Moozeeck

Euthyrox


UPUTSTVO ZA LEK


Euthyrox®, tablete, 25 mikrograma, Pakovanje: kutija sa 50 tableta, 2x25 kom


Euthyrox®, tablete, 50 mikrograma, Pakovanje: kutija sa 50 tableta, 2x25 kom


Euthyrox®, tablete, 75 mikrograma, Pakovanje: kutija sa 50 tableta, 2x25 kom


Euthyrox®, tablete, 100 mikrograma, Pakovanje: kutija sa 50 tableta, 2x25 kom


Euthyrox®, tablete, 125 mikrograma, Pakovanje: kutija sa 50 tableta, 2x25 kom


Euthyrox®, tablete, 150 mikrograma, Pakovanje: kutija sa 50 tableta, 2x25 kom


Proizvođač: Merck KGaA


Adresa: 64293 Darmstadt, Frankfurter Strasse 250, Nemačka

Podnosilac zahteva: Merck d.o.o.

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik INN: levotiroksin-natrijum


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Euthyrox i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Euthyrox

 3. Kako se upotrebljava Euthyrox

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Euthyrox

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Euthyrox I ČEMU JE NAMENJEN

  Levotiroksin-natrijum, aktivna supstanca leka Euthyrox, je sintetski tiroidni hormon za lečenje bolesti i

  disfunkcija tiroidne žlezde. Ima isti efekat kao i prirodni tiroidni hormoni. Lek Euthyrox se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Euthyrox

  Lek Euthyrox ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Euthyrox


  Lek Euthyrox uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš doktor će odrediti Vašu individualnu dozu na osnovu pregleda i laboratorijskih testova. Uopšteno, počinje se sa niskom dozom, koja se postepeno povećava na svake 2 – 4 nedelje, dok se ne postigne potpuna individualna doza. Tokom početnih nedelja terapije imaćete kontrolne laboratorijske testove u cilju prilagođavanja doze.


  Ukoliko je Vaša beba rođena sa hipotiroidizmom, Vaš lekar vam može preporučiti da počnete sa većom dozom jer je važno da se obezbedi brza nadoknada. Preporučena početna doza je 10 do 15 mikrograma na kilogram telesne težine za prva 3 meseca. Nakon toga, Vaš lekar će prilagoditi individualnu dozu.


  Opseg uobičajenih doza je prikazan u tabeli ispod. Niža individualna doza može biti dovoljna:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Euthyrox, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Možete da imate jedno ili više neželjenih dejstava ukoliko uzimate lek Euthyrox više nego što je propisano, ili ukoliko se ne pridržavate Vaše prepisane doze (npr. kada se doza brzo povećava):

 5. KAKO ČUVATI LEK Euthyrox


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Euthyrox posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Euthyrox

Aktivna supstanca je levotiroksin-natrijum.

Jedna tableta leka Euthyrox 25 mikrograma, sadrži 25 mikrograma levotiroksin-natrijuma. Jedna tableta leka Euthyrox 50 mikrograma, sadrži 50 mikrograma levotiroksin-natrijuma. Jedna tableta leka Euthyrox 75 mikrograma, sadrži 75 mikrograma levotiroksin-natrijuma. Jedna tableta leka Euthyrox 100 mikrograma, sadrži 100 mikrograma levotiroksin-natrijuma. Jedna tableta leka Euthyrox 125 mikrograma, sadrži 125 mikrograma levotiroksin-natrijuma. Jedna tableta leka Euthyrox 150 mikrograma, sadrži 150 mikrograma levotiroksin-natrijuma.


Ostali sastojci su:


Kako izgleda lek Euthyrox i sadržaj pakovanja

Skoro bele boje, okrugla tableta sa utisnutom oznakom, zaravnjena sa obe strane, sa podeonom crtom, zakošenom ivicom i natpisom na površini i to:

Euthyrox 25 mikrograma: EM25

Euthyrox 50 mikrograma: EM50 Euthyrox 75 mikrograma: EM75 Euthyrox 100 mikrograma: EM100 Euthyrox 125 mikrograma: EM125 Euthyrox 150 mikrograma: EM150

Tableta se može podeliti na jednake delove.


Ambalaža leka Euthyrox je blister koji je napravljen od polipropilenskog osnovnog filma i aluminijumske folije, ili alternativno od PVC osnovnog filma sa aluminijumskom - folijom.

U - kartonskoj kutiji nalazi se 50 tableta (2 blistera sa po 25 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Merck doo, Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd


Proizvođač:

Merck KGaA, 64293 Darmstadt, Frankfurter Strasse 250, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Euthyrox 25 mikrograma: 515-01-8552-12-001 od 20.06.2013.

Euthyrox 50 mikrograma: 515-01-8553-12-001 od 20.06.2013.

Euthyrox 75 mikrograma: 515-01-8554-12-001 od 20.06.2013.

Euthyrox 100 mikrograma: 515-01-8555-12-001 od 20.06.2013.

Euthyrox 125 mikrograma: 515-01-8556-12-002 od 20.06.2013.

Euthyrox 150 mikrograma: 515-01-8558-12-001 od 20.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z