FISKocr

AEROGAL


UPUTSTVO ZA LEK


AEROGAL® 0,5 mg/1 ml, sirup, bočica, staklena, 60 ml


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


AEROGAL® 0,5 mg/1 ml, sirup desloratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek AEROGAL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AEROGAL

 3. Kako se upotrebljava lek AEROGAL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek AEROGAL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AEROGAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek AEROGAL sirup je antialergijski lek koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i pridruženih simptoma.


  Lek AEROGAL sirup pomaže u oslobađanju od simptoma alergijskog rinitisa (zapaljenje sluznice nosa prouzrokovano alergijom, na primer, polenska kijavica ili alergija na grinje). Simptomi mogu biti kijanje, curenje iz nosa ili svrab nosa i nepca, crvenilo, svrab i suzenje očiju.


  Lek AEROGAL sirup se takođe koristi za oslobađanje od simptoma udruženih sa urtikarijom (koprivnjača - oboljenje kože alergijskog porekla). Simptomi podrazumevaju svrab po koži i pojavu koprivnjača (urtika).


  Pod dejstvom leka AEROGAL sirup ovi simptomi su tokom 24 sata pod kontrolom i na taj način se omogućava normalno dnevno funkcionisanje i san.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AEROGAL


  Lek AEROGAL sirup ne smete koristiti:


  Lek AEROGAL sirup ne smete koristiti ukoliko ste preosetljivi (alergični) na desloratadin, loratadin ili neki od sastojaka leka.


  Lek AEROGAL sirup se može primeniti kod dece uzrasta od 1 do 11 godina, adolescenata (12 godina ili više),


  odraslih i starih osoba.


  Kada uzimate lek AEROGAL sirup posebno vodite računa:

  Prilikom upotrebe leka AEROGAL sirup posebno vodite računa ukoliko imate slabu funkciju bubrega. Ukoliko se ovo odnosi na Vas, ili niste sigurni, posavetujte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek.


  Primena drugih lekova


  Nema poznatih interakcija između leka AEROGAL sirup i drugih lekova.


  Uzimanje leka AEROGAL sirup sa hranom ili pićima


  Lek AEROGAL sirup možete uzimati uz hranu ili nezavisno od obroka.


  Primena leka AEROGAL u periodu trudnoće i dojenja


  Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću, morate se posavetovati sa svojim lekarom. Primena leka AEROGAL sirup se ne preporučuje u toku trudnoće ili dojenja.


  Uticaj leka AEROGAL na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  U preporučenim dozama, lek AEROGAL sirup ne dovodi do pospanosti i smanjenja pažnje. Međutim, u veoma retkim slučajevima, kod nekih osoba se može javiti pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka AEROGAL

  AEROGAL sirup sadrži u svom sastavu saharozu (500 mg/1 ml).Ukoliko imate netoleranciju na neke šećere, obavestite svog lekara pre upotrebe leka AEROGAL.

  Mogu se javiti grčevi u stomaku i dijareja jer lek sadrži Polioksil 40 hidrogenovano ricinusovo ulje. Ovaj lek sadrži 1,92 mmola natrijuma na 1 ml sirupa. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod

  pacijenata na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AEROGAL


  Uvek uzimajte lek AEROGAL sirup onako kako Vam je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek.


  U pakovanju je obezbeđena plastična kašičica obeležena na 2,5 ml i 5 ml. Koristite je za uzimanje odgovarajuće količine sirupa.


  Deca uzrasta od 1 do 5 godina: 2,5 ml (pola kašičice) sirupa jednom dnevno.


  Deca uzrasta od 6 do 11 godina: 5 ml (jedna kašičica) sirupa jednom dnevno.


  Odrasli i adolescenti (uzrasta 12 godina ili više): 10 ml (dve kašičice) sirupa jednom dnevno.


  Sirup progutajte, zatim popijte čašu vode. Lek možete uzeti sa ili bez hrane.


  Vaš lekar će odrediti tip alergijskog rinitisa (zapaljenje nosne sluznice alergijskog porekla) od kojeg bolujete i dužinu lečenja.


  Ukoliko bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (prisustvo simptoma kraće od 4 dana nedeljno ili kraće od 4 nedelje), dužina lečenja će zavisiti od razvoja Vaše bolesti.


  Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (prisustvo simptoma 4 ili više dana nedeljno i duže od 4 nedelje) lečenje će duže trajati, što će odrediti Vaš lekar.


  Dužina lečenja urtikarije (koprivnjača) je različita za svaki pojedinačni slučaj, te je neophodno pridržavati se uputstava svog lekara.


  Ukoliko primetite da lek AEROGAL sirup suviše jako ili slabo deluje na Vaš organizam, obavestite svog lekara.

  Ako ste uzeli više leka AEROGAL nego što je trebalo


  Uvek uzimajte lek AEROGAL sirup onako kako Vam je propisano. Ne očekuju se ozbiljni problemi ukoliko slučajno popijete preveliku dozu leka. Ipak, ako ste uzeli više leka AEROGAL sirupa nego što je potrebno, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek AEROGAL


  Ukoliko ste zaboravili da popijete lek, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu sirupa da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek AEROGAL


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, lek AEROGAL sirup može imati neželjena dejstva, ali se ona ne moraju ispoljiti kod svih osoba. Učestalost pojave neželjenih reakcija se može izraziti frekvencijom javljanja na sledeći način: veoma često (>1/10), često (>1/100, <1/10), povremeno (>1/1000, <1/100), retko (>1/10000, <1/1000), veoma retko (<1/10000), izolovani slučajevi (učestalost se ne može proceniti iz raspoloživih podataka).


  Kod većine dece i odraslih, neželjene reakcije su skoro iste bilo da se u terapiji primenjuje sirup ili tablete. Česte neželjene reakcije kod dece mlađe od 2 godine su proliv, groznica i nesanica, dok se kod odraslih često javljaju umor, suva usta i glavobolja.


  Veoma retko se mogu javiti teške alergijske reakcije (otežano disanje, zviždanje u grudima, svrab, koprivnjača, i otok, osip), lupanje srca, ubrzan rad srca, bol u stomaku, muka, povraćanje, nelagodnost u trbuhu, proliv, nesanica, vrtoglavica, pospanost, bol u mišićima, halucinacije, konvulzivni napadi, uznemirenost, upala jetre i poremećaj funkcionalnih testova jetre.


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek AEROGAL sirup, a nisu pomenuti


  u ovom uputstvu, obavestite svog lekara.


 5. KAKO ČUVATI LEK AEROGAL

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.

  Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25ºC u originalnom pakovanju, najduže 24 dana.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek AEROGAL


-Sadržaj aktivnih supstanci: 1 ml sirupa sadrži desloratadina 0,5 mg

-Sadržaj pomoćnih supstanci: polioksil 40 hidrogenovano ricinusovo ulje; propilenglikol; natrijum-citrat; limunska kiselina bezvodna; saharoza; natrijum-benzoat (E211); aroma višnje (sadrži propilenglikol i 0,5- 2,5%(V) etanola); prečišćena voda.


Kako izgleda lek AEROGAL i sadržaj pakovanja


Izgled:

Bistar, bezbojan do svetložut rastvor, sa mirisom višnje.


Pakovanje:

AEROGAL je sirup, 5 mg/1 ml, ukupno 60 ml, upakovan u bocu od 75 ml od smeđeg stakla. Boca je zajedno s plastičnom kašičicom upakovana u kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole i proizvođač


GALENIKA a.d.

Batajnički drum b.b.

11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept .


Broj i datum dozvole:


515-01-0267-11-001 od 15.08.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z