FISKocr

Vitamin AD


UPUTSTVO ZA LEK


VITAMIN AD, oralne kapi, rastvor, 22 522 i.j./mL+5 000 i.j/mL

Pakovanje: bočica, staklena; 1 x 10 mL


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


VITAMIN AD, oralne kapi, rastvor, 22 522 i.j./mL+5 000 i.j/mL

INN: retinol, ergokalciferol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Vitamin AD i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vitamin AD

 3. Kako se upotrebljava lek Vitamin AD

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vitamin AD

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VITAMIN AD I ČEMU JE NAMENJEN?


  Vitamin AD oralne kapi su kombinacija vitamina A i vitamina D.


  Vitamin AD se koristi u prevenciji stanja koja se karakterišu deficijencijom vitamina A i/ili D. Za lečenje deficijencije vitamina A kao i vitamina D obavezno se obratiti lekaru!


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VITAMIN AD


  Lek Vitamin AD ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VITAMIN AD


  Način primene:

  Oralna upotreba.


  Preporučuje se primena leka Vitamin AD uz obrok (u kašičici toplog mleka ili na parčetu hleba). Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu i dužinu primene leka Vitamin AD. Uvek se pridržavajte doza koje Vam je propisao Vaš lekar.


  Profilaktičke doze:


  1. ml ovog leka sadrži 30 kapi

   Kod duže primene ovog preparata treba obratiti pažnju na znake hipervitaminoze A i D. Preparate koji sadrže vitamine A i D ne bi trebalo uzimati duže od 4 do 6 nedelja (za profilaktičke svrhe, stanje iscrpljenosti i rekonvalescencije).


   Ako ste uzeli više leka Vitamin AD nego što je trebalo


   Ukoliko mislite da ste Vi ili neko drugi uzeo veću dozu leka Vitamin AD od onoga što Vam je preporučeno, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


   Nakon primene većih doza leka Vitamin AD tokom dužeg vremenskog perioda mogu se pojaviti simptomi predoziranja vitaminom A i D.


   Simptomi predoziranja vitaminom A su: opadanje kose, ćelavost, suva hrapava koža, ispucale usne, glavobolja, opšta slabost, uvećanje jetre; kod dece se može povećati intrakranijalni pritisak (pritisak u lobanji), a mogu se pojaviti i edem papile (ispupčenje vidnog živca u očnom dnu), zujanje u ušima, poremećaj vida i bolni otoci duž dugih kostiju.


   Predoziranje Vitamina D se ispoljava u vidu zamora, anoreksije (gubitka apetita), mučnine i povraćanja, dijareje (proliva), gubitka u težini, poliurije (nastajanje i izlučivanje prekomerne količine urina, koji je razblažen i svetle boje), znojenja, glavobolje, polidipsije (većeg unosa vode), nervoze, svraba, vrtoglavice i povišene koncentracije kalcijuma i fosfata u krvi i mokraći.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Vitamin AD


   Ukoliko ste zaboravili da popijete dozu leka, ne uzimajte propuštenu dozu. Nastavite sa uobičajenim uzimanjem leka kada za to dođe vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek.


   Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Vitamin AD


   Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek Vitamin AD. Lečenje ne treba da prekidate bez prethodnog saveta sa lekarom.


   Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka VITAMIN AD obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Vitamin AD može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava prestanite da uzimate lek i odmah se obratite Vašem lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK VITAMIN AD


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  1. godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 30 dana na sobnoj temperaturi.


  Nemojte koristiti lek Vitamin AD posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

  Šta sadrži lek Vitamin AD Aktivne supstance su:

  1mL rastvora sadrži:


  Vitamin A koncentrovani (uljani rastvor) sintetski 22 522 i.j./mL (u obliku vitamin A acetata 1,5 M i.j./g)


  Ergokalciferol (40 M i.j.) 5 000 i.j./mL


  Ostali sastojci su:Kako izgleda lek Vitamin AD i sadržaj pakovanja


Bistar, svetložuti do žuti uljani rastvor.

Bočica od tamnog stakla (III hidrolitička grupa) sa plastičnim zatvaračem i kapaljkom u kartonskoj kutiji. U bočici se nalazi 10 mL rastvora.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole: 515-01-01522-13-001 od 19.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z