FISKocr

Crinone


UPUTSTVO ZA LEK


Crinone®, vaginalni gel, 8%, ukupno 15 kom, aplikator, 15 x 1.125 g


Proizvođač: Central Pharma (Contract packing) Ltd


Adresa: Caxton Road, Bedfordshire,Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Merck d.o.o


Adresa: Đorđa Stanojevića br. 12, 11070 Beograd


Crinone® 8% , vaginalni gel

INN: progesteron


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Crinone i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Crinone

 3. Kako se upotrebljava lek Crinone

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Crinone

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CRINONE I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Crinone, 8% je vaginalni gel. Aktivna supstanca je progesteron, koji pripada grupi ženskih polnih hormona. Crinone 8%, vaginalni gel, se koristi za lečenje neplodnosti koja je posledica smanjenih nivoa progesterona

  tokom menstrualnog ciklusa. Takođe se koristi u toku veštačke oplodnje zbog steriliteta nastalog usled problema

  sa jajovodima ili matericom kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus. Ponekad, ne postoje

  jasni uzroci neplodnosti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CRINONE


  Molimo Vas pročitajte sledeća pitanja. Ukoliko je Vaš odgovor na bilo koje od njih DA, obavestite o tome Vašeg lekara ili farmaceuta pre početka tretmana:


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

  Lek Crinone ne bi trebalo istovremeno primenjivati sa drugim intravaginalnim preparatima.


  Uzimanje leka Crinone sa hranom ili pićima


  Nije primenjivo.


  Primena leka Crinone u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  U slučaju insuficijencije žutog tela, lek Crinone se može koristiti tokom prvog trimestra trudnoće. Ne koristiti lek Crinone tokom dojenja.

  Uticaj leka Crinone na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Crinone može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanje mašinama.. Zbog toga budite obazrivi ukoliko nameravate da vozite ili rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Crinone

  Pomoćna supstanca sorbinska kiselina može da iritira kožu i izazove zapaljenje (tj. dermatitis)


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Crinone


Lek Crinone uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Doziranje

Jedna aplikacija (1.125g, 8% gela) svakog dana, odmah nakon što Vam je Vaš lekar potvrdio da ste imali

ovulaciju, ili na osnovu procene između 18–21. dana Vašeg menstrualnog ciklusa (prvi dan vašeg menstrualnog ciklusa je dan kada počne menstrualno krvarenje). Kada se koristi u toku veštačke oplodnje, svakodnevna primena leka Crinone treba da se nastavi 30 dana ukoliko je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom.


Vaginalni gel se primenjuje direktno u vaginu iz posebno dizajniranog, zapečaćenog aplikatora.izvadite aplikator iz zaštitnog omotača.Ne skidati zatvarač sa navojem u ovo m trenutku.


Deca: Ne primenjuje se.


Starija populacija: Ne primenjuje se.


 1. Uzmite aplikator za deblji kraj. Protresite ga kao termometar nadole kako bi sadržaj bio u užem kraju aplikatora.


 2. Odvrnite i uklonite zatvarač.


 3. Aplikator može da se stavi u vaginu dok ste u sedećem ili ležećem položaju sa savijenim nogama.


  Nežno uvucite uži kraj aplikatora duboko u vaginu.


 4. Snažno pritisnite deblji kraj aplikatora da bi se istisnuo gel.

  Uklonite aplikator i bacite ga u kontejner za otpad.


 5. Vaš lek oblaže vaginalnu sluznicu i obezbeđuje produženo oslobađanje progesterona.

Ukoliko ste zaboravili da koristite Vaš lek

u sklopu predviđenog režima dnevnog doziranja, ne brinite. Uzmite lek sledećeg dana i nastavite

sa terapijom onako kako Vam je objasnio

Vaš lekar.


Ako ste uzeli više leka Crinone nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Crinone nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Crinone


Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu, molimo kontaktirajte Vašeg lekara.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Crinone


O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.

Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Crinone, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Zabeleženi su slučajevi pospanosti koja se javlja pri upotrebi leka Crinone. Ako je lek i na Vas uticao na ovaj način, nemojte voziti kola niti rukovati mašinama. Takođe, postoje izveštaji o glavobolji, osetljivost u dojkama, vaginalnoj iritaciji, osećaj pečenja u vagini, laganom krvarenju i tačkastom krvarenju. Postoje i retki izveštaji pojave svraba i reakcija preostljivosti koje mogu izazvati kožni osip. Ukoliko osetite ova neželjena dejstva i oni vam predstavljaju problem, ili osetite druga neželjena dejstva, molimo da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


 2. KAKO ČUVATI LEK Crinone


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte koristiti lek Crinone posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Ako imate dodatna pitanja konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25° u originalnom pakovanju.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Crinone

Aktivna supstanca:

90 mg progesterona u 1.125 g vaginalnog gela. Pomoćne supstance:

Glicerol, laki tečni parafin, hidrogenizovani gliceridi ulja palme, karbomer 974P, sorbinska kiselina, polikarbofil, natrijum- hidroksid, prečišćena voda.


Kako izgleda lek Crinone i sadržaj pakovanja


Gladak, beo do skoro beo gel, mirisa na mast.


Pojedinačni beli polietilenski aplikator, sa zatvaračem sa navojem za jednokratnu upotrebu, namenjen intravaginalnoj primeni.


Svaki aplikator sadrži 1.45 g gela i istisne 1.125 g gela. U 1.125 g vaginalnog gela se nalazi 90 mg progesterona. Svaki komad je upakovan u zapećačeni papir/aluminijum/polietilenski omotač.


Aplikatori su pakovani u kartonske kutije koje sadrže 15 aplikatora leka Crinone 8% ,progesteron vaginalnog gela.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilacdozvole: Merck d.o.o.

Đorđa Stanojevića br. 12 11070 Beograd


Proizvođač:

Central Pharma(Contract packing) Ltd

Caxton Road, Bedfordshire,Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0769-12-001 od 28.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z