FISKocr

Ambroklir 15


UPUTSTVO ZA LEK


Ambroklir 15, sirup, 15mg/5mL, boca, 1x100mL


Proizvođač: Pharmanova d.o.o.


Adresa: Industrijska 8, 11500 Obrenovac


Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o.

Adresa: Industrijska 8, 11500 Obrenovac


Ambroklir 15, 15mg/5mL, sirup


INN: Ambroksol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Ambroklir 15, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

-Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

-Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se obratiti svom lekaru.

-Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ambroklir 15 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ambroklir 15

 3. Kako se upotrebljava lek Ambroklir15

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ambroklir 15

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK Ambroklir 15 I ČEMU JE NAMENJEN


Ambroklir 15 sadrži aktivnu supstancu ambroksol koja pripada grupi lekova poznatoj kao mukolitici, odnosno lekovi koji razvodnjavaju gusti sekret i time olakšavaju iskašljavanje. Koristi se kod različitih oboljenja disajnih organa koja su praćena povećanim stvaranjem gustog sekreta i njegovim otežanim iskašljavanjem.


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMROKLIR 15


Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Lek AMROKLIR 15 ne smete koristiti:Kada uzimate lek Ambroklir 15, posebno vodite računa:


Lek se može koristiti kod dece do 2 godine samo po preporukama Vašeg lekara. Terapija ne bi trebalo da traje duže od 4-5 dana bez saveta lekara.

Ako Vam je oslabljena funkcija bubrega i jetre, obratite se Vašem lekaru pre uzimanja leka Ambroklir 15.


Zabeleženi su vrlo retki slučajevi pojave teških i ponekad životno ugrožavajućih reakcija na lek kao što je Stivens Džonsonov sindrom (ozbiljne promene površinskog sloja kože) i toksična epidermalna nekroliza (TEN). To je reakcija na lek u kojoj se veliki delovi površnih slojeva kože razdvajaju od dubljih slojeva kože. Može takođe zahvatiti oči, usta, grlo i bronhijalno stablo. Ova reakcija se vremenski podudara sa davanjem mukolitičkih supstanci kao što je ambroksol-hidrohlorid. Ako dođe do pojave novih lezija na koži ili sluznici, odmah potražiti savet lekara i kao meru predostrožnosti obustaviti terapiju lekom Ambroklir 15.


Primena drugih lekova


Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


Sa ovim lekom nisu zabeležene nikakve klinički značajne nepovoljne interakcije sa drugim lekovima.


Primena leka Ambroklir 15 u periodu trudnoće i dojenja


Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom

Ambroklir 15 se ne preporučuje tokom trudnoće, a nesme se koristiti tokom prvog trimestra trudnoće. Ambroklir 15 se ne preporučuje za upotrebu kod majki koje doje jer se ambroksol-hidrohlorid izlučuje u mleko

dojilja.


Uticaj leka Ambroklir 15 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama nije zabeležen. Studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama nisu rađene.


Važne informacije o nekim sastojcima lekaAmbroklir 15

Lek Ambroklir 15 sadrži sorbitol. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Pacijenti sa retkim naslednim nepodnošenjem fruktoze ne bi trebalo da uzimaju ovaj lek. On može imati blago laksativno dejstvo.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Ambroklir 15


  Uvek uzimajte Ambroklir 15 tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza je:


  Deca uzrasta 1 do 2 godine (Lek se može koristiti kod dece do 2 godine samo po preporuci lekara):

  Dva puta dnevno po pola merne kašičice sirupa (2,5 mL, što odgovara 15 mg ambroksol-hidrohlorida dnevno).


  Deca uzrasta od 2 do 5 godina:

  Tri puta dnevno po pola merne kašičice sirupa (2,5 mL, što odgovara 22,5 mg ambroksol-hidrohlorida dnevno).


  Deca uzrasta od 6 do 12 godina:

  Dva do tri puta dnevno po jednu mernu kašičicu sirupa (5 mL, što odgovara 30-45 mg ambroksol-hidrohlorida dnevno).


  Način primene:

  Sirup treba uzimati posle obroka, pomoću merne kašičice koja je priložena u pakovanju. Dejstvo ambroksola na razvodnjavanje sekreta poboljšava se unošenjem tečnosti.


  Trajanje terapije:

  Terapija ne bi trebalo da traje duže od 4-5 dana bez saveta lekara.

  Ako se simptomi bolesti ne poboljšaju ili ukoliko dođe do pogoršanja tokom lečenja akutnih respiratornih indikacija mora se potražiti savet lekara.


  Ambroklir 15 možete uzimati nezavisno od unosa hrane.


  Ako ste uzeli više leka Ambroklir 15nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Ambroklir 15 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Nisu zabeleženi nikakvi posebni simptomi predoziranja kod ljudi do sada. Prateći slučajna predoziranja i/ili greške u lečenju, prijavljeni neželjeni efekti su u skladu sa poznatim neželjenim efektima leka Ambroklir 15 kod preporučene doze i mogu zahtevati simptomatsku terapiju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ambroklir 15


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite dozu čim se setite, ali ne uzimajte duplu dozu da nadomestite preskočeno. Zatim, sledeću dozu uzmite kao obično.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ambroklir 15


  Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Ambroklir 15, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Učestalost pojave neželjenih dejstava:


  Veoma česta neželjena dejstva: češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek; Česta neželjena dejstva: kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek; Povremena neželjena dejstva: kod 1-10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek; Retka neželjena dejstva: kod 1-10 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek;

  Veoma retka neželjena dejstva: ređe od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek;

  Nije poznata: ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Poremećaji nervnog sistema

  Česta: poremećaj ukusa


  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

  Česta: smanjena osetljivost grla (utrnulost)


  Gastrointestinalni poremećaji

  Česta: mučnina, smanjena osetljivost usta i jezika (utrnulost)

  Povremena: proliv, povraćanje, poremećaj varenja, suva usta, bol u trbuhu Nije poznata: suvo grlo


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Retka: ospa, koprivnjača

  Nije poznata: angioedem (nagli otok kože ili sluzokože koji može izazvati otežano disanje), svrab


  Poremećaji imunog sistema

  Nije poznata: preosetljivost, anafilaktičke reakcije (brzo napredujuće, životno ugrožavajuće alergijske reakcije) uključujući anafilaktički šok (iznenadna, ozbiljna i ponekad fatalna alergijska reakcija koju karakteriše otežano disanje, kolaps cirkulacije i naglo oticanje).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 3. KAKO ČUVATI LEK Ambroklir 15


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana. Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.


  Čuvati van domašaja dece.

 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ambroklir 15

Aktivna supstanca:

5 mL sirupa sadrži 15 mg ambroksol-hidrohlorida.


Pomoćne supstance: propilenglikol; glicerol; sorbitol (E 420); saharin-natrijum; hidroksietilceluloza; limunska kiselina, monohidrat; natrijum-benzoat (E 211); levomentol; voda, prečišćena; aroma kajsije i aroma pomorandže.


Kako izgleda lek Ambroklir 15 i sadržaj pakovanja


Bistra, bezbojna ili slabožućkasta, viskozna tečnost specifičnog mirisa.


Plastična boca od polietilentereftalata (PET) smeđe boje sa plastičnim PE zatvaračem sa navojem ili boca od tamnosmeđeg stakla tip III sa plastičnim PE zatvaračem sa navojem i kašikom za doziranje od polipropilena.


Proizvođač


Pharmanova d.o.o,


Industrijska 8, 11500 Obrenovac Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet


Pharmanova d.o.o.


Industrijska 8, 11500 Obrenovac Srbija


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-0816-12-001 od 03.02.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z