novartis Apoteke Apoteke

Rissar

film tabl. 20x1mg
CENA: 385,70 din.

film tabl. 20x2mg
CENA: 676,10 din.

film tabl. 20x3mg
CENA: 1.002,14 din.

film tableta; 1mg; ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom
CENA: 1.153,42 din.

film tableta; 2mg; ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom
CENA: 2.024,48 din.

film tableta; 3mg; ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom
CENA: 2.802,68 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Rissar® 1 mg film tablete

Pakovanje: 20 film tableta, blister, 2 x 10

Rissar® 2 mg film tablete

Pakovanje: 20 film tableta, blister, 2 x 10

Rissar® 3 mg film tablete

Pakovanje: 20 film tableta, blister, 2 x 10


Proizvođač: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3,


11000 Beograd, R. Srbija


sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br. 38, 11000 Beograd


Podnosilac

zahteva:

ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Rissar® 1 mg film tablete

Rissar® 2 mg film tablete

Rissar® 3 mg film tablete INN: risperidon

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rissar i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rissar

 3. Kako se upotrebljava lek Rissar

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rissar

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RISSAR I ČEMU JE NAMENJEN


  Rissar pripada grupi lekova koji se nazivaju antipsihotici. Koristi se za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RISSAR


  Lek Rissar ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RISSAR


  Doziranje

  Za lečenje šizofrenije Odrasli


  Ako prestanete da uzimate lek Rissar

  Ne bi trebalo da prestane da uzimate ovaj lek, osim ako Vam lekar nije rekao da to uradite. Vaši simptomi se mogu vratiti. Ako Vaš lekar odluči da prekine terapiju ovim lekom, Vaša doza se može postepeno smanjivati tokom nekoliko dana.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Rissar može izazvati neželjena dejstva. Neželjena dejstva se ne javljaju kod svih osoba.Odmah se javite lekaru ukoliko:


 5. KAKO ČUVATI LEK RISSAR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Pet (5) godina.

  Nemojte koristiti lek Rissar posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rissar

Rissar 1 mg film tablete:

Jedna film tableta sadrži 1 mg risperidona. Rissar 2 mg film tablete:

Jedna film tableta sadrži 2 mg risperidona.

Rissar 3 mg film tablete:

Jedna film tableta sadrži 3 mg risperidona.

- Ostali sastojci su:

Rissar 1 mg film tablete

Tabletno jezgro - laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum- stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film obloga – hidroksipropilceluloza; titan-dioksid (E171).

Rissar 2 mg film tablete

Tabletno jezgro – laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum- stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film obloga – hidroksipropilceluloza; titan-dioksid (E171); boja sunset yellow Al lake FCF E110 C1 15985.

Rissar 3 mg film tablete

Tabletno jezgro – laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum- stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; boja quinoline yellow Al lake E104 C1 47005.

Film obloga – hidroksipropilceluloza; titan-dioksid (E171); boja quinoline yellow Al lake E104 C1 47005.


Kako izgleda lek Rissar i sadržaj pakovanja

Rissar,1 mg film tablete su okrugle, bikonveksne film tablete bele boje.

Rissar, 2 mg film tablete su okrugle, bikonveksne film tablete žuto-narandžaste boje, sa podeonom crtom na jednoj strani. Podeona crta služi samo da olakša lomljenje tablete da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.

Rissar, 3 mg film tablete su okrugle, bikonveksne film tablete žute boje, sa podeonom crtom na jednoj strani. Podeona crta služi samo da olakša lomljenje tablete da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.


Rissar, 1 mg film tablete su pakovane u PVC-Aluminijumske blistere sa po 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 20 tableta (2 blistera) i uputstvo.

Rissar, 2 mg film tablete su pakovane u PVC-Aluminijumske blistere sa po 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 20 tableta (2 blistera) i uputstvo. Rissar, 3 mg film tablete su pakovane u PVC-Aluminijumske blistere sa po 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 20 tableta (2 blistera) i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd

Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija

sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br.38, 11000 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Rissar® 1 mg film tablete: 515-01-07551-13-001 od 22.05.2014.

Rissar® 2 mg film tablete: 515-01-07552-13-001 od 22.05.2014.

Rissar® 3 mg film tablete: 515-01-07553-13-001 od 22.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines