FISKocr

Becloforte CFC-Free Inhaler


UPUTSTVO ZA LEKBecloforte® CFC-Free Inhaler; rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250 mikrograma/doza Pakovanje: inhalator pod pritiskom sa dozerom, 200 x 250 mikrograma/doza

(beklometazon)


Proizvođač: Hemofarm A.D. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited


Adresa: Hemofarm A.D.: Beogradski put bb, Vršac, Srbija

GlaxoSmithKline Export Limited: Brentford, Middlesex, 980 Great West Road, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Becloforte® CFC-Free Inhaler, 250 mikrograma/doza, rastvor za inhalaciju pod pritiskom INN: beklometazon

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Becloforte CFC-Free Inhaler i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Becloforte CFC-Free Inhaler

 3. Kako se upotrebljava lek Becloforte CFC-Free Inhaler

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Becloforte CFC-Free Inhaler

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BECLOFORTE CFC-Free Inhaler I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Becloforte CFC-Free Inhaler sadrži aktivnu supstancu beklometazondipropionat, koja pripada grupi lekova koji se zovu kortikosteroidi („steroidi“). Veoma male doze steroida su potrebne kada se unosi inhalacionim putem, zbog toga što primenjen na ovaj način, lek direktno dolazi u pluća.


  Becloforte CFC-Free Inhaler deluje protivupalno, smanjuje otok i nadražaj u zidovima malih disajnih puteva i plućima i tako olakšava otežano disanje.


  Vaš lekar Vam je propisao lek Becloforte CFC-Free Inhaler kao pomoć u sprečavanju pojave simptoma astme. Potrebno je da se lek upotrebljava redovno, svaki dan.


  Lek Becloforte CFC-Free Inhaler Vam neće pomoći u sprečavanju iznenadnog napada astme, kada osećate da nemate dah (u ovakvim situacijama se koristi druga vrsta lekova). Ukoliko koristite više od jednog inhalacionog leka, budite oprezni da ih ne pomešate.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BECLOFORTE CFC-Free Inhaler


  Lek BECLOFORTE CFC-Free Inhaler ne smete koristiti ukoliko:


  ukoliko ste alergični (hipersenzitivni) na beklometazondipropionat ili bilo koji drugi sastojak leka Becloforte CFC-Free Inhaler (videti Odeljak 6. Dodatne informacije).


  Kada uzimate lek BECLOFORTE CFC-Free Inhaler, posebno vodite računa ukoliko:


  Ukoliko je Vaš odgovor pozitivan na bilo koje od dole navedenih pitanja, obavezno se posavetujte sa Vašim lekarom pre nego što započnete terapiju lekom Becloforte CFC-Free Inhaler.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BECLOFORTE CFC-Free Inhaler


  Lek Becloforte CFC-Free Inhaler uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ne zaboravite da lek Becloforte CFC-Free Inhaler proizvodi finu maglu koju morate da udahnete u pluća. Proverite sa Vašim lekarom da li znate pravilno da koristite inhaler. Uputstvo za upotrebu inhalera je navedeno u daljem tekstu. Ukoliko imate problema, obratite se Vašem lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu.

  Proverite da li ste sigurni kako, kada i koliko doza treba da udahnete. Vaš lekar to treba da Vam kaže, a

  farmaceut da označi na pakovanju leka. Ukoliko niste sigurni, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta. Fina magla koju proizvodi lek Becloforte CFC-Free Inhaler se udiše isključivo kroz usta.


  Uobičajeno, u toku dana se uzima sledeća količina leka Becloforte CFC-Free Inhaler:


  Odrasli i deca uzrasta iznad 12. godine


  Pacijentima treba dati početnu dozu inhalacionog beklometazondipropionata koja odgovara težini njihove bolesti, a na osnovu sledećih preporuka:


  Blaga astma: 200 do 600 mikrograma dnevno u podeljenim dozama.

  Umereno teška astma: 600 do 1000 mikrograma dnevno u podeljenim dozama. Teška astma: 1 000 do 2 000 mikrograma dnevno u podeljenim dozama.

  Doza se podešava dok se ne postigne kontrola bolesti, a zatim se može smanjiti do minimalne efikasne doze koja se individualno određuje, u zavisnosti od terapijskog odgovora.


  Deca uzrasta iznad 4 godine


  Do 400 mikrograma dnevno u podeljenim dozama.


