FISKocr

Aciklovir


UPUTSTVO ZA LEK


Aciklovir, mast, 5% Pakovanje: tuba, 1x5g


Proizvođač: UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD


Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Podnosilac zahteva: UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Adresa: Arhimandrita Jovana Rajića br.2 Novi Sad, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Aciklovir, 5%, mast


INN: Aciklovir


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aciklovir i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aciklovir

 3. Kako se upotrebljava lek Aciklovir

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aciklovir

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ACIKLOVIR I ČEMU JE NAMENjEN


  Aciklovir mast (ili u ovom uputstvu “Aciklovir”) je lek koji kao aktivnu supstancu sadrži aciklovir. Pripada grupi lekova koji deluju protiv virusa (antivirotici).

  Koristi se u lečenju početne faze genitalnog herpesa i kod ograničenih kožno-sluzokožnih (mukokutanih)

  infekcija izazvanih Herpes simplex virusom kod bolesnika sa oslabljenim imunološkim odgovorom, koje ne ugrožavaju život.


  Deluje tako što uništava ili sprečava razvoj virusa koji izaziva mukokutani herpes ili genitalni herpes.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ACIKLOVIR

  Lek Aciklovir ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ACIKLOVIR

  Uvek koristite Aciklovir tačno onako kako Vam je lekar propisao. Možete proveriti način primene sa lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

  Primena masti

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Aciklovir može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih. Kod primene ovog leka mogu se javiti sledeća neželjena dejstva.:


  Alergijske reaksije (kod manje od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Ukoliko se javi alergijska reakcija, prestanite sa primenom masti Aciklovir i odmah se obratite lekaru. Simptomi koji se mogu javiti uključuju:

 5. KAKO ČUVATI LEK ACIKLOVIR

  Rok upotrebe


  2 godine.


  Čuvanje

  Čuvati na temperature do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne držati u frižideru. ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE

 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Aciklovir


Aktivna supstanca

1g masti sadrži 50,00 mg acikovira


Pomoćne supstance:

Makrogol 400;

Makrogol 4000;

Metil-parahidroksibenzoat; Propil-parahidroksibenzoat; Dinatrijum-edetat; Propilenglikol;

Prečišćena voda.


Kako izgleda lek Aciklovir i sadržaj pakovanja


Izgled masti: jednolična, homogena, neprovidna, bela mast, karakterističnig mirisa.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: aluminijumska tuba sa 5 g Aciklovir masti i plastičnim zatvaračem na navoj.

Spoljno pakovanje: kartonska kutija u kojoj je aluminijumska tuba sa 5 g Aciklovir masti i uputstvo za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

UNION – MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Arhimandrita Jovana Rajića br.2, Novi Sad


Proizvođač:

UNION – MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-01607-14-001 od 06.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z