FISKocr

DIKLOFEN


UPUTSTVO ZA LEK


DIKLOFEN®, tableta sa produženim oslobađanjem, 100mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta sa produženim oslobađanjem


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


DIKLOFEN®, 100 mg, tableta sa produženim oslobađanjem diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DIKLOFEN® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DIKLOFEN®

 3. Kako se upotrebljava lek DIKLOFEN®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DIKLOFEN®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIKLOFEN I ČEMU JE NAMENJEN


  Diklofenak natrijum, aktivni sastojak leka DIKLOFEN, pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL). NSAIL smanjuju bol i zapaljenje.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIKLOFEN


  Pažljivo pratite uputstva Vašeg lekara ili farmaceuta i onda kada se ona razlikuju od opštih informacija datih u ovom uputstvu.


  Lek DIKLOFEN ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIKLOFEN


  Uvek uzimajte lek Diklofen onako kako Vam je propisano. Nemojte samoinicijativno povećavati doze niti produžavati terapiju.


  Vaš lekar će vam reći koliko tačno tableta leka Diklofen sa produženim oslobađanjem da uzmete. U zavisnosti od toga kako reagujete na terapiju Vaš lekar će vam povećati ili smanjiti dozu leka.


  Za odrasle osobeuobičajena doza leka je 100 mg diklofenaka dnevno (1 tablete sa produženim oslobađanjem od 100 mg diklofenaka dnevo). Preporučena maksimalna dnevna doza leka iznosi 150mg. Mogu se primeniti kombinacije različitih oblika leka u odgovarajućoj dozi (tablete, supozitorije). Kod blažih simptoma kao i u dugoročnoj terapiji dovoljna dnevna doza je 75-100mg. U slučaju kada su tegobe naglašenije noću ili ujutru, preporučljivo je uzimati 1 tabletu sa produženim oslobađanjem od 100 mg diklofenaka, uveče.


  Tabletu treba uzeti celu sa čašom vode ili drugom tečnošću, po mogućstvu između obroka. Nemojte deliti ili žvakati tabletu.


  Kod starijih pacijenata preporučuje se da se koristi najmanja efektivna doza u najkraćem periodu zbog povećanog rizika od pojave neželjenih dejstava.


  Lek treba uzimati onoliko koliko vam je Vaš lekar propisao.


  Ako ste uzeli više leka DIKLOFEN nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću količinu leka DIKLOFEN, odmah obavestite Vašeg lekara ili idite u najbližu bolnicu. Ponesite sa sobom kutiju od leka kako bi se videlo koji je lek u pitanju. Možda će vam biti potrebna lekarska nega.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek DIKLOFEN


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite. Ako je regularno vreme za uzimanje leka blizu, sačekajte i popijte ga po uobičajenom rasporedu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Nikada ne uzimajte više od 150 mg za 24h.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek DIKLOFEN


  Ne treba prekidati terapiju bez savetovanja sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Diklofen kao i drugi lekovi može imati neželjena dejstva.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna


  Prestanite sa uzimanjem leka Diklofen i odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite:

 5. KAKO ČUVATI LEK DIKLOFEN


  Čuvati van domašaja i vidokguga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Nemojte koristiti lek DIKLOFEN posle isteka roka upotrebe na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad.Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni.Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek DIKLOFEN


Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 100 mg diklofenak-natrijuma.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

sadržaj jezgra: hipromeloza K-100 M; hipromeloza K-4 M; saharoza; talk; magnezijum-stearat


sadržaj filma: hipromeloza E-5; glicerol; titan-dioksid (E 171) CI77891; gvožđe (III)-oksid, crveni (E172) CI77491


Kako izgleda lek DIKLOFEN® i sadržaj pakovanja


Izgled: okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete ružičaste boje.


Pakovanje: 2 blistera od ALU/PVC trake i tvrde PVC trake sa po 10 tableta sa produženim oslobađanjem.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 BEOGRAD Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 BEOGRAD


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2011.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:

Broj i datum rešenja za lek Diklofen®; 20 x 100mg: 515-01-0159-11-001 od 30.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z