FISKocr

Vesicare


UPUTSTVO ZA LEK


Vesicare, filmtablete,5 mg, 30filmtableta Vesicare, filmtablete,10 mg, 30filmtableta


Proizvođač: Astellas Pharma Europe B.V.


Adresa: Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp, Holandija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss doo


Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, SrbijaZaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Vesicare, 5 mg, film tablete Vesicare 10 mg, film tablete


INN


solifenacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vesicare i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vesicare

 3. Kako se upotrebljava lek Vesicare

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vesicare

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VESICARE I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca Vesicare tableta pripada grupi antiholinergičkih lekova. Ovi lekovi se koriste da bi se smanjila aktivnost prekomerno aktivne mokraćne bešike. Time se omogućava da se veća količina mokraće može zadržati u mokraćnoj bešici, čime se smanjuje učestalost mokrenja.


  Vesicare se upotrebljava za lečenje simptoma stanja koje se naziva prekomerna aktivnost mokraćne bešike. Ovi simptomi su jaka i iznenadna potreba za mokrenjem bez prethodnog upozorenja, učestale snažne potrebe za mokrenjem, nenamerno umokravanje zbog nemogućnosti pravovremenog odlaska u toalet.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VESICARE


  Lek Vesicare ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VESICARE


  Uputstva za pravilnu primenu

  Lek Vesicare uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Tabletu treba progutati celu sa malo vode. Može se uzimati nezavisno od obroka. Tableta se ne sme lomiti. Preporučena doza je 5 mg jedanput dnevno osim ako Vam lekar ne preporuči 10 mg dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Vesicare nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Vesicare ili ako dete slučajno uzme lek, odmah o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Simptomi predoziranja su glavobolja, suva usta, vrtoglavica, pospanost i zamagljen vid, halucinacije, uznemirenost, konvulzivni napadi, problemi sa disanjem, ubrzani otkucaji srca (tahikardija), akumulacija mokraće u bešici (retencija urina), proširene zenice (midrijaza).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vesicare

  Ako ste zaboravili da uzmete Vesicare tabletu, uzmite je čim se setite, osim ako nije vreme za sledeću dozu. Ne uzimajte više od jedne doze dnevno.

  Ako imate bilo kakvih sumnji ili pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vesicare


  Ako prestanete da uzimate lek Vesicare , simptomi prekomerno aktivne mokraćne bešike se mogu vratiti ili pogoršati. Uvek se konsultujte sa lekarom ukoliko razmišljate o prekidu terapije.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Vesicare , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Veoma česte neželjene reakcije (javljaju se kod više od 1 od 10 pacijenta):

 5. KAKO ČUVATI LEK VESICARE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine

  Nemojte koristiti lek Vesicare posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Vesicare


Aktivna supstanca je solifenacin sukcinat. Jedna tableta sadrži 5 mg odnosno 10 mg solifenacin sukcinata.

Ostali sastojci su: kukuruzni skrob; laktoza, monohidrat; hipromeloza (E464); magnezijum stearat; makrogol 8000; talk; titan dioksid (E171) i gvožđe oksid (E172).


Kako izgleda lek Vesicare i sadržaj pakovanja


Vesicare 5 mg, film tablete su okrugle, svetlo žute tablete sa logom kompanije i oznakom „150" na istoj strani.

Vesicare 10 mg, film tablete su okrugle, svetloružičaste tablete sa logom kompanije i oznakom „151" na istoj strani.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

PharmaSwiss d.o.o. Vojvode Stepe 18, Beograd Srbija


Proizvođač

Astellas Pharma Europe B.V. Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Vesicare, film tableta, 5mg: 515-01-5293-10-001 od 17.01.2012 Vesicare, film tableta, 10mg: 515-01-5295-10-001 od 17.01.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z