosa), aseptični meningitis sa simptomima ukrućenog vrata, glavoboljom, mučninom, povraćanjem, groznicom ili dezorijentacijom.

  Još se mogu javiti i poremećaj vida, poremećaj sluha, zujanje u ušima, poremećaji funkcije jetre, hepatitits i

  žutica.

  Na koži se mogu javiti teže promene kao što su Stevens Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza (veoma retko), reakcije preosetljivosti na sunčevu svetlost, poremećaj funkcije bubrega, malaksalost i umor.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 3. KAKO ČUVATI LEK RAPIDOL


  Rok upotrebe

  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Rapidol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati van domašaja dece!


 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rapidol

Aktivna supstanca: ibuprofen.

Jedna film tableta sadrži 200 mg ibuprofena.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; stearinska kiselina; skrob, kukuruzni.


Film omotač: hipromeloza; talk; makrogol 400; titan-dioksid (E 171).


Kako izgleda lek Rapidol i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik

Film tablete.

Bele, okrugle, bikonveksne film tablete.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Rapidol, film tablete, 30 x 200mg: 3 blistera (PVC/PVDC-Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-05317-13-001 od 05.02.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines