Moozeeck

KSALOL


UPUTSTVO ZA LEK


KSALOL® tableta, 0,25 mg Pakovanje: blister, 2x15 tableta

KSALOL® tableta, 0,5 mg

Pakovanje: blister, 2x15 tableta

KSALOL® tableta, 1 mg Pakovanje: blister, 2x15 tableta


Proizvođač: Galenika a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., Beograd 11080


Podnosilac zahteva: Galenika a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., Beograd 11080


KSALOL® 0,25 mg, tableta

KSALOL® 0,5 mg, tableta

KSALOL® 1 mg, tableta alprazolam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek KSALOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek KSALOL

 3. Kako se upotrebljava lek KSALOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek KSALOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KSALOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek KSALOL je namenjen za kratkotrajno lečenje umerenih ili teških anksioznih stanja i anksioznosti povezane sa depresijom. Takođe, indikovan je kod napada panike sa ili bez agorafobije. Nije indikovan za kratkotrajno lečenje blage anksioznosti odnosno napetosti usled svakodnevnog stresa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KSALOL


  Lek KSALOL ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KSALOL


  Upotreba kod odraslih

  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu leka KSALOL za Vas. Preporuka je da se uvek prvo primeni najmanja efektivna doza. Ukoliko je potrebno povećati dozu, to treba da bude postepeno da bi se izbegao rizik od neželjenih efekata. Obično se prvo povećava večernja doza pre dnevne doze, da biste bili pribraniji tokom dana. U slučaju pojave neželjenih dejstava, lekar može smanjiti dozu. Trajanje terapije treba da bude što je moguće kraće. Vaš lekar će Vas redovno kontrolisati da bi utvrdio potrebu za nastavkom lečenja, posebno ukoliko ste bez simptoma.


  Terapija anksioznosti i anksioznosti udružene sa depresijom


  Lečenje se započinje sa dozom od 0,25 mg do 0,5 mg, tri puta dnevno.

  Doza se može povećati, u zavisnosti od Vaših potreba, do maksimalne dnevne doze od 4 mg, koja se uzima


  podeljena u više doza, tokom najduže 8-12 nedelja, uključujući i period postepenog prekida terapije.

  U pojedinim slučajevima može biti neophodno da se period lečenja produži iznad masimalno preporučenog trajanja terapije. U tom slučaju to se ne sme uraditi bez ponovnog pregleda pacijenta.


  Agorafobijaipanični poremećaji


  Lečenje pacijenata sa agorafobijom koja je udružena sa napadima panike sa ili bez fobija treba da se započne dozama od 0,5 mg do 1 mg uzetim pre spavanja, u toku jednog ili dva dana. Dozu zatim treba prilagoditi svakom pacijentu ponaosob. Doza se može povećavati u intervalima od 3 ili 4 dana, za najviše 1 mg. Doza se prvo povećava u podne, zatim ujutro i konačno posle podne/uveče, sve dok se ne postigne dozni režim od 3 do 4 puta dnevno, za maksimalni period od 8 meseci.

  Preporučuje se da se pacijent ponovo pregleda nakon 4 nedelje terapije radi eventualnog produženja lečenja. Obustavljanje terapije

  Dozu treba postepeno smanjivati. Savetuje se da dnevnu dozu treba smanjivati za ne više od 0,5 mg svaka tri dana. Kod nekih pacijenata može biti potrebno čak i postepenije smanjivanje doze.


  Upotreba kod starijih pacijenata, pacijenata sa poremećajem funkcije bubrega i jetre


  Kod starijih pacijenata, pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre i bubrega, ili pacijenata sa teškim oboljenjima, uobičajena doza iznosi 0,25 mg, data 2 do 3 puta dnevno. Ukoliko je neophodno i ukoliko pacijent podnosi, ova doza se može povećati.


  Upotreba kode dece


  Ne preporučuje se primena kod dece, s obzirom da bezbednost i efikasnost kod mlađih od 18 godina nije utvrđena.


  Ako ste uzeli više leka KSALOL nego što je trebalo


  Veoma je važno da ne uzimate više tableta nego što je propisano. Ukoliko slučajno uzmete previše KSALOL tableta, odmah kontaktirajte svog lekara ili idite do najbližeg odeljenja hitne pomoći.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek KSALOL


  Ukoliko zaboravite da popijete lek, nemojte uzeti propuštenu dozu. Samo uzmite narednu dozu u odgovarajuće vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek KSALOL


  Uvek se konsultujte sa svojim lekarom pre nego što prestanete da uzimate lek KSALOL jer je prilikom prekida terapije neophodno postepeno smanjivati dozu leka. Ako naglo prestanete da uzimate lek KSALOL ili naglo smanjite dozu, može se javiti takozvani „povratni“ efekat koji kod Vas može privremeno pojačati anksioznost i uznemirenost i izazvati probleme sa spavanjem. Ovi simptomi će nestati kako se Vaš organizam bude postepeno prilagođavao na lek. Ako ste zabrinuti zbog ovoga, pitajte svog lekara koji će Vam dati više informacija.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek KSALOL može prouzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Razlozi da odmah prestanete da uzimate lek KSALOL


 5. KAKO ČUVATI LEK KSALOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad.Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni.Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek uništiti u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek KSALOL


Sadržaj aktivnih supstanci:

1 tableta sadrži 0,25 mg alprazolama


1 tableta sadrži 0,5 mg alprazolama

1 tableta sadrži 1 mg alprazolama


Sadržaj pomoćnih supstanci:

KSALOL 0,25 mg: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon; celuloza, mikrokristalna; magnezijum- stearat.

KSALOL 0,5 mg: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon; boja Sunset Yellow Lake (E110); celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat.

KSALOL 1 mg: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon; boja Indigotine Lake (E132); celuloza,

mikrokristalna; magnezijum-steart.


Kako izgleda lek KSALOL i sadržaj pakovanja

KSALOL tablete 0,25 mg: okrugle bikonveksne tablete bele do žućkastobele boje. KSALOL tablete 0,5 mg: okrugle bikonveksne tablete svetlonarandžaste boje. KSALOL tablete 1 mg: okrugle bikonveksne tablete svetloplave boje.


KSALOL tablete 0,25 mg: 2 blistera od ALU/PVC trake i tvrde PVC trake po 15 tableta (ukupno 30 tableta) KSALOL tablete 0,5 mg: 2 blistera od ALU/PVC trake i tvrde PVC trake po 15 tableta (ukupno 30 tableta) KSALOL tablete 1 mg: 2 blistera od ALU/PVC trake i tvrde PVC trake po 15 tableta (ukupno 30 tableta)


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

KSALOL tablete 0,25 mg, 30 tableta (2 blistera): 515-01-0563-12-001 od 24.07.2012.

KSALOL tablete 0,5 mg, 30 tableta (2 blistera): 515-01-0564-12-001 od 24.07.2012.

KSALOL tablete 1 mg, 30 tableta (2 blistera): 515-01-0565-12-001 od 24.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z