  Deci treba odrediti početnu dozu inhalacionog beklometazondipropionata tako da odgovara težini njihove bolesti.

  Doza se podešava dok se ne postigne kontrola bolesti, a zatim se može smanjiti do minimalne efikasne doze koja se individualno određuje, u zavisnosti od terapijskog odgovora.


  Posebne grupe pacijenata


  Doze nije potrebno korigovati kod starijih pacijenata, kao ni kod pacijenata sa oštećenjem jetre ili bubrega.


  Veoma je bitno da se pridržavate uputstava Vašeg lekara u pogledu toga koliko doza leka Becloforte CFC- Free Inhaler treba da udahnete i koliko često tokom dana. Ne inhalirajte više doza nego što Vam je Vaš lekar propisao.

  Potrebno je da prođe nekoliko dana da bi lek Becloforte CFC-Free Inhaler ispoljio svoje dejstvo, zato budite strpljivi i nemojte odustajati od primene leka. Bitno je da lek Becloforte CFC-Free Inhaler koristite svaki dan. Nemojte prekidati terapiju, čak i ako se osećate bolje, osim u slučaju kada Vam to preporuči Vaš lekar.


  Lek Becloforte CFC-Free Inhaler nemojte koristiti za sprečavanje naglog napada teškog disanja jer Vam neće pomoći. U navedenom slučaju treba koristiti brzodelujuće inhalere, koji će Vam omogućiti da ponovo

  možete normalno disati, a koji Vam je propisao Vaš lekar i koji treba da nosite uvek sa sobom.


  Ukoliko koristite više od jednog inhalera, budite pažljivi kako ne biste pomešali kada koji treba da koristite.


  KAKO DA KORISTITE INHALER


  Proverite ispravnosti inhalera

  Pre prve upotrebe inhalera ili ukoliko inhaler nije korišćen 3 ili više dana, dobro protresite inhaler i jednom aktivirajte u vazduh kako biste utvrdili da li je ispravan.


  Upotreba inhalera


  1. Skinite poklopac sa usnika blagim pritiskom na poklopac sa strane.

  2. Proverite unutrašnjost i spoljašnjost inhalera, kao i nastavak za usta kako bi proverili da nema stranih tela.

  3. Dobro protresite inhaler, da bi se uverili da su sva strana tela eliminisana i da je sadržaj inhalera jednako izmešan.

  4. Uzmite inhaler u ruku, držeći ga vertikalno između prstiju, tako da se palac nalazi na donjem delu inhalera, ispod otvora.

  5. Izdahnite koliko je moguće, a potom stavite usnik u usta između zuba i zatvorite usne oko njega, bez stezanja zubima.

  6. U momentu otpočinjanja udaha na usta, pritisnite vrh inhalera kako bi se istisnuo

   beklometazondipropionat dok dišete ravnomerno i duboko.

  7. Dok zadržavate dah, izvadite inhaler iz usta i sklonite prst sa vrha inhalera. Zadržite dah što duže moguće.

  8. Ukoliko je potrebno udahnite lek više puta, držite inhaler uspravno oko pola minuta, zatim

   ponoviti tačke 3-7.

  9. Poklopac vratite na nastavak za usta snažnim potiskivanjem na njegovo mesto.


VAŽNO


Ne žurite pri postupcima 5, 6 i 7. Važno je da se, neposredno pre aktiviranja inhalera, započne što sporije udisanje. Prvih nekoliko puta vežbajte ispred ogledala. Ukoliko primetite da iznad inhalera ili sa strane, iz usta izlazi izmaglica, treba ponoviti postupak počev od tačke 2.

Nekim osobama predstavlja problem da aktiviraju inhaler u momentu udisanja. Problem se može prevazići primenom leka putem komore za inhalaciju.

Maloj deci će biti potrebna pomoć roditelja pri korišćenju inhalera. Recite detetu da izdahne vazduh i aktivirajte inhaler u momentu kada ono počne da udiše. Komora za inhalaciju može znatno da doprinese efikasnosti terapije.

Starija deca i osobe sa slabim rukama treba da drže inhaler sa obe ruke. Stavite oba kažiprsta na vrh inhalera, a oba palca na dno ispod usnika.


