FISKocr

Diklofen DUO


UPUTSTVO ZA LEK


Diklofen DUO® 75 mg kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda,

ukupno 30 kapsula sa modifikovanim oslobadjanjem, tvrdih


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Diklofen DUO®, 75 mg, kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda diklofenak

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Diklofen DUO i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diklofen DUO

 3. Kako se upotrebljava lek Diklofen DUO

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diklofen DUO

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIKLOFEN DUO I ČEMU JE NAMENJEN


  Diklofen DUO pripada grupi lekova koji se zovu nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). Jedan deo diklofenaka iz kapsule se oslobađa brže radi bržeg efekta, dok se ostatak oslobađa sporije radi dužeg trajanja dejstva (produženo oslobađanje).


  Lek Diklofen DUO ublažava bol i zapaljenje u najrazličitijim stanjima, uključujući:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIKLOFEN DUO


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Diklofen DUO ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIKLOFEN DUO


  Uvek uzimajte Diklofen DUO kapsule sa modifikovanim oslobađanjem, tvrde, onako kako Vam je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek.


  Način primene:

  Oralna primena.


  Kapsulu treba progutati celu, uz dovoljnu količinu tečnosti (čaša vode) u toku ili nakon jela.


  Ukoliko primetite da Diklofen DUO ne deluje na Vaš organizam kao ranije, kontaktirajte lekara radi saveta.


  Odrasli:

  Jedna kapsula dnevno. Ukoliko je potrebno, doza se može povećati na dve kapsule dnevno. Prvu dozu treba uzeti ujutru pre doručka a drugu 8-12 sati kasnije ukoliko je potrebna. Ne smete da uzimate više od dve kapsule u toku 24 sata.


  Deca:

  Diklofen DUO 75 mg, kapsule sa modifikovanim oslobađanjem, tvrde, nisu namenjene za upotrebu kod dece.


  Stariji pacijenti:

  Vaš lekar će Vam možda propisati manje doze leka nego što je preporučena doza za odrasle. Takođe, Vaš lekar može tražiti da detaljnije proveri stanje Vašeg želuca u toku primene Diklofen DUO kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih.


  Vaš lekar može da Vam propiše i druge lekove da bi zaštitio Vaš želudac od neželjenih dejstava leka Diklofen DUO, naročito ako ste ranije imali neko oboljenje želuca ili ste stariji pacijent ili ste na terapiji određenim lekovima.


  Ako ste uzeli više leka Diklofen DUO nego što je trebalo


  Nemojte uzimati više od 2 kapsule (150 mg) diklofenaka u toku 24 h. Ukoliko ste uzeli više kapsula od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Obavezno ponesite sa sobom kapsule u originalnom pakovanju, sa ovim uputstvom, kako bi lekar znao šta ste uzeli.


  Kod predoziranja diklofenakom može se javiti povraćanje, krvarenje u digestivnom traktu, dijareja (proliv), vrtoglavica, zujanje u ušima, koma, ekscitacija, gubitak svesti ili konvulzije (grčevi). Kod značajnog trovanja, mogu nastati akutna bubrežna insuficijencija (bubrežna slabost) i oštećenje jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Diklofen DUO


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete Diklofen DUO kapsule u uobičajeno vreme, ne nadoknađujte dozu predviđenu za taj dan već nastavite sa svojim rasporedom doza.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Diklofen DUO

  Nije primenljivo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite sa svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Diklofen DUO kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neka neželjena dejstva mogu da budu ozbiljna. Prestanite sa uzimanjem leka Diklofen DUO i odmah obavestite svoga lekara ako primetite bilo koji od sledećih simptoma:  Veoma retka (javljaju se kod manje od 1 na 10000 osoba):

  -smanjen broj krvnih pločica, belih krvnih zrnaca, crvenih krvnih zrnaca (uključujući i aplastičnu i hemolitičku anemiju), drastičan pad broja vrste belih krvnih zrnaca (agranulocitoza)

  -angioneurotski edem (otok lica, sluzokože grla i ždrela, jezika)

  -dezorijentacija, depresija, nesanica, košmarni snovi, razdražljivost, mentalni poremećaji (psihotičke reakcije)

  -bockanje ili utrnulost (parestezije), poremećaj pamćenja, napadi (konvulzije), anksioznost (uznemirenost), tremor, aseptički meningitis (upala moždanica sa simptomima glavobolje, praćena osetljivošću na svetlost i ukočenošću vrata), poremećaj ukusa, drugi cerebrovaskularni događaji (poremećaji na nivou moždanih krvnih sudova)

  -smetnje u vidu, zamućen vid, duple slike


  -oštećenje sluha, zvonjava u ušima (tinitus)

  -lupanje srca (palpitacije), bol u grudima, slabost srca, srčani udar (infarkt miokarda)

  -povišen krvni pritisak, snižen krvni pritisak, upala zida krvnog suda (vaskulitis)

  -pneumonitis (upala pluća)

  -upala debelog creva (kolitis), uključujući i teške oblike zapaljenja (hemoragijski kolitis, egzacerbacija ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti), zatvor, upala sluzokože usta, upala jezika poremećaj jednjaka, intestinalne strikture (stvaranje suženja u crevima), upala gušterače (pankreatitis)

  -težak oblik zapaljenja jetre, izumiranje tkiva jetre (nekroza), slabost jetre

  -različite promene po koži, uz ospu, plikove i crvenilo (kao erythema multiforme, Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza), ekcem, upala kože sa crvenilom i ljuštenjem (eksfolijativni dermatitis), opadanje kose, kožne reakcije preosetljivosti na svetlost, purpura (crvenilo kože u vidu tačkastog krvarenja ili podliva), svrab

  -slabost bubrega, pojava krvi u mokraći, pojava belančevina u mokraći (moguć i nefrotski sindrom), upala

  bubrega, poremećaji bubrega (npr. renalna papilarna nekroza)

  -impotencija (polna nemoć).


  Nepoznata učestalost (učestalost nije moguće utvrditi iz raspoloživih podataka):

  -konfuzija (zbunjenost), halucinacije (priviđanje stvari, događaja ili osećaja), poremećaji senzibiliteta, slabost

  -upala očnog živca.

  Lekovi kao što je diklofenak mogu biti povezani sa malim porastom rizika od srčanog ili moždanog udara. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DIKLOFEN DUO


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Diklofen DUO posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Diklofen DUO


Sadržaj aktivnih supstanci:

Jedna kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda, sadrži 75 mg diklofenak-natrijuma.


Svaka kapsula sadrži 25 mg diklofenak-natrijuma u obliku gastrorezistentnih peleta i 50 mg diklofenak- natrijuma u obliku peleta sa produženim oslobađanjem aktivne supstance.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Sadžajpeletaukapsuli: neutralne pelete (saharoza i skrob, kukuruzni); povidon; eudragit ˝S˝ (metakrilna kiselina kopolimer tip B); eudragit ˝RS˝ (amonijum metakrilat kopolimer tip B); trietilcitrat; talk. Telokapsule: želatin.

Kapakapsule: želatin; eritrozin; indigokarmin; titan-dioksid; gvožđe-oksid, žuti.


Kako izgleda lek Diklofen DUO i sadržaj pakovanja

Kapsule sa modifikovanim oslobađanjem, tvrde. Izgled:

Tvrde želatinske kapsule N° 2, bezbojnog, providnog tela i tamnoplave kapice. Kapsule su punjene peletama bele boje.


Pakovanje:

3 blistera od ALU/PVDC-PVC/PVDC sa po 10 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih i uputstvom u složivoj kutiji (ukupno 30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih).


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-04172-13-001 od 09.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z