Moozeeck

Neolaque


UPUTSTVO ZA LEK


Neolaque, 5%, lekoviti lak za nokte Pakovanje: bočica, staklena, 1x2,5mL


Proizvođač: Chanelle Medical LTD

Adresa: Loughrea, Co. Galway, Irska


Podnosilac zahteva: Medico Uno d.o.o.

Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Neolaque, 5%, lekoviti lak za nokte

INN: amorolfin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Neolaque i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Neolaque

 3. Kako se upotrebljava lek Neolaque

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Neolaque

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Neolaque I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Neolaque sadrži aktivnu supstancu amorolfin, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju antimikotici. Koristi se u lečenju gljivičnih oboljenja noktiju (onihomikoza) prouzrokovane dermatofitama, gljivama i

  plesnima bez oštećenja matriksa nokta.


  Lek je namenjen za lokalnu primenu (na zaražene nokte ruku ili stopala) kod odraslih osoba.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NEOLAQUE


  Lek Neolaque ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NEOLAQUE

  Lek Neolaque koristite uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Neolaque treba da nanesete na inficirani nokat na ruci ili stopalu jednom ili dva puta nedeljno, tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar.


  Uputstvo za upotrebu:


  Korak 1: Isturpijajte nokat

  Pre prve primene ovog leka isturpijajte inficirane delove nokta, uključujući i površinu nokta, koliko je to moguće, koristeći turpiju za nokte koja se nalazi u pakovanju. Upozorenje: Turpiju koju ste koristili za inficirane nokte nemojte koristiti za zdrave nokte, jer može doći do širenja infekcije. Da biste sprečili širenje infekcije nemojte dozvoliti nikom da koristi turpije iz Vašeg pakovanja leka.

  Korak 2: Očistite nokat

  Maramicom koja se nalazi u pakovanju leka (ili odstranjivačem laka za nokte) očistite površinu nokta. Ponovite korake 1 i 2 za svaki inficirani nokat.

  Korak 3: Uzmite malo laka iz bočice

  Uronite jednu špatulu za višekratnu primenu u bočicu sa lakom. Lek ne treba brisati o zid bočice pre primene.

  Korak 4: Nanesite lak

  Nanesite lak ravnomerno po celoj površini nokta. Ponovite ovaj korak za svaki inficirani nokat. Ostavite nalakirane nokte da se osuše oko 3 minuta.


  Korak 5: Očistite špatulu

  Špatula za nanošenje laka je za višekratnu primenu. Ipak, veoma je važno da je temeljno očistiti nakon svakog tretmana nanošenja laka, koristeći istu maramicu koju ste koristili za čišćenje nokta. Izbegavajte kontakt noktiju koje ste tek namazali ovim lekom i maramice. Dobro zatvorite bočicu sa lakom. Pažljivo bacite upotrebljenu maramicu, jer je zapaljiva.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Neolaque, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Poremećaji na noktima, promena boje noktiju, odvajanje nokta od podloge (oniholiza).


  Veoma retka neželjena dejstva (javljaju se kod ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji koriste lek)

  Može se javiti osećaj pečenja ili alergijske reakcije na koži (kontaktni dermatitis) u regiji oko nokta.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Neolaque


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Neolaque posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30°C, zaštićeno od toplote. Čuvajte bočicu dobro zatvorenu, u uspravnom položaju.


  Ovaj proizvod je zapaljiv! Čuvajte rastvor daleko od vatre i plamena!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Neolaque


1 mL Neolaque, lekoviti lak za nokte, 5% sadrži 50 mg amorolfina (u obliku amorolfin-hidrohlorida). Ostali sastojci su Eudragit RL 100, triacetin, n-butilacetat, etil-acetat i etanol, bezvodni.


Kako izgleda lek Neolaque i sadržaj pakovanja


Lek Neolaque je bistar, bezbojan do svetlo žut rastvor.


Bočica, 1x2,5 mL, od tamnog stakla (tip I ili tip III) sa zatvaračem od polietilena visoke gustine (HDPE), PTFE umetkom i zaštitnim prstenom.

Svako pakovanje sadrži 30 maramica za čišćenje, 30 turpija i 10 špatula.

Veličina pakovanja: bočica od 2,5 mL sa 30 maramica za čišćenje, 30 turpija i 10 špatula.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Medico Uno d.o.o., Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Chanelle Medical LTD, Loughrea, Co. Galway, Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3816-12-002 od 14.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z