ČIŠĆENJE INHALERA


U normalnim uslovima, čišćenje inhalera nije neophodno. Ukoliko je čišćenje potrebno, sledite uputstvo:

 1. Izvucite metalnu bočicu iz plastičnog nosača inhalera i skinite poklopac sa nastavka za usta.

 2. Obrišite plastični nosač i poklopac za nastavak za usta mokrom krpom.

 3. Očišćene delove ostavite da se osuše na toplom mestu, ne izlažući ih suviše visokoj temperaturi.

 4. Vratite metalnu bočicu u plastični nosač, a poklopac za usnik na odgovarajuće mesto, tako da inhaler bude opet spreman za upotrebu.


Metalnu bočicu nemojte stavljati u vodu.


Ako ste uzeli više leka BECLOFORTE CFC-Free Inhaler nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


Važno je da se pridržavate preporučene doze leka.


Ako ste zaboravili da uzmete lek BECLOFORTE CFC-Free Inhaler


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


Ukoliko ste zaboravili da uzmete propisanu dozu leka, uzmite je kada se setite i zatim nastavite da uzimate lek po šemi koju Vam je Vaš lekar propisao.


Ako naglo prestanete da uzimate lek BECLOFORTE CFC-Free Inhaler


Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Becloforte CFC-Free Inhaler bez saveta Vašeg lekara.

Redovna primena leka Becloforte CFC-Free Inhaler je vrlo važna, jer ukoliko prestanete da ga koristite, dolazi do ispoljavanja simptoma i znakova bolesti, a potencijalno može doći i do teškog i naglog napada.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Becloforte CFC-Free Inhaler, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Najveći broj ljudi nema problema tokom uzimanja ovog leka. Kod određenog broja osoba, kao i prilikom primene drugih lekova, postoji mogućnost pojave nekog od sledećih simptoma.


  Ukoliko primetite neka od sledećih neželjenih dejstava, odmah prestanite sa upotrebom ovog leka i obratite se Vašem lekaru. Možda će Vam biti neophodna hitna medicinska pomoć.


  Ostala neželjena dejstva su:

  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  - Kandidijaza usta i grla


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  -zapaljenje usne duplje, i grla, promuklost.


  Ovo se često može sprečiti pranjem zuba, ispiranjem usta ili grgljanjem vodom odmah posle inhaliranja. Takođe, može koristiti i primena leka putem komore za inhalaciju. Ako primetite ovakve promene, obavestite Vašeg lekara, ali nemojte prekidati terapiju, osim ukoliko Vam to Vaš lekar ne preporuči.


  Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK BECLOFORTE CFC-Free Inhaler


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Becloforte CFC-Free Inhaler posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvajte inhaler na temperaturi do 30C, zaštićen od hladnoće i direktne sunčeve svetlosti.

  Ukoliko je inhaler veoma hladan, pre uzimanja leka izvucite metalnu bočicu iz plastičnog nosača i zagrejte je svojim rukama tokom nekoliko minuta. Nikada nemojte koristiti bilo koji drugi način da zagrejete lek. UPOZORENJE: metalna bočica je pod pritiskom. Ne bušite je, ne lomite je i ne spaljujte je čak ni kada je prazna.

  Ne koristite lek posle datuma isteka roka upotrebe leka označenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BECLOFORTE CFC-Free Inhaler


BECLOFORTE CFC-Free Inhaler, 250 mikrograma/doza, rastvor za inhalaciju pod pritiskom


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je beklometazon (u obliku beklometazondipropionata, bezvodnog).


Jedna doza sadrži:

beklometazon 250 mikrograma


Ostali sastojci su:

-norfluran (HFA 134a),

-etanol, bezvodni

-glicerol.


Kako izgleda lek BECLOFORTE CFC-Free Inhaler i sadržaj pakovanja


Becloforte CFC-Free Inhaler, 250 mikrograma/doza, rastvor za inhalaciju pod pritiskom

Inhaler se sastoji od bočice od aluminijuma, zatvorene merno-doznim ventilom, aktivatorom i poklopcem.

Bistar, bezbojan rastvor.


Becloforte CFC-Free Inhaler, 250 mikrograma/doza, rastvor za inhalaciju pod pritiskom

Jedno pakovanje sadrži 200 doza

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Srbija, Vrsac, Beogradski put bb u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija, Brentford, Middlesex, 980 Great West Road

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2896-12-001 od 22.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z