FISKocr

ANBOL


UPUTSTVO ZA LEK


Anbol®, tableta, 300 mg Pakovanje: strip, 18 x 300mg


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


ANBOL® 300 mg; tableta acetilsalicilna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ANBOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ANBOL

 3. Kako se upotrebljava lek ANBOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ANBOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ANBOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Anbol je namenjen za upotrebu kod odraslih osoba i dece starije od 16 godina. Lek Anbol sadrži acetilsalicilnu kiselinu. Acetilsalicilna kiselina je namenjena lečenju blagih i umerenih bolova, kao i za snižavanje povišene temperature.


  Lek Anbol se upotrebljava kod:


  Napomena: usled rizika od Rejevog sindroma, deca i adolescenti ispod 16 godina tokom bolesti praćenih temperaturom ne treba da koriste lek Anbol osim u slučaju da lekar nije tako propisao i ukoliko su

  druge terapijske mere ostale bez uspeha (videti odeljak 2.).

  Lek Anbol ne treba primenjivati duže od 3 dana ili u visokim dozama bez konsultacije sa lekarom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ANBOL


  Lek ANBOL ne smete koristiti:  Upotreba Anbol tableta umanjenje efekat sledećih lekova:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ANBOL


  Uvek uzimajte ANBOL tablete onako kako Vam je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek.


  Lek se primenjuje oralno.

  Tabletu uzmite nakon jela uz dovoljnu količinu tečnosti.


  Preporučene doze (ukoliko nije drukčije propisano):


  Ne davati deci ispod 16 godina života.


  Preporučena ukupna dnevna doza se ne sme prekoračiti. Ukupna dnevna doza za odrasle iznosi 5-10 tableta, a za decu stariju od 16 godina do 5 tableta.


  Tablete Anbol uzimajte najduže tri dana. Ako simptomi ne nestanu ili se ponavljaju, treba da se konsultujete sa lekarom.


  Izbegavajte alkoholna pića u toku uzimanja leka.


  Ukoliko primetite da ANBOL suviše jako ili slabo deluje na vaš organizam, obavestite Vašeg lekara.


  Ako ste uzeli više leka ANBOL nego što je trebalo


  Ukoliko ste Vi (ili neko drugi) progutali mnogo tableta istovremeno ili mislite da je dete progutalo neku tabletu, odmah kontaktirajte neku medicinsku ustanovu ili razgovarajte sa Vašim lekarom. U slučaju predoziranja javljaju se: zujanje u ušima, vrtoglavica, ubrzano disanje, promene u nivou određenih hemijskih materija u organizmu (poremećaj acido-bazne ravnoteže), oštećenje funkcije srca i bubrega, groznica, koma.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ANBOL


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  U slučaju da ste zaboravili da primenite lek, odmah nastavite sa terapijom kao i u prethodnom periodu. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Ako naglo prestanete da uzimate lek ANBOL


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Anbol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Navedena neželjena dejstva obuhvataju sva prijavljena neželjena dejstva nastala tokom lečenja acetilsalicilnom kiselinom, uključujući i ona tokom dugotrajne terapije velikim dozama kod reumatskih bolesti. Procena učestalosti, osim izolovanih slučajeva, bazirana je na kratkoročnoj upotrebi dnevnih doza ne većih od 3g acetilsalicilne kiseline.

  Sledeća skala učestalosti se koristi za procenu frekvencije neželjenih dejstava:


  Veoma često: više od 1 od 10 tretiranih pacijenata

  Često: više od 1 u 100 tretiranih pacijenata

  Povremeno: više od 1 pacijenta u 1000 tretiranih

  Retko: više od 1 pacijenta u 10.000 tretiranih

  Veoma retko:1 ili manje u 10.000 tretiranih pacijenata, uključujući izolovane slučajeve


  Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

  Prijavljenja su retka do veoma retka ozbiljna krvarenja, kao što su krvarenja u gastrointestinalnom traktu ili na mozgu (naročito kod pacijenata sa nekontrolisanom hipertenzijom – visokim krvnim pritiskom i/ili kod pacijenata koji istovremeno uzimaju antikoagulanse), koja u pojedinačnim slučajevima mogu biti opasna po život.

  Moguće je produženje vremena krvarenja (npr. krvarenje iz nosa i desni, pojačano stvaranje modrica, krvarenje


  iz genitourinarnog trakta). Ovaj efekat može da traje 4 do 8 dana nakon upotrebe.

  Zabeleženi su slučajevi hemolize i hemolitičke anemije kod pacijenata sa teškim oblicima deficijencije glukoza- 6-fosfat dehidrogenaze (G6PD).


  Gastrointestinalni poremećaji (organi za varenje)

  Često: Gastrointestinalni poremećaji kao što su gorušica, mučnina, povraćanje, bol u stomaku.

  Retko: Gastrointestinalno krvarenje (koje u veoma retkim slučajevima dovodi do anemije - malokrvnosti usled nedostatka gvožđa); gastrointestinalni ulkusi (čirevi na želucu i/ili dvanaestopalačnom crevu, gde u veoma retkim slučajevima može doći do perforacija – pucanja čira, praćenog krvarenjem).

  Ukoliko se jave crne stolice ili povraćate krv, što su znaci ozbiljnog želudačnog krvarenja, morate odmah konsultovati lekara.

  Veoma retko: Povišene vrednosti enzima jetre.


  Poremećaji nervnog sistema

  Glavobolja, vrtoglavica, poremećaj sluha, tinitus (zujanje u ušima) i mentalna konfuzija (ošamućenost, zbunjenost), mogu biti znaci predoziranja.


  Reakcije preosetljivosti

  Povremeno: Reakcije preosetljivosti na koži (koprivnjača, osip).

  Retko: Teške i ozbiljne reakcije preosetljivosti kao što su ozbiljne reakcije na koži (multiformni eksudativni eritem), anafilaktička reakcija (najteži oblik alergijske reakcije na lek praćen padom krvnog pritiska, otežanim disanjem i gušenjem), rinitis (zapaljenje sluznice nosa), nazalna kongestija (curenje iz nosa), angioedem (oticanje lica, jezika i grkljana), bronhospazam (suženje bronhija praćeno gušenjem, naročito kod astmatičara).


  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

  Zabeleženi su slučajevi bubrežnog oštećenja i akutne bubrežne insuficijencije.


  Postoji određena veza između acetilsalicilne kiseline i Rejevog sindroma kada se daje deci. Rejev sindrom je veoma retko oboljenje koje prouzrokuje oštećenja mozga i jetre sa mogućim fatalnim ishodom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK ANBOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ANBOL


Sadržaj aktivnih supstanci:

1 tableta sadrži 300 mg acetilsalicilne kiseline


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Aluminijum-hidroksid (u obliku sušenog aluminijum-hidroksid gela); magnezijum-hidroksid;

povidon K-30; krospovidon ; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek ANBOL i sadržaj pakovanja


Izgled:

Okrugle tablete, ravnih površina, skoro bele boje.


Pakovanje:

3 stripa od PET/ALU/PE folije po 6 tableta (18 tableta) u kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7312-12-001 od 10.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z