Moozeeck

ZYGLIP


UPUTSTVO ZA LEK


ZYGLIP®, 145 mg tablete ukupno 30 kom.; blister, 3 h 10 kom.


Proizvođač: ALKALOID AD-SkopjeAdresa: Podnosilac

zahteva:

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

ALKALOID d.o.o. Beograd


Prahovska 3, 11000 Beograd


Adresa:

R. Srbija


ZYGLIP® 145 mg tablete INN: fenofibrat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ZYGLIP i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ZYGLIP

 3. Kako se upotrebljava lek ZYGLIP

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ZYGLIP

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZYGLIP I ČEMU JE NAMENJEN


  ZYGLIP pripada grupi lekova poznati kao fibrati. Ovi lekovi se koriste za snižavanje nivoa masti (lipida) u krvi, na primer masti poznate kao trigliceridi.


  ZYGLIP se koristi zajedno uz ishranu sa smanjenim unosom masti uz druge ne-medicinske tretmane kao što su vežbe i gubitak težine, da snizi nivoe masti u krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZYGLIP


  Lek ZYGLIP ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZYGLIP


  Uvek uzimajte tablete ZYGLIP tačno onako kako Vam je lekar propisao. Trebalo bi da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Progutajte celu tabletu sa vodom.

  Uobičajena doza za odrasle je jedna tableta dnevno. Pacijenti koji uzimaju jednu kapsulu od 200 mg fenofibrata ili jednu tabletu od 160 mg fenofibrata mogu da zamene uzimanjem jedne tablete od 145 mg fenofibrata bez prilagođavanja doze.


  Ako ste uzeli više leka ZYGLIP nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli više tableta ZYGLIP nego što je trebalo, ili ako je neko drugi uzeo Vaš lek, recite Vašem lekaru ili idite u najbližu bolnicu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ZYGLIP


  Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Uzmite sledeću dozu uz Vaš sledeći obrok zatim nastavite uzimanje tableta kao i obično. Ako ste zabrinuti, o tome razgovarajte sa Vašim lekarom.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ZYGLIP


  Ne prekidajte sa terapijom lekom ZYGLIP osim ukoliko Vam lekar nije tako rekao, ili ukoliko ne podnosite dobro lek. To je zato što je za povišene nivoe holesterola potreban tretman na duži vremenski period. Ne zaboravite da je potrebno da nastavite dijetu sa smanjenim unosom masti dok uzimate ZYGLIP.

  Ako Vam lekar prekine terapiju, ne čuvajte preostale tablete osim ako vam Vaš lekar tako ne kaže.


  Ako imate dodatnih pitanja vezanih za upotrebu ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i ZYGLIP tablete mogu izazvati neželjena dejstva, mada ta dejstva ne moraju kod svih da se jave.

  Kod nekih pacijenata su se javila sledeća neželjena dejstva prilikom upotrebe fenofibrata:


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata):


  Ako osetite bilo koju nelagodnost, recite Vašem lekaru što je pre moguće.


  Ako neki od ovih neželjenih efekata postane ozbiljan, ili ako primetite neke neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu, molimo Vas da kažete Vašem doktoru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZYGLIP


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek ZYGLIP posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek ZYGLIPKako izgleda lek ZYGLIP i sadržaj pakovanja


ZYGLIP su bele do skoro bele, bikonveksne, duguljaste tablete, sa utisnutim “F”na jednoj strani i “145“na drugoj strani.


Tablete su pakovane u blistere (AL/PVC/PVDC) i svaki blister sadrži 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 30 tableta (3 blistera) i uputstvo.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4789-12-002 od 28.